Království lásky

K lásce buď spravedlivý – co ty znáš z krásy její?

Zlo jenom zlo a marnost tvou chybu provázejí:

Ty dal jsi jméno láska vášním jež smysly mámí

Láska a smysly – nic nezní mně vzdáleněji

Maulaví

Rubriky: ČLÁNKY, PŘEVZATO | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Království lásky

CESTA ROZLIŠOVÁNÍ

Třináctý zpěv

 1. Ardžuna prosil Kršnu: „Ó, Vznešený, pouč mě o duchu a o přírodě a také o tom, čemu se říká pole a kdo je ten, jenž na něm sklízí!“ Kršna odpověděl: „Pole, na němž uzrávají plody dobrých i zlých skutků, je toto tělo, Ardžuno, a duch, jenž dobře zná jeho ornici, semeno a sklizeň, je žencem na tomto poli.
 2. Velký žnec jsem Já, poněvadž znám všechna pole života. Kdo pochopí tuto dvojí podstatu bytí, je moudrý.
 3. Slyš několik slov o tomto poli, o jeho složkách, o jeho silách!
 4. Tato pravda byla opěvována mnoha mudrci v rozličných zpěvech a jasných verších plných moudrosti a přesvědčivosti.
 5. Pole lidských zkušeností obsahuje: pětici velkých živlů viditelných i neviditelných – pět smyslů, mysl, nižší já, inteligenci a neprojevenou skutečnost.
 6. A také žádostivost, nenávist, radost, bolest, soudnost, pevnost a tělesnou schránku. Toto vše tvoří pole života – činnosti.
 7. Moudrostí se sklízí bohatá žeň: nezdolná pokora, skromnost ducha, nenásilnost, milosrdnost, oddanost k učiteli, čistota, vytrvalost a sebevláda.
 8. Tato moudrost znamená lhostejnost k volání smyslů, nepřipoutanost k osobnosti a také poznání, že narození, stáří, nemoc a smrt jsou utrpením.
 9. Je to odpoutání a neztotožňování sebe sama s jinou bytostí, jakkoliv milovanou. Je to vyrovnaný klid a jas ve zkouškách příjemných i nepříjemných, radostných i bolestných.
 10. Je to vytrvalá oddanost ke Mně, získaná neochvějným rozjímáním, jež oddaného člověka spojuje se Mnou. Je to únik do ústraní a netečnost k davu.
 11. Je to ustavičné sledování duchovní pravdy a poznání, co je účelem vědění. Prohlašuji, že hledání těchto věcí je moudrostí, kdežto opak je pošetilostí.
 12. Vyjevím ti opět, co je cílem moudrosti. Poznáš-li tento cíl, dosáhneš nesmrtelnosti. Je to nejvyšší duch bez počátku, beze jména, poněvadž žádné slovo nenazývá TO bytím a žádné slovo nenazývá TO nebytím.
 13. Věz, TO má všude ruce a nohy, TO má všude oči a uši, TO je všude, TO prolíná všemi vesmírnými věcmi!
 14. TO dává světlo mocí všech smyslů, avšak samo je beze smyslů, TO je nekonečnost, a přece TO udržuje a zachovává tento pomíjivý svět. TO je beze všech vlastností, a přece všech vlastností užívá.
 15. TO je ve všem bytí, za vším bytím, je neměnné ve změně. TO, jehož podstatou je jemnost, je nepostižitelné! Je daleko, a přece je tak blízko.
 16. TO se projevuje v rozporuplné tvářnosti mnoha bytostí, a přece zůstává celé. TO udržuje všechny věci. TO stravuje všechny věci. TO rodí všechny věci.
 17. TO je Světlo za světlem. TO je temnější než sama temnota. TO je Poznáním. TO je předmětem Poznání. TO je cílem Poznání. TO je v srdci všeho a všech!
 18. Takto jsem krátce promluvil o poli Poznání, o sklizni vědění a jeho užitku. Porozumějí-li tomu Moji uctívatelé, budou se podílet na Mé bytosti.
 19. Věz ještě, že Příroda a věčné vědomí jsou bez počátku a konce a že z Přírody se rodí všechny tvary, všechny kvality a všechny jejich změny.
 20. O Přírodě se praví, že stvořila naše tělo a jeho citlivé smysly, je to však duch, jenž zní v našich radostech a bolestech.
 21. Neboť jen duch, ztajený v Přírodě a připoutaný k jejím vlastnostem, volá: ,Jsem šťasten! Jsem sklíčen! Jsem sveden na scestí!, Tak vstupuje osobnost do koloběhu dobrých a zlých osudů.
 22. Věz, že věčné vědomí dlí v tomto duchu i v tomto těle jako svědek, vůdce, udržovatel, jako TO, jež zná vše a jež je nejvyšším pánem a svrchovaným duchem!
 23. Kdo takto porozuměl věčnému vědomí a podstatě tohoto světa, osvobodil se, ať žije jakkoliv. Pravda spálí všechny jeho činy i nezbude tu nic, co by ho nutkalo k návratu do bludiště opětovaných narození.
 24. Někteří snad pocítí onoho svrchovaného ducha, ono jádro Moudrosti v srdci, očištěném rozjímáním. Jiní k němu dospějí po stezce Vědění, jiní po cestě činů, bez touhy po odměně.
 25. Jiní konečně, když sami nedospěli k poznání svrchovaného ducha, dovídají se o něm od ostatních a nalézají v něm své útočiště, a pak jej uctívají jako svou záštitu. I ti, pravím, přemohou smrt!
 26. I věz, Ardžuno, že vše, co tu je, vyklíčilo ze semene ducha zasetého žencem sklizně na poli života!
 27. Pravdivě vidí ten, kdo vidí nejvyššího Ducha v každé věci a nesmrtelnost v každé smrti.
 28. Kdo vidí, že nejvyšší je stejně přítomen ve všem bytí, jak by mohl ublížit sám sobě či jiným?
 29. Takový člověk poznává, že jen Příroda plodí činy, a nikoliv duch, jenž je bez činů.
 30. Ví-li člověk, že všechny životy vycházejí z jednoho jediného a zase se v jedno jediné vracejí, dosahuje posléze sám nejvyššího Brahma.
 31. Tento nejvyšší duch, Ardžuno, je čistý, přívlastky neposkvrněný, a ačkoliv se halí v tělo, je nepočatý a nečinný.
 32. Jako je neposkvrněná jemná průzračnost ovzduší, jež obklopuje všechny věci, tak není ničím dotčen ani výsostný Duch, jenž je ztajen ve všech tvarech života.
 33. Jako jediné slunce ozařuje celý svět, tak duch osvětluje celé tělo vědomím.
 34. Kdo moudře rozlišuje mezi tělem a duchem osvětlujícím tělo, zná způsob jak se osvobodit od pozemských pout a přijít k Nejvyššímu.“

