CESTA ROZLIŠOVÁNÍ

Třináctý zpěv

 1. Ardžuna prosil Kršnu: „Ó, Vznešený, pouč mě o duchu a o přírodě a také o tom, čemu se říká pole a kdo je ten, jenž na něm sklízí!“ Kršna odpověděl: „Pole, na němž uzrávají plody dobrých i zlých skutků, je toto tělo, Ardžuno, a duch, jenž dobře zná jeho ornici, semeno a sklizeň, je žencem na tomto poli.
 2. Velký žnec jsem Já, poněvadž znám všechna pole života. Kdo pochopí tuto dvojí podstatu bytí, je moudrý.
 3. Slyš několik slov o tomto poli, o jeho složkách, o jeho silách!
 4. Tato pravda byla opěvována mnoha mudrci v rozličných zpěvech a jasných verších plných moudrosti a přesvědčivosti.
 5. Pole lidských zkušeností obsahuje: pětici velkých živlů viditelných i neviditelných – pět smyslů, mysl, nižší já, inteligenci a neprojevenou skutečnost.
 6. A také žádostivost, nenávist, radost, bolest, soudnost, pevnost a tělesnou schránku. Toto vše tvoří pole života – činnosti.
 7. Moudrostí se sklízí bohatá žeň: nezdolná pokora, skromnost ducha, nenásilnost, milosrdnost, oddanost k učiteli, čistota, vytrvalost a sebevláda.
 8. Tato moudrost znamená lhostejnost k volání smyslů, nepřipoutanost k osobnosti a také poznání, že narození, stáří, nemoc a smrt jsou utrpením.
 9. Je to odpoutání a neztotožňování sebe sama s jinou bytostí, jakkoliv milovanou. Je to vyrovnaný klid a jas ve zkouškách příjemných i nepříjemných, radostných i bolestných.
 10. Je to vytrvalá oddanost ke Mně, získaná neochvějným rozjímáním, jež oddaného člověka spojuje se Mnou. Je to únik do ústraní a netečnost k davu.
 11. Je to ustavičné sledování duchovní pravdy a poznání, co je účelem vědění. Prohlašuji, že hledání těchto věcí je moudrostí, kdežto opak je pošetilostí.
 12. Vyjevím ti opět, co je cílem moudrosti. Poznáš-li tento cíl, dosáhneš nesmrtelnosti. Je to nejvyšší duch bez počátku, beze jména, poněvadž žádné slovo nenazývá TO bytím a žádné slovo nenazývá TO nebytím.
 13. Věz, TO má všude ruce a nohy, TO má všude oči a uši, TO je všude, TO prolíná všemi vesmírnými věcmi!
 14. TO dává světlo mocí všech smyslů, avšak samo je beze smyslů, TO je nekonečnost, a přece TO udržuje a zachovává tento pomíjivý svět. TO je beze všech vlastností, a přece všech vlastností užívá.
 15. TO je ve všem bytí, za vším bytím, je neměnné ve změně. TO, jehož podstatou je jemnost, je nepostižitelné! Je daleko, a přece je tak blízko.
 16. TO se projevuje v rozporuplné tvářnosti mnoha bytostí, a přece zůstává celé. TO udržuje všechny věci. TO stravuje všechny věci. TO rodí všechny věci.
 17. TO je Světlo za světlem. TO je temnější než sama temnota. TO je Poznáním. TO je předmětem Poznání. TO je cílem Poznání. TO je v srdci všeho a všech!
 18. Takto jsem krátce promluvil o poli Poznání, o sklizni vědění a jeho užitku. Porozumějí-li tomu Moji uctívatelé, budou se podílet na Mé bytosti.
 19. Věz ještě, že Příroda a věčné vědomí jsou bez počátku a konce a že z Přírody se rodí všechny tvary, všechny kvality a všechny jejich změny.
 20. O Přírodě se praví, že stvořila naše tělo a jeho citlivé smysly, je to však duch, jenž zní v našich radostech a bolestech.
 21. Neboť jen duch, ztajený v Přírodě a připoutaný k jejím vlastnostem, volá: ,Jsem šťasten! Jsem sklíčen! Jsem sveden na scestí!, Tak vstupuje osobnost do koloběhu dobrých a zlých osudů.
 22. Věz, že věčné vědomí dlí v tomto duchu i v tomto těle jako svědek, vůdce, udržovatel, jako TO, jež zná vše a jež je nejvyšším pánem a svrchovaným duchem!
 23. Kdo takto porozuměl věčnému vědomí a podstatě tohoto světa, osvobodil se, ať žije jakkoliv. Pravda spálí všechny jeho činy i nezbude tu nic, co by ho nutkalo k návratu do bludiště opětovaných narození.
 24. Někteří snad pocítí onoho svrchovaného ducha, ono jádro Moudrosti v srdci, očištěném rozjímáním. Jiní k němu dospějí po stezce Vědění, jiní po cestě činů, bez touhy po odměně.
 25. Jiní konečně, když sami nedospěli k poznání svrchovaného ducha, dovídají se o něm od ostatních a nalézají v něm své útočiště, a pak jej uctívají jako svou záštitu. I ti, pravím, přemohou smrt!
 26. I věz, Ardžuno, že vše, co tu je, vyklíčilo ze semene ducha zasetého žencem sklizně na poli života!
 27. Pravdivě vidí ten, kdo vidí nejvyššího Ducha v každé věci a nesmrtelnost v každé smrti.
 28. Kdo vidí, že nejvyšší je stejně přítomen ve všem bytí, jak by mohl ublížit sám sobě či jiným?
 29. Takový člověk poznává, že jen Příroda plodí činy, a nikoliv duch, jenž je bez činů.
 30. Ví-li člověk, že všechny životy vycházejí z jednoho jediného a zase se v jedno jediné vracejí, dosahuje posléze sám nejvyššího Brahma.
 31. Tento nejvyšší duch, Ardžuno, je čistý, přívlastky neposkvrněný, a ačkoliv se halí v tělo, je nepočatý a nečinný.
 32. Jako je neposkvrněná jemná průzračnost ovzduší, jež obklopuje všechny věci, tak není ničím dotčen ani výsostný Duch, jenž je ztajen ve všech tvarech života.
 33. Jako jediné slunce ozařuje celý svět, tak duch osvětluje celé tělo vědomím.
 34. Kdo moudře rozlišuje mezi tělem a duchem osvětlujícím tělo, zná způsob jak se osvobodit od pozemských pout a přijít k Nejvyššímu.“

Bhagavadgita neboli Zpěv vznešeného

Rubriky: ČLÁNKY, PŘEVZATO | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem CESTA ROZLIŠOVÁNÍ

Regenerační a relaxační masáže

Masáže představují vynikající způsob, jak ulevit tělu a mysli od stresu a v neposlední řadě i od bolesti.

Již v minulosti znali lidé masáž jako jeden z prostředků léčení a regenerace organismu, při kterém si člověk jako fyzicky tak i psychicky odpočinul a zregeneroval se. Hmaty působí na konkrétní části těla, centrální nervový systém podněty vyhodnocuje a reaguje na ně.

Masáž se skládá z množství malých dílčích účinků. Působí na tkáně kůže, podkoží, svaly a nepřímo na cévy, nervy, žlázy s vnitřním i vnějším vylučováním. Zlepšuje také podmínky pro práci kloubů – hlavně na udržování nebo zvyšování jejich pohyblivosti. Rovněž při zotavování po nemoci či úrazu má masáž svoje nezastupitelné místo.

K uvolnění svalového napětí u výrazně přetěžovaných nebo naopak (z důvodu dlouhodobého nevyužívání) ochablých svalů slouží regenerační masáž. Výsledná úleva je nejen fyzická, ale projeví výrazně se i na psychickém stavu.


Základním cílem relaxační masáže je harmonizace naší tělesné schránky. V dnešní uspěchané době nutně potřebujeme psychickou i fyzickou úlevu. Rozhodně je vhodné dopřát si ji raději dříve, než bude situace vyloženě kritická. Proto určitá pravidelnost nebude na škodu, nemusí jít o úplně dochvilné plánování, každopádně bychom ale na svoji pohodu a vyváženost mysli i těla měli myslet včas. Relaxační masáže jsou populární v celém světě, v žádném případě se nejedná o nějaký módní výstřelek nebo výsadu jen pro vyvolené. Technika relaxační masáže je zaměřena především na uvolnění ztuhlých a namožených svalů, stejně jako na procvičení té části svalstva, kterou příliš nevyužíváme a proto je poněkud ochablá. Současně pomáhá od lokální bolesti, podporuje vhodným způsobem lymfatický systém, krevní oběh a napomáhá při procesu vylučování nežádoucích i toxických látek z organismu. Zpravidla se při relaxační masáži používají jemnější, pomalé, nepříliš intenzívní hmaty, takže dochází k navození stavu klidu a pohody.

Protože cílem relaxační masáže je celkové uvolnění a nabytí pocitu fyzické i duševní pohody, patří sem i odstranění bolestivých pocitů v oblasti zad a hlavy, současně je i relaxační masáž vhodnou prevencí proti únavě, chřipce a dalším sezónním onemocněním.

Dnes je vliv masáže na lidské tělo již dobře prozkoumán. Masáž se stala nezastupitelným nástrojem péče o tělo, psychickou pohodu a zároveň nedílnou součástí zdravého životního stylu.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Regenerační a relaxační masáže

Lymfatická masáž jako nástroj detoxikace organizmu

Mnoho nemocí, ale i stavů únavy a špatné nálady souvisí s toxickým stavem našeho vnitřního prostředí. Chemické látky, radioaktivita, stres, bakterie, plísně, paraziti, toxiny z potravin a průmyslu, jedovaté produkty plísní, léků a mnoha jiných škodlivých látek zhoršuje chod našeho organizmu.

Postupné hromadění jedů v našem těle narušuje tkáně a jejich funkce, řídící mechanizmy a spojení mezi nimi.

Lidské tělo, jako dokonale naprogramovaný systém dokáže většinu jedů odstranit vlastními silami. Ty však postačí jenom pro určitou, časově omezenou dobu. Pokud se člověk navíc zatěžuje nepřiměřeným stresem, kouřením a nezdravou stravou (bohatou na tuky, pečivo z bílé mouky, cukry aj.), sám tělu ubírá jeho samoregulační síly.

Prostředků k detoxikaci existuje samozřejmě mnoho.

Od diety, hladovění a různých pitných, či bylinkových kůr, až po saunování, klystýry a v neposlední řadě masáže – a z nich především masáže lymfatické.

Lymfatická masáž, jinak také manuální lymfodrenáž – je uznávanou léčebnou metodou s širšími možnostmi využití. Je to masáž jemná a velmi příjemná. Jejím základním cílem je  zlepšení kvality lymfatického oběhu urychlením odtoku lymfy z podkoží zpět do oběhu krevního. Krevní oběh odnáší nečistoty a  toxické látky do „čistících orgánů“ což jsou především ledviny a játra, které tyto látky z těla vyloučí přirozenými cestami.

Lymfatický systém je detoxikačním systémem lidského těla. Skládá se ze sítě mízovodů, které v podstatě kopírují cévní systém, ale na rozdíl od něj nemá vlastní pumpu (srdce). Pohyb mízy je zajištěn pomocí svalů, dýchání a pulsování cévního systému. Míza před přechodem do cévního řečiště prochází skrz mízní uzliny, kde je filtrována a obohacena o lymfocyty, které v uzlinách zajišťují imunobiologickou funkci lymfatického systému.

Jestliže lymfatický systém nepracuje správně nebo je jeho činnost zpomalena, případně poškozena úrazem, operací, infekcí atd., zůstávají zbytky látkové výměny v tkáních. Tělo zadržuje vodu, tukové buňky zvětšují svůj objem, vytvářejí se tukové polštářky, pomerančová kůže a otoky. Pomocí cíleného masážního tlaku a směru je možné lymfu aktivovat a dosáhnout odplavení škodlivin z těla ven. Tato lymfatická masáž se provádí  jemnou a přesně určenou technikou. Manuální lymfodrenáž odblokuje hlavní uzliny a odvede drenážovanou tekutinu vylučovacím systémem z těla ven.

Zátěž lymfatického systému se může zpočátku projevovat únavou nohou, později celého těla; otékáním kotníků – hlavně večer a po velké námaze. Vytváří se otoky celých končetin, otoky v břiše, otoky očních víček, uzlin pod očima (váčky), mízních uzlin. Jsou možné i dechové potíže bez zřejmé vnější příčiny, snížená schopnost organismu čelit zátěži, zvýšená psychická labilita. Oslabení imunitního systému se sebou nese sklon k infekčním i jiným nemocem – v neposlední řadě také riziko vzniku nádorových onemocnění.

Počet doporučovaných lymfodrenáží je individuální, podle daného problému a schopností těla regenerovat. Ženám je doporučováno lymfodrenáž podstoupit minimálně 2 x do roka s deseti návštěvami. Po této kůře není vůbec od věci chodit na takzvané udržovací kůry jednou za 3 až 4 týdny.

Pro zvýšení účinnosti lymfatické masáže je důležité v den masáže dodržovat některé zásady. Nejdůležitější z nich je dostatečný přísun tekutin. Skvělý je dostatek pohybu, protože činnost  svalů zajištuje pohyb lymfy a tím se samozřejmě účinek zvyšuje! Rovněž je dobré vyvarovat se pití alkoholu, kávy a kouření. Je to proto, aby se ulehčilo ledvinám a játrům při odbourávání uvolněných odpadních látek a solí. Zdravá životospráva (nejen) při absolvování lymfatické masáže je základem pro dosažení výborných výsledků, které lymfatická masáž nabízí.

Lymfatická masáž – Léčebné účinky:

Zmírňuje otoky nohou, působí proti tzv. „těžkým nohám“

Preventivně působí proti vzniku křečových žil a otoků, léčí již vzniklé

Upravuje otoky po operacích

Upravuje žilní nedostatečnost

Zlepšuje tok lymfy, podporuje detoxikaci organismu

Regeneruje organismus

Prokrvuje pokožku

Skvěle relaxuje unavené nohy, vhodné pro ty, kteří mají sedavé zaměstnání, i pro ty, kteří jsou celý den na nohou

Zvyšuje imunitu

Zmírňuje migrenózní stavy

Lymfatická masáž – Indikace – Kosmetické účinky:

Odstraňuje celulitidu

Zeštíhluje a zmenšuje obvod stehen a nohou

Zlepšuje vzhled pokožky celého těla, omlazuje pokožku

Zpevňuje podkoží, dochází k redukci objemu těla

Modeluje postavu

Redukuje vrásky na obličeji

Lymfatická masáž – Kontraindikace:

infekční a bakteriální onemocnění

horečnaté stavy

nádorová onemocnění

kožní vyrážky

otevřené rány, hnisavé onemocnění

plísňové onemocnění kůže

růže

žilní onemocnění

patologické těhotenství

nejasné bolesti břicha

hyperfunkce štítné žlázy

astma

srdeční  nedostatečnost

zelený zákal

výrazně nízký tlak

Pokud Vás praxí ověřené účinky masáže zaujaly nebo si pouze chcete užít velmi příjemnou relaxaci těla – ozvěte se 🙂

Rubriky: ČLÁNKY | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lymfatická masáž jako nástroj detoxikace organizmu

Orel a kavka


           Orel se z oblaku spustil na beránka, uchopil ho do pařátů a odnesl do povětří. Kavka to uviděla a velice se jí to líbilo. „Cožpak bych to také já nemohla ?“ říkala si sama sobě a slétla na tučného berana. Chtěla s ním vzlétnout, ale zapletly se jí do beranovy vlny pařáty a tak se snažila odletět zbytečně. Přišel ovčák, lehce ji chytil, zastřihl jí perutě a přinesl ke hraní svým dětem. „Tatínku,“ volaly děti, „jak se ten podivný ptáček jmenuje ?“ „Ještě před hodinou,“ směje se otec, „si myslel, že je orel, ale teď se přesvědčil, že je jenom hloupá kavka.“

Proto věz, že :

            Nic nepřináší větší hanbu a potupu než provádění takových věcí, které nejsou v naší moci.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Orel a kavka

Z manželské poradny S. N. Lazareva

Aká žena môže byť šťastná v manželstve? Odpoveď je jednoduchá: tá, ktorá môže byť šťastná aj bez manželstva.

Ak ste šťastná len vtedy, keď máte veľa peňazí, znamená to, že ich nemôžete mať, pretože vaša duša bude k nim prirastať. 
Ak ste šťastná len vtedy, keď ste úplne fyzicky zdravá, potom nemôžete byť zdravá, pretože najmenšia indispozícia spôsobí vo vás hrôzu a paniku.
Čím viac ste vnútorne závislá na svojom manželovi, tým viac ste pripútaná k rodine a tým ťažšie je pre vás prijať aký-koľvek nedostatok manžela, akékoľvek, z vášho pohľadu, zlé správanie.
Pochopte, že manžel by nemal byť zdrojom šťastia pre vás, -ale vy sama pre seba, pre neho a pre milovaných. 
Slnko svieti na Zemi pre všetkých ľudí a netrápi sa, kto dostane jeho svetlo a teplo. Predstavte si, že Slnko sa zrazu začne urážať a deklaruje: „Títo ľudia neoceňujú teplo, ktoré im dávam. Nebudem tam svietiť, na tom mieste! “
Nie je to absurdné? Keď sa vnútorne oslobodíte od závislosti, začnete prežívať pocit radosti jednoducho z toho, že ste nažive a máte príležitosť milovať, byť šťastná, niečo robiť, realizovať svoj talent.
Keď pocit radosti prestane závisieť na vonkajších maličkostiach, keď cítite vnútornú slobodu, potom manžel nebude musieť mať negatívne vlastnosti, aby spomalil vaše lipnutie na ňom. 
Nezabudnite, že vo vašom podvedomí je postoj k manželovi možno, je úplne iný. Zvonku môžete nenávidieť svojho manžela a vo vnútri ho môžete zbožňovať a túžiť po ňom. Keď sa zmeníte, sledujte stav svojho manžela. Neponáhľajte sa, buďte trpezliví, človek sa nemôže okamžite zmeniť. Musíme si vždy pamätať: OKOLO VÁS SA DEJE PRESNE TO, ČO ZODPOVEDÁ VÁŠMU VNÚTORNÉMU STAVU.
Ak sa stanete inou, potom by sa aj muž mal zmeniť. Ak sa manžel nestane iným, nahradí ho iný. Potom vás osud rozvedie z akéhokoľvek nečakaného dôvodu . Spoľahnite sa na osud.
Pamätajte, že hlavným cieľom nie je blahobyt rodiny. Hlavným cieľom je šťastie a pohoda vo vašej duši.
KTO VIE BYŤ ŠŤASTNÝ VO SVOJOM VNÚTRI, K TOMU PRÍDE AJ ŠŤASTIE VONKAJŠIE . 
Hlavná vec nie je to, čo je vo vašich rukách, ale to, čo je vo vašej duši.
Schopnosť byť šťastná nie podľa situácie, ale napriek situácii – nazývam homeostázou lásky…..
….Naučte sa zachovať pocit radosti napriek situácii. Pocit vnútornej radosti však vôbec neznamená, že je potrebné ohýbať chrbát a byť servilnou k svojmu manželovi. Naučte sa byť mäkkou a tvrdou zároveň, ustupovať v maličkostiach a ochraňovať to hlavné. Častejšie hovorte komplimenty svojmu manželovi, frázy ako: „Súhlasím s tebou,“ „Máš pravdu.“ Je užitočné povedať: „Prepáč, nemala som pravdu.“ Ukážte svojmu manželovi svoju flexibilitu a nezávislosť. Veľa šťastia! …


Lazarev S. N. Tajomstvo rodinného šťastia

Rubriky: PŘEVZATO | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Z manželské poradny S. N. Lazareva

CESTA SRDCE

Dokonce i ty nejvyšší stavy a mimořádné duchovní výkony jsou bezvýznamné, jestliže nedokážeme být šťastní v základních a obyčejných situacích, jestliže se nedokážeme dotknout jeden druhého a života, který nám byl dán, svým srdcem.

Vedeme-li duchovní život, záleží na velmi prosté věci: Musíme dbát na to, abychom po své cestě kráčeli srdcem. Moderní trh spirituality nám nabízí mnohé další pohledy. Velké duchovní tradice přinášejí příběhy o osvícení, blaženosti, poznání, božském vytržení a nejvyšších možnostech lidského ducha. Z široké škály učení, která jsou na Západě dostupná, nás často nejprve přitahují právě takové působivé a neobyčejné aspekty. Těchto stavů lze dosáhnout a lze říci, že je tato učení vystihují, ale neměli bychom zapomenout, že se jedná o reklamu v duchovní oblasti. Nejde zde o základní cíle duchovního života. Ty nemají s hledáním nebo získáním mimořádných stavů či schopností nic společného. Naopak, takovým hledáním se můžeme snadno vzdálit sobě samým. Jestliže nejsme dost opatrní, můžeme zjistit, že se v našem duchovním životě opakují neduhy moderní společnosti – její ctižádost, materialismus a osamělost.

Na počátku pravé duchovní cesty se musíme zaměřit na to, co máme přímo před sebou, a ujistit se, že naše cesta je spojená s naší nejhlubší láskou. Přijat takovou cestu, která transformuje a dotýká se nás v samotném středu naší bytosti. Nalézt takový způsob praxe, který nám umožňuje žít na světě plně a zcela v souladu s naším srdcem.

Zeptáme-li se: „Ubírám se po cestě srdce?“, zjistíme, že nikdo jiný za nás nemůže definovat, jaká by naše cesta měla být. Musíme proto umožnit, aby se tajemství a krása této otázky rozezněly v naší bytosti. Pak se někde uvnitř objeví odpověď a přijde porozumění. Jestliže se na okamžik zklidníme a budeme pozorně naslouchat, poznáme, zda se ubíráme po cestě, která má srdce.

Jack Kornfield: Cesta srdce

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem CESTA SRDCE

Jak na tom jste?

Kvality  každého člověka v určitém okamžiku odpovídají dosaženému  stupni jeho vývoje.

Pokud k tomu chce něco přidat, musí vynaložit určité úsilí a snahu v příslušném směru tak,aby kvalitu zvýšil.

Toto zlepšení ale nenastane v případě, že se nám podaří takový dojem vytvořit před většinou svého okolí. Řada lidí místo poctivé práce  utrácí čas a energii předstíráním něčeho, co nemá reálnou podstatu.

Ani v případě, kdy v určitém směru nějaké přednosti máme, by v nás neměl vznikat pocit nadřazenosti. Jiní lidé vynikají v jiném směru nebo mají hodnoty, jimiž nás daleko předčí, aniž bychom si tuto skutečnost dokázali uvědomit.

Neměli bychom mít pocit nadřazenosti ani vůči těm, u nichž jsou jejich nedostatky zjevné.

Na jejich stupni zralosti jsme také někdy byli.Protože jakou mírou měříme jiným, takovou bude naměřeno nám.

Na druhé straně není dobré ani podléhat pocitům méněcennosti: Každý má využívat toho, co mu je na současném stupni k dispozici. Naříkáním nad vlastní nedostatečností, různými komplexy a depresemi se  NIC v žádném případě NEMŮŽE ZLEPŠIT.

Proto je nutné začít TAM, KDE SKUTEČNĚ JSME a zároveň vědět, že kosmický plán Nejvyšší Inteligence počítá nejen s každým člověkem, ale i s každým zrnkem písku.

Pouze naše nevědomost nám zakrývá toto hluboké tajemství  a brání tak pochopení našeho životního poslání.

A PAMATUJ, ŽE ZŮSTANEŠ, ČÍM JSI AŤ JSI PONIŽOVÁN NEBO VELEBEN.

Zdroj: Marie Mihulová, Milan Svoboda: Polarita života

Rubriky: ČLÁNKY | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak na tom jste?

PF 2019

Rubriky: ČLÁNKY | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PF 2019

Požehnané Vánoce!

Maria, jsi šťastná, protože jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Boha! (Lk 1,45)

Rozbalené dárky, sklizeno po večeři… Pak přijde ticho. Prázdné nebo pokojné? Záleží na nás. Musím nebo chci druhým darovat kus sebe? To první přináší často frustraci, to druhé, i přes námahu, pokoj. Ať už ale tak nebo tak, do každého domu, do každého srdce je v tu chvíli zvěstováno vánoční poselství o Boží lásce ke KAŽDÉMU člověku.

Věřit znamená

– zříkat se myšlenek, že Bůh je daleko a že je třeba vystačit si jen sám,
– že zlo je silnější, že neexistuje žádné řešení,
– že cesta odpuštění je pro slabé, že sám mám málo…

Věřit znamená důvěřovat,
– že Bůh, který je s námi, doplní naše snahy svou láskou,
– že skrze naši lítost přetaví naše selhání
– a že svým dotekem může uzdravovat naše srdce.

Věřit znamená, mít naději, že z bláta našich životů
může díky Němu každý den vytrysknout pramen.

Šťastní ti, kteří uvěří, že Bůh je s námi.

Šťastné Vánoce!

 

https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/stastne-vanoce

Rubriky: ČLÁNKY, PŘEVZATO | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požehnané Vánoce!

Na čem nás dostává Ego…pro pokročilé…

Lidé se často ptají, jak se bránit před útoky Materiální podstaty a jak zabránit jejím projevům, jak je rozpoznat a nedovolit, aby se v nich rozvíjely negativní situace. 

Rigden: Je třeba prostě znát mechanizmus, jakým Materiální podstata útočí, povahu těchto útoků, a také se musí naučit ovládat sami sebe. Všimni si, že když je člověk na duchovní vlně, věnuje se práci na sobě samém, duchovním praktikám, nachází se v rozšířeném stavu vědomí.  Během meditací cítí, že jeho vědomí jakoby vystupuje za obvyklé hranice chápání světa. A co je nejdůležitější, člověk zažívá pocity radosti, štěstí, jež vychází z Duše směrem ven, tedy jakoby z jeho nitra, z hloubky pocitů směrem ven do okolního světa. Právě tento pocit mozek asociativně identifikuje jako pocit nadpozemského štěstí, radosti a svobody. Vědomí se stává jasným, zřetelným. Všechny pozemské problémy vypadají jako hlouposti v porovnání s pocitem rodného domu, všeobjímajícího klidu a Věčnosti. I nálada se samozřejmě stává svěží, na vzestupu a činy se naplňuji skutečnou silou. A teď se pojďme podívat na to, co se děje s člověkem, když na něj útočí Materiální podstata.

Útoky Materiální podstaty bývají různé. Jak se říká, nepřítele je třeba znát osobně. Pro začátek se podíváme na hrubý útok Materiální podstaty, který je založen na křivdě, pocitu nespokojenosti se sebou, spojuje je jednotné heslo „život se nevydařil“ (pozice „oběti“). Takže za prvé můžeme hrubý útok Materiální podstaty charakterizovat jako vnější tlak. Pokud to pozorně prozkoumáme z pozice Pozorovatele Duchovní podstaty, odkud je vyvíjen tento tlak, který lze pocítit dokonce na fyzické úrovni, tak je cítit především zvnějšku, shora dolů, jako tlak směrem od hlavy nebo od zad do hrudníku.

 

V důsledku takového hrubého útoku Materiální podstaty se člověk doslova během krátkého okamžiku mění z aktivního jedince v pasivního a je dezorientován. Zdá se mu, že pod sebou ztrácí pevnou půdu pod nohama. V jeho vědomí se nečekaně vynořují a začínají se promítat negativní obrazy, myšlenky, smyšlené problémy, které na sebe přitahují a soustřeďují pozornost… Když toto probíhá, pociťuje člověk stav nespokojenosti, emocionálního prožitku, který se projevuje převážně podle standardních schémat. Uvnitř je člověku špatně, cítí nepohodlí, jako by se mu v hrudi cosi svíralo. Je těžké zkoncentrovat se na jakoukoli práci, protože postranní myšlenky ho neustále odvádějí k přemítání o stále tom samém palčivém tématu. Jak se říká, vzniká tak „duševní bolest“ nebo křivda, nebo člověka tlačí špatné myšlenky, začíná pocit nespokojenosti se sebou, výčitky vůči sobě za cosi. Objevuje se klubko negativních myšlenek, asociací, emocí. Vědomí se prostě soustředí na problém, do kterého vhání Materiální podstata.  Vědomí člověka se omezuje na jeden bod, na tento problém. Začíná vidět pouze toto a nic víc. Člověk například zapíná televizor, snaží se oprostit od těchto myšlenek. Ale vědomí jakoby se speciálně zaměřovalo a soustředilo pozornost na ty programy a fragmenty pořadů, které se dotýkají jeho palčivého tématu. Nebo jiný příklad, člověk se nachází v tomto stavu a začíná se s někým bavit o abstraktním tématu. Posléze si ale ani nevšimne, že vědomí přesto stáčí rozhovor k týmž vykonstruovaným problémům… Pokud člověk zakouší/prožívá podobné stavy, musí pochopit, že taková posedlost negativními myšlenkami a skleslý stav vědomí je pouze začátek hrubého útoku Materiální podstaty.

 

Anastasia: Takže člověk reaguje na situaci jakoby jednostranně.

 

Rigden: Správně, prostě u něho mizí komplexní chápání obrazu světa, dochází k omezení vědomí. Člověk stále dokola řeší nějaký problém. Obrazně řečeno, do té doby viděl širokou škálu barev, ale během útoku Materiální podstaty zdůrazňuje pouze černou barvu, ostatní pro něho přestávají existovat, jako by je ani neviděl.

Co je smyslem takového hrubého útoku Materiální podstaty? Jeho cílem je blokovat spojení Osobnosti s Duší, kvůli čemuž také dochází k zvláštnímu tlaku zvnějšku dovnitř. Během takového útoku, obrazně řečeno, signál od Duše nedochází k vědomí Osobnosti v čisté podobě (jako tomu bývá při duchovních praktikách), ale je značně zkreslován kvůli aktivaci „zašpiněných filtrů“. Je důležité vědět, že Materiální podstata loví člověka především na jeho slabosti. Vždyť ona zná všechna slabá místa člověka, jeho minulost i současnost, všechna tajná přání, na které kdysi soustředil svou pozornost a zatoužil po tom nebo jiném pozemském blahu pro uspokojení sebe jediného. Ano i přání, jež zatěžují duchovní cestu, se u člověka, přesněji jeho nové Osobnosti, objevují opět ne na prázdném místě.  Převážně jsou to tradiční stereotypní mechanizmy s materiálním zaměřením, které převládají ve společnosti. Proto u většiny lidí převládají takové vlastnosti Materiální podstaty, jako je egocentrizmus, závist, bezmezná chamtivost a sebelitost…

 

Anastasia: Ano, člověk se velmi rychle nakazí podněty vycházejícími z Materiální podstaty…

 

Rigden: Rád bych mimochodem zmínil, že během útoku Materiální podstaty vidí člověk sám sebe pouze jako „dobrého člověka“. On je přeci ve všech ohledech „super“ a všichni ostatní nejsou nic jiného než „slizcí hadi“. Když se člověk nachází v takovém stavu, tak mu zkus třeba jen přímo říci, že je sám vším vinen kvůli projevům jeho vlastních negativních vlastností, a on hned všechna negativa přenese na tvou stranu. Jeho Materiální podstata začne okamžitě agresivně bránit své pozice. Je to dáno tím, že když se člověk nachází v podobném stavu, tak vědomě nechápe taková vysvětlení a poznámky vůči jeho Osobnosti. Proč k tomu dochází? V prvé řadě je to kvůli tomu, že v daný moment má omezeno vědomí a soustředí se na vlastní egoizmus. Vždyť v takovém stavu pro člověka kromě jeho „já, já, já“ v různých podobách nic jiného neexistuje.

 

Anastasia:  Ano, svalovat vinu na někoho jiného a vymýšlet vnější důvody umí Materiální podstata skvěle, jak se říká, stačí jen záminka a hned se chytí. A k tomu ještě oblíbený postup Materiální podstaty podstrčit člověku myšlenku, která ho bude vodit v začarovaném kruhu: „A všechno by mohlo být jinak, kdyby…“. Mimochodem čtenáři se docela často ptají, proč dochází k tomu, že myšlenky se stále točí dokola okolo toho samého, dokonce i když je z toho člověku pak jen hůř a hůř?

 

Rigden: Má to dva důvody. Zaprvé je to práce Materiální podstaty. Ta vytváří v člověku vnitřní podmínky pro jeho volbu. A čemu pak dá Osobnost ve svém krátkém životě přednost (Vůli Duchovní nebo Materiální podstaty, dobrým nebo špatným myšlenkám), to už je její právo. Ale z priorit, které si člověk každý den vybírá, se formuje jeho posmrtný osud. Za druhé fakt, že se člověk stále dokola soustředí na negativní myšlenky, je pouze jeden ze způsobů Materiální podstaty, díky kterému koncentruje pozornost člověka na sebe, nutí Osobnost sloužit rozmarům Materiální podstaty a tím tedy vydávat životní energii na to, co je smrtelné. Věc spočívá v tom, že při takovém soustředění začíná být člověk se sebou nespokojený, zlobí se a neustále přemýšlí o minulosti. Zjednodušeně řečeno se jeho vědomí zužuje do emocionálního jednostranného úhlu pohledu na nějaký „osobní“ problém, a přitom si ani nevšimne, kdo a proč v něm udává právě tento směr myšlení. A konkrétní vymyšlený problém tady ani není tak důležitý (když se jeden vyřeší, určitě se najde jiný). Důležité je naučit se ovládat sám sebe, potom i vnitřních problémů bude méně. Vždyť právě z nich vznikají v životě člověka vnější situace.

 

Anastasia: To je pravda, jinak se bude člověk do konce života stále dokola pohybovat v kruhu. Přesně jako v tom lidovém rčení „ty táhneš, on táhne: ať už vyhraje kdokoli, spadnou oba“.

 

Rigden: Někdy to bývá tak, že člověk se půl života trápí tím, že nerealizoval nějaké možnosti na zlepšení svého života a bytí v tomto materiálním světě. Žije ve snech o nesplněném „štěstí“ a vidí to všechno pouze v dobrém světle, kde je jeho vlastní významnost (velikášství) uspokojena a zaujímá v jeho snech první místo. Člověk nebere v úvahu, že Materiální podstata mu vykresluje ideální iluzi a jeho sen by po své realizaci v životě vypadal úplně jinak, než jak si představoval. V tomto stavu člověk nechápe, že pokud by se všechno odehrálo jinak, tak se ještě neví, jakým by byl dnes, co by představovat, a zda by měl tytéž podmínky a možnosti, jaké má. Vždyť každý životní krok předpokládá změny a vede k řadě následných událostí, jež formují budoucnost člověka.

 

 Ano, dokud člověk nezačne chápat svou povahu, tak si těžko uvědomí, v čem spočívá jeho opravdové „štěstí“…

 

Rigden: Ale je i jiný druh útoku Materiální podstaty, mírný a úlisný, který je založen na pýše. Je zcela opačný než hrubý útok. Během takového útoku Materiální podstaty se člověku začíná zdát, že je u něho všechno skvělé, že on je tak perfektní, že ho všichni okolo chválí. Ale pokud se na tuto situaci podíváme z pohledu Pozorovatele Duchovní podstaty a prozkoumáme tyto momenty obdivu k sobě samému, tak není těžké uvidět, že je to všechno zapleteno do egocentrizmu a sebelásky. U člověka je stejně tak zúženo vědomí, je také soustředěno jen na jeho samotného, ale jiným způsobem. Obrazně řečeno je jako narcis, nikoho kolem sebe si nevšímá, má jenom sebe. A tlak je opět cítit zvenku dovnitř, pouze ne hrubý tlak, ale mírný, něžný, uspokojující, má charakter potěšení ze vnějších věcí.(z toho, co probíhá ve vnějším světě).

 

A jaké další podrazy můžeme ještě od Materiální podstaty čekat?

 

Rigden: Působí různými vlivy. Děláš například důležitou práci, která ve svém výsledku v dobrém smyslu ovlivní mnoho lidí a jejich životy. A Zvířátko (Materiální podstata) ti už v počátcích realizace této práce začíná podsouvat myšlenky, které od tebe vyžadují vynaložení stejného množství sil a času, jako samotná práce. Tyto v daný moment zcela nepodstatné myšlenky začínají rozptylovat tvoji pozornost mnoha svými otázkami, které vyžadují „okamžité řešení“. Takže se prostě v těchto problémech zamotáš, a jak se říká, uděláš spoustu zbytečností, ale smysl to nebude mít .A pokud nakonec zhodnotíš, nakolik byly tebou vykonané činy užitečné, tak se ukáže, že ty zbytečnosti nevedly k tak významnému výsledku, jaký by mohla dát tebou prvotně zamýšlená důležitá, ale nesplněná práce. Jenže čas už uběhl a síly byly vynaloženy zbytečně. Toto je taková jemná záměna.

 

Druhý způsob útoku Materiální podstaty je založen na záměny pojmů. Pokud se ti například podařilo odhalit útok, podařilo se ti uhájit tvé pozice. Ale nečekaně se uvnitř tebe začíná rozvíjet jakoby zvláštní panika, která jakoby volá: „Pomoc! Chci rychle na Věčnost! Co mám dělat?! Jak se rychle spasit?“ To je také jemná záměna. Takových záměn je bohužel mnoho. Bývá to i tak, že člověk je pod vlivem Materiální podstaty a nijak zvlášť na sobě nepracuje, pouze se chlubí před ostatními svými „výsledky“ v osobním rozvoji. Chybně se domnívá (díky hrdosti), že „čeká“ na svou Materiální podstatu „v plné zbroji“. Ale ve skutečnosti je tato situace podobná té bajce o vlku a lovci: 

 

„Jednou se vlk rozhodl, že půjde sám na lov, aby se potom mohl pochlubit před svou smečkou, že on sám se vydal lovit člověka. Ve stejnou dobu se rozhodl člověk, že půjde sám na lov, aby se potom mohl pochlubit před lovci, že on sám se vydal na vlka. A tak oba, vlk i lovec, šli, oba se báli a v noci se třásli strachem. Oba se pohodlně uvelebili na kraji lesa a opírali se o „vyhřátý strom“. Tak seděli až do rozednění, zády k sobě se strachy tulili,  a jediné co je těšilo, byla myšlenka, jak se budou před svými druhy chvástat, že šli sami na lov. Bylo jim teplo a příjemně a oba byli nevýslovně šťastní, že zůstali zdrávi a v pořádku. Vlk byl šťastný, že se nepřipletl do cesty lovci, a lovec byl šťastný, že nenatrefil na vlka“.

 

Anastasia: Dobře řečeno. Mnoho lidí se příliš nezatěžuje tím, aby na sobě pracovali, a jen se utěšuje lichotivými myšlenkami. No a nakonec se diví, proč se