Používané metody

Koučování

Je provázení klienta k vybranému cíli, hledání efektivních cest vedoucích k tomuto cíli. Je kombinací individuálního poradenství, osobní zpětné vazby a praktického tréninku. Účelem koučování je dosahování profesního či osobnostního rozvoje.

Kvantová terapie

Je velmi rychlá a efektivní metoda, která zmírňuje bolest a podporuje hojení, léčí vztahy, práci, finance, či jakoukoli oblastí bytí. Vytváří okamžité změny, které lze vidět a vnímat v těle, či ve Vašem okolí.  Kvantová terapie poskytuje nové nástroje v komplexní transformaci života. Lze ji aplikovat na cokoliv, čeho chcete dosáhnout. Více si můžete přečíst v příspěvku  KVANTOVÁ TERAPIE

Kineziologie

Je metodou, která posiluje nebo obnovuje zdraví a vitalitu člověka na všech úrovních. Považuje člověka za celek skládající se z různých rovin, které na sebe vzájemně působí:

–          Jsme hmotné tělo z masa a krve

–          Působí na nás nehmotné síly, jejichž vliv lze považovat za řídící

  • Myšlenky: přesvědčení, úmysly, plány a vzpomínky; podstatně ovlivňují emoce, jednání a reakce fyzického těla
  • Emoce: jsou odrazem subjektivního prožívání skutečnosti; zásadním způsobem ovlivňují kvalitu našeho života (zda se cítíme dobře nebo špatně)
  • Životní (elektromagnetická) energie: proudí v meridiánech; komunikuje s vnějškem prostřednictvím čaker; byla zmapovaná už před tisíciletími čínskou a indickou medicínou; v současnosti je měřitelná moderním přístrojovým vybavením

Kineziologie nabízí multidisciplinární strukturu, která odpovídá komplexnosti člověka. Tělo je živým barometrem, ukazatelem stavu člověka v daném okamžiku. Díky zprávám, které nám posílá, můžeme analyzovat svůj vnitřní stav. Informuje nás o tom pohodou či nepohodou, zdravím či churavěním, různými symptomy a bolestí…

Prostřednictvím těla lze poznat i minulost testované osoby. Metoda je schopná dostat vztažné informace z podvědomí do vědomí a tak může klient pochopit původ svých potíží. Posléze může i lépe definovat své skutečné potřeby v dané oblasti. Potom terapeut použije specifické techniky – korekce pro znovunastolení rovnováhy, důležité pro odstranění potíží.

Základní cílem práce kineziologa je vrátit klientovi moc nad sebou samým, důvěru ve vlastní schopnosti, což je základní podmínkou toho, aby se mu dařilo po všech stránkách lépe.

Voice dialog

Jedná se o systemickou metodu terapie a osobnostního rozvoje. Metoda vede  k uvědomění si tzv. vnitřních osob, tvořících našich psychiku. Každá vnitřní osoba má pro nás velmi cenné dary, které se nám postupně stanou dostupnými…více v článku: voice dialog.

EFT (terapie emoční svobody)

EFT je založena na faktu, že porušení rovnováhy v energetickém systému těla má hluboký vliv na zdraví a psychiku člověka. Odstranění této nerovnováhy  se realizuje poklepáním na konkrétní místa na těle. Často vede k rychlým nápravám problémů.

NLP (neurolingvistické programování)

NLP je systematické využití nervových (mozkových) a jazykových funkcí k naučení se tomu, jak dělat věci lépe než doposud. Předpokládá, že myšlení, cítění a chování má strukturu, která může být naučena od toho, kdo má dobré výsledky. Obsahuje velmi efektivní postupy k dosažení změny chování, myšlení či cítění.