Bhagavadgita neboli Zpěv vznešeného

Rubriky: ČLÁNKY, PŘEVZATO | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem CESTA ROZLIŠOVÁNÍ

Regenerační a relaxační masáže

Masáže představují vynikající způsob, jak ulevit tělu a mysli od stresu a v neposlední řadě i od bolesti.

Již v minulosti znali lidé masáž jako jeden z prostředků léčení a regenerace organismu, při kterém si člověk jako fyzicky tak i psychicky odpočinul a zregeneroval se. Hmaty působí na konkrétní části těla, centrální nervový systém podněty vyhodnocuje a reaguje na ně.

Masáž se skládá z množství malých dílčích účinků. Působí na tkáně kůže, podkoží, svaly a nepřímo na cévy, nervy, žlázy s vnitřním i vnějším vylučováním. Zlepšuje také podmínky pro práci kloubů – hlavně na udržování nebo zvyšování jejich pohyblivosti. Rovněž při zotavování po nemoci či úrazu má masáž svoje nezastupitelné místo.

K uvolnění svalového napětí u výrazně přetěžovaných nebo naopak (z důvodu dlouhodobého nevyužívání) ochablých svalů slouží regenerační masáž. Výsledná úleva je nejen fyzická, ale projeví výrazně se i na psychickém stavu.


Základním cílem relaxační masáže je harmonizace naší tělesné schránky. V dnešní uspěchané době nutně potřebujeme psychickou i fyzickou úlevu. Rozhodně je vhodné dopřát si ji raději dříve, než bude situace vyloženě kritická. Proto určitá pravidelnost nebude na škodu, nemusí jít o úplně dochvilné plánování, každopádně bychom ale na svoji pohodu a vyváženost mysli i těla měli myslet včas. Relaxační masáže jsou populární v celém světě, v žádném případě se nejedná o nějaký módní výstřelek nebo výsadu jen pro vyvolené. Technika relaxační masáže je zaměřena především na uvolnění ztuhlých a namožených svalů, stejně jako na procvičení té části svalstva, kterou příliš nevyužíváme a proto je poněkud ochablá. Současně pomáhá od lokální bolesti, podporuje vhodným způsobem lymfatický systém, krevní oběh a napomáhá při procesu vylučování nežádoucích i toxických látek z organismu. Zpravidla se při relaxační masáži používají jemnější, pomalé, nepříliš intenzívní hmaty, takže dochází k navození stavu klidu a pohody.

Protože cílem relaxační masáže je celkové uvolnění a nabytí pocitu fyzické i duševní pohody, patří sem i odstranění bolestivých pocitů v oblasti zad a hlavy, současně je i relaxační masáž vhodnou prevencí proti únavě, chřipce a dalším sezónním onemocněním.

Dnes je vliv masáže na lidské tělo již dobře prozkoumán. Masáž se stala nezastupitelným nástrojem péče o tělo, psychickou pohodu a zároveň nedílnou součástí zdravého životního stylu.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Regenerační a relaxační masáže

Lymfatická masáž jako nástroj detoxikace organizmu

Mnoho nemocí, ale i stavů únavy a špatné nálady souvisí s toxickým stavem našeho vnitřního prostředí. Chemické látky, radioaktivita, stres, bakterie, plísně, paraziti, toxiny z potravin a průmyslu, jedovaté produkty plísní, léků a mnoha jiných škodlivých látek zhoršuje chod našeho organizmu.

Postupné hromadění jedů v našem těle narušuje tkáně a jejich funkce, řídící mechanizmy a spojení mezi nimi.

Lidské tělo, jako dokonale naprogramovaný systém dokáže většinu jedů odstranit vlastními silami. Ty však postačí jenom pro určitou, časově omezenou dobu. Pokud se člověk navíc zatěžuje nepřiměřeným stresem, kouřením a nezdravou stravou (bohatou na tuky, pečivo z bílé mouky, cukry aj.), sám tělu ubírá jeho samoregulační síly.

Prostředků k detoxikaci existuje samozřejmě mnoho.

Od diety, hladovění a různých pitných, či bylinkových kůr, až po saunování, klystýry a v neposlední řadě masáže – a z nich především masáže lymfatické.

Lymfatická masáž, jinak také manuální lymfodrenáž – je uznávanou léčebnou metodou s širšími možnostmi využití. Je to masáž jemná a velmi příjemná. Jejím základním cílem je  zlepšení kvality lymfatického oběhu urychlením odtoku lymfy z podkoží zpět do oběhu krevního. Krevní oběh odnáší nečistoty a  toxické látky do „čistících orgánů“ což jsou především ledviny a játra, které tyto látky z těla vyloučí přirozenými cestami.

Lymfatický systém je detoxikačním systémem lidského těla. Skládá se ze sítě mízovodů, které v podstatě kopírují cévní systém, ale na rozdíl od něj nemá vlastní pumpu (srdce). Pohyb mízy je zajištěn pomocí svalů, dýchání a pulsování cévního systému. Míza před přechodem do cévního řečiště prochází skrz mízní uzliny, kde je filtrována a obohacena o lymfocyty, které v uzlinách zajišťují imunobiologickou funkci lymfatického systému.

Jestliže lymfatický systém nepracuje správně nebo je jeho činnost zpomalena, případně poškozena úrazem, operací, infekcí atd., zůstávají zbytky látkové výměny v tkáních. Tělo zadržuje vodu, tukové buňky zvětšují svůj objem, vytvářejí se tukové polštářky, pomerančová kůže a otoky. Pomocí cíleného masážního tlaku a směru je možné lymfu aktivovat a dosáhnout odplavení škodlivin z těla ven. Tato lymfatická masáž se provádí  jemnou a přesně určenou technikou. Manuální lymfodrenáž odblokuje hlavní uzliny a odvede drenážovanou tekutinu vylučovacím systémem z těla ven.

Zátěž lymfatického systému se může zpočátku projevovat únavou nohou, později celého těla; otékáním kotníků – hlavně večer a po velké námaze. Vytváří se otoky celých končetin, otoky v břiše, otoky očních víček, uzlin pod očima (váčky), mízních uzlin. Jsou možné i dechové potíže bez zřejmé vnější příčiny, snížená schopnost organismu čelit zátěži, zvýšená psychická labilita. Oslabení imunitního systému se sebou nese sklon k infekčním i jiným nemocem – v neposlední řadě také riziko vzniku nádorových onemocnění.

Počet doporučovaných lymfodrenáží je individuální, podle daného problému a schopností těla regenerovat. Ženám je doporučováno lymfodrenáž podstoupit minimálně 2 x do roka s deseti návštěvami. Po této kůře není vůbec od věci chodit na takzvané udržovací kůry jednou za 3 až 4 týdny.

Pro zvýšení účinnosti lymfatické masáže je důležité v den masáže dodržovat některé zásady. Nejdůležitější z nich je dostatečný přísun tekutin. Skvělý je dostatek pohybu, protože činnost  svalů zajištuje pohyb lymfy a tím se samozřejmě účinek zvyšuje! Rovněž je dobré vyvarovat se pití alkoholu, kávy a kouření. Je to proto, aby se ulehčilo ledvinám a játrům při odbourávání uvolněných odpadních látek a solí. Zdravá životospráva (nejen) při absolvování lymfatické masáže je základem pro dosažení výborných výsledků, které lymfatická masáž nabízí.

Lymfatická masáž – Léčebné účinky:

Zmírňuje otoky nohou, působí proti tzv. „těžkým nohám“

Preventivně působí proti vzniku křečových žil a otoků, léčí již vzniklé

Upravuje otoky po operacích

Upravuje žilní nedostatečnost

Zlepšuje tok lymfy, podporuje detoxikaci organismu

Regeneruje organismus

Prokrvuje pokožku

Skvěle relaxuje unavené nohy, vhodné pro ty, kteří mají sedavé zaměstnání, i pro ty, kteří jsou celý den na nohou

Zvyšuje imunitu

Zmírňuje migrenózní stavy

Lymfatická masáž – Indikace – Kosmetické účinky:

Odstraňuje celulitidu

Zeštíhluje a zmenšuje obvod stehen a nohou

Zlepšuje vzhled pokožky celého těla, omlazuje pokožku

Zpevňuje podkoží, dochází k redukci objemu těla

Modeluje postavu

Redukuje vrásky na obličeji

Lymfatická masáž – Kontraindikace:

infekční a bakteriální onemocnění

horečnaté stavy

nádorová onemocnění

kožní vyrážky

otevřené rány, hnisavé onemocnění

plísňové onemocnění kůže

růže

žilní onemocnění

patologické těhotenství

nejasné bolesti břicha

hyperfunkce štítné žlázy

astma

srdeční  nedostatečnost

zelený zákal

výrazně nízký tlak

Pokud Vás praxí ověřené účinky masáže zaujaly nebo si pouze chcete užít velmi příjemnou relaxaci těla – ozvěte se 🙂

Rubriky: ČLÁNKY | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lymfatická masáž jako nástroj detoxikace organizmu

Orel a kavka


           Orel se z oblaku spustil na beránka, uchopil ho do pařátů a odnesl do povětří. Kavka to uviděla a velice se jí to líbilo. „Cožpak bych to také já nemohla ?“ říkala si sama sobě a slétla na tučného berana. Chtěla s ním vzlétnout, ale zapletly se jí do beranovy vlny pařáty a tak se snažila odletět zbytečně. Přišel ovčák, lehce ji chytil, zastřihl jí perutě a přinesl ke hraní svým dětem. „Tatínku,“ volaly děti, „jak se ten podivný ptáček jmenuje ?“ „Ještě před hodinou,“ směje se otec, „si myslel, že je orel, ale teď se přesvědčil, že je jenom hloupá kavka.“

Proto věz, že :

            Nic nepřináší větší hanbu a potupu než provádění takových věcí, které nejsou v naší moci.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Orel a kavka

Z manželské poradny S. N. Lazareva

Aká žena môže byť šťastná v manželstve? Odpoveď je jednoduchá: tá, ktorá môže byť šťastná aj bez manželstva.

Ak ste šťastná len vtedy, keď máte veľa peňazí, znamená to, že ich nemôžete mať, pretože vaša duša bude k nim prirastať. 
Ak ste šťastná len vtedy, keď ste úplne fyzicky zdravá, potom nemôžete byť zdravá, pretože najmenšia indispozícia spôsobí vo vás hrôzu a paniku.
Čím viac ste vnútorne závislá na svojom manželovi, tým viac ste pripútaná k rodine a tým ťažšie je pre vás prijať aký-koľvek nedostatok manžela, akékoľvek, z vášho pohľadu, zlé správanie.
Pochopte, že manžel by nemal byť zdrojom šťastia pre vás, -ale vy sama pre seba, pre neho a pre milovaných. 
Slnko svieti na Zemi pre všetkých ľudí a netrápi sa, kto dostane jeho svetlo a teplo. Predstavte si, že Slnko sa zrazu začne urážať a deklaruje: „Títo ľudia neoceňujú teplo, ktoré im dávam. Nebudem tam svietiť, na tom mieste! “
Nie je to absurdné? Keď sa vnútorne oslobodíte od závislosti, začnete prežívať pocit radosti jednoducho z toho, že ste nažive a máte príležitosť milovať, byť šťastná, niečo robiť, realizovať svoj talent.
Keď pocit radosti prestane závisieť na vonkajších maličkostiach, keď cítite vnútornú slobodu, potom manžel nebude musieť mať negatívne vlastnosti, aby spomalil vaše lipnutie na ňom. 
Nezabudnite, že vo vašom podvedomí je postoj k manželovi možno, je úplne iný. Zvonku môžete nenávidieť svojho manžela a vo vnútri ho môžete zbožňovať a túžiť po ňom. Keď sa zmeníte, sledujte stav svojho manžela. Neponáhľajte sa, buďte trpezliví, človek sa nemôže okamžite zmeniť. Musíme si vždy pamätať: OKOLO VÁS SA DEJE PRESNE TO, ČO ZODPOVEDÁ VÁŠMU VNÚTORNÉMU STAVU.
Ak sa stanete inou, potom by sa aj muž mal zmeniť. Ak sa manžel nestane iným, nahradí ho iný. Potom vás osud rozvedie z akéhokoľvek nečakaného dôvodu . Spoľahnite sa na osud.
Pamätajte, že hlavným cieľom nie je blahobyt rodiny. Hlavným cieľom je šťastie a pohoda vo vašej duši.
KTO VIE BYŤ ŠŤASTNÝ VO SVOJOM VNÚTRI, K TOMU PRÍDE AJ ŠŤASTIE VONKAJŠIE . 
Hlavná vec nie je to, čo je vo vašich rukách, ale to, čo je vo vašej duši.
Schopnosť byť šťastná nie podľa situácie, ale napriek situácii – nazývam homeostázou lásky…..
….Naučte sa zachovať pocit radosti napriek situácii. Pocit vnútornej radosti však vôbec neznamená, že je potrebné ohýbať chrbát a byť servilnou k svojmu manželovi. Naučte sa byť mäkkou a tvrdou zároveň, ustupovať v maličkostiach a ochraňovať to hlavné. Častejšie hovorte komplimenty svojmu manželovi, frázy ako: „Súhlasím s tebou,“ „Máš pravdu.“ Je užitočné povedať: „Prepáč, nemala som pravdu.“ Ukážte svojmu manželovi svoju flexibilitu a nezávislosť. Veľa šťastia! …


Lazarev S. N. Tajomstvo rodinného šťastia

Rubriky: PŘEVZATO | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Z manželské poradny S. N. Lazareva

CESTA SRDCE

Dokonce i ty nejvyšší stavy a mimořádné duchovní výkony jsou bezvýznamné, jestliže nedokážeme být šťastní v základních a obyčejných situacích, jestliže se nedokážeme dotknout jeden druhého a života, který nám byl dán, svým srdcem.

Vedeme-li duchovní život, záleží na velmi prosté věci: Musíme dbát na to, abychom po své cestě kráčeli srdcem. Moderní trh spirituality nám nabízí mnohé další pohledy. Velké duchovní tradice přinášejí příběhy o osvícení, blaženosti, poznání, božském vytržení a nejvyšších možnostech lidského ducha. Z široké škály učení, která jsou na Západě dostupná, nás často nejprve přitahují právě takové působivé a neobyčejné aspekty. Těchto stavů lze dosáhnout a lze říci, že je tato učení vystihují, ale neměli bychom zapomenout, že se jedná o reklamu v duchovní oblasti. Nejde zde o základní cíle duchovního života. Ty nemají s hledáním nebo získáním mimořádných stavů či schopností nic společného. Naopak, takovým hledáním se můžeme snadno vzdálit sobě samým. Jestliže nejsme dost opatrní, můžeme zjistit, že se v našem duchovním životě opakují neduhy moderní společnosti – její ctižádost, materialismus a osamělost.

Na počátku pravé duchovní cesty se musíme zaměřit na to, co máme přímo před sebou, a ujistit se, že naše cesta je spojená s naší nejhlubší láskou. Přijat takovou cestu, která transformuje a dotýká se nás v samotném středu naší bytosti. Nalézt takový způsob praxe, který nám umožňuje žít na světě plně a zcela v souladu s naším srdcem.

Zeptáme-li se: „Ubírám se po cestě srdce?“, zjistíme, že nikdo jiný za nás nemůže definovat, jaká by naše cesta měla být. Musíme proto umožnit, aby se tajemství a krása této otázky rozezněly v naší bytosti. Pak se někde uvnitř objeví odpověď a přijde porozumění. Jestliže se na okamžik zklidníme a budeme pozorně naslouchat, poznáme, zda se ubíráme po cestě, která má srdce.

Jack Kornfield: Cesta srdce

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem CESTA SRDCE

Jak na tom jste?

Kvality  každého člověka v určitém okamžiku odpovídají dosaženému  stupni jeho vývoje.

Pokud k tomu chce něco přidat, musí vynaložit určité úsilí a snahu v příslušném směru tak,aby kvalitu zvýšil.

Toto zlepšení ale nenastane v případě, že se nám podaří takový dojem vytvořit před většinou svého okolí. Řada lidí místo poctivé práce  utrácí čas a energii předstíráním něčeho, co nemá reálnou podstatu.

Ani v případě, kdy v určitém směru nějaké přednosti máme, by v nás neměl vznikat pocit nadřazenosti. Jiní lidé vynikají v jiném směru nebo mají hodnoty, jimiž nás daleko předčí, aniž bychom si tuto skutečnost dokázali uvědomit.

Neměli bychom mít pocit nadřazenosti ani vůči těm, u nichž jsou jejich nedostatky zjevné.

Na jejich stupni zralosti jsme také někdy byli.Protože jakou mírou měříme jiným, takovou bude naměřeno nám.

Na druhé straně není dobré ani podléhat pocitům méněcennosti: Každý má využívat toho, co mu je na současném stupni k dispozici. Naříkáním nad vlastní nedostatečností, různými komplexy a depresemi se  NIC v žádném případě NEMŮŽE ZLEPŠIT.

Proto je nutné začít TAM, KDE SKUTEČNĚ JSME a zároveň vědět, že kosmický plán Nejvyšší Inteligence počítá nejen s každým člověkem, ale i s každým zrnkem písku.

Pouze naše nevědomost nám zakrývá toto hluboké tajemství  a brání tak pochopení našeho životního poslání.

A PAMATUJ, ŽE ZŮSTANEŠ, ČÍM JSI AŤ JSI PONIŽOVÁN NEBO VELEBEN.

Zdroj: Marie Mihulová, Milan Svoboda: Polarita života

Rubriky: ČLÁNKY | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak na tom jste?

PF 2019

Rubriky: ČLÁNKY | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PF 2019

Požehnané Vánoce!

Maria, jsi šťastná, protože jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Boha! (Lk 1,45)

Rozbalené dárky, sklizeno po večeři… Pak přijde ticho. Prázdné nebo pokojné? Záleží na nás. Musím nebo chci druhým darovat kus sebe? To první přináší často frustraci, to druhé, i přes námahu, pokoj. Ať už ale tak nebo tak, do každého domu, do každého srdce je v tu chvíli zvěstováno vánoční poselství o Boží lásce ke KAŽDÉMU člověku.

Věřit znamená

– zříkat se myšlenek, že Bůh je daleko a že je třeba vystačit si jen sám,
– že zlo je silnější, že neexistuje žádné řešení,
– že cesta odpuštění je pro slabé, že sám mám málo…

Věřit znamená důvěřovat,
– že Bůh, který je s námi, doplní naše snahy svou láskou,
– že skrze naši lítost přetaví naše selhání
– a že svým dotekem může uzdravovat naše srdce.

Věřit znamená, mít naději, že z bláta našich životů
může díky Němu každý den vytrysknout pramen.

Šťastní ti, kteří uvěří, že Bůh je s námi.

Šťastné Vánoce!

 

https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/stastne-vanoce

Rubriky: ČLÁNKY, PŘEVZATO | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požehnané Vánoce!