Etikoterapie

Etikoterapie je léčebná metoda, která klade důraz na souvislost mezi mravním stavem člověka a jeho fyzickým a duševním zdravím. Pojem etikoterapie zavedl v třicátých letech minulého století MUDr. Ctibor Bezděk. Mezi její základní principy patří:

  • Platí prostý zákon příčiny a následku – jak zaseješ, tak sklidíš
  • Příčina vzniku většiny nemocí je porušení harmonie mezi potřebami těla a potřebami ducha. Lidský duch nepotřebuje žádné školení – intuitivně vyciťuje, která cesta je dobrá – ovšem jen dokud se lidé přidržují Řádu
  • Hledejte pravdu a vesmírné zákony, protože jen jejich poznáním a uplatňováním v obecném životě můžeme stoupat po své vývojové linii dál
  • Trvalé uzdravení může přijít jen tehdy, když se člověk zcela zásadně vnitřně změní – změní myšlení, slova i skutky

Etikoterapie je základní z metod mé práce, která mění banální nebo dokonce tragický životní scénář na scénář vyhrávající, který klientovi dovoluje dosáhnout v životě vlastních cílů a prožít spokojený a smysluplný život. Životní scénář je nevědomý životní plán, vytvořený v raném dětství. Tady v minulosti si dítě vytvořilo myšlenkové postupy (mentální programy – životní scénáře), jak se vyvarovat vnitřním zraněním. Zranění vyvolalo vnímání vnějších událostí, které bylo pro dítě emočně bolestné. Vzpomínka se uložila do podvědomí jako bolestná. A může bohužel bolest vyvolat i v budoucnosti – při setkání se s podobnými okolnostmi. K vyvolání vzpomínky, bolesti a strachu z bolesti stačí například podobný smyslový vjem – zvuk, vůně, slovo…. Stejně jak bolestná vzpomínka, tak i postup, jak se bolesti vyhnout, sklouzl z vědomí do podvědomí  a zautomatizoval se. Tento postup potom nevědomě člověk používá až do dospělosti. Přičemž platí, že to může být pro dospělého člověka životní scénář nedovedný, který se neslučuje s morálkou ani s  duchovními zákony a ve finále vede k nenaplněnému a k nespokojenému životu.

„Léčil jsem stovky pacientů a nebyl mezi nimi jediný, u něhož by konec problému nespočíval v nalezení religiózního (náboženského) aspektu v životě“
                                                                                                             C. G. Jung

Kognitivně behaviorální terapie (KBT)

KBT vychází z předpokladu, že u většiny psychických problémů dojde ke zlepšení tím, že se rozpoznají  a změní chybné představy, myšlenky a chování, které jsou naučené. V terapii se klient naučí novým, vhodnějším způsobům jak myšlení, tak chování.

Systemické konstelace

Konstelace je zážitková metoda práce se systémem (rodinným, firemním, organizačním, kulturním, politickým, abstraktním aj.), opírající se o fenomenologický přístup (pozoruji to, co se děje a přijímám to tak, jak to je).

Metoda využívá prostorové uspořádání prvků systému – např. u rodinných konstelací členů rodiny. Umožňuje vidět tyto prvky ve vzájemných vztazích, vidět jejich vzájemnou dynamiku.

Konstelace představují nástroj k obnově, rekonstrukci a posílení takové vztahové dynamiky a toků energie, které napomáhají k dosažení cíle systému při zachování pravidel a řádů, které fungují v systémech.

Konstelace zachycují určitý aktuální stav systému, ukazují souvislosti, pomáhají vidět možný vývoj, konstruovat zdravější a dovednější budoucnost.

Já při stavění konstelací přednostně dbám na pravidla a řády zákonů duchovních, které jsou pro zdravé fungování člověka i jakéhokoliv systému prioritní.

RODINNÉ KONSTELACE

Zakladatel metody, terapeut Bert Hellinger zjistil, že nesnadné osudy jeho klientů souvisí často s jejich rodinnou historií. Nalezl způsob, jak uvést rodinný systém do opětovné rovnováhy a tím pomoci řešit životní trampoty a nesnáze členů rodiny v současnosti.

S rodem, ze kterého pocházíme nebo do kterého patříme, jsme spojeni skrze celé generace. Formuje naše vidění světa, to, jak cítíme, myslíme a jednáme. Metoda nám pomáhá zobrazit a uchopit vliv, který na nás mají osudy ostatních členů rodiny. To se děje sestavením vlastní rodinné konstelace, nebo zapojením se do konstelací lidí jiných.

Individuální konstelace

Vychází z principů systemických konstelací a využívá vnitřního obrazu řešeného systému v nitru klienta a jeho ztvárnění do konstelačních pozic pomocí neživých zástupců (postavičky, kameny, fotky, čisté kusy papíru, označené jménem postavy a směrem pohledu…). Více – viz článek INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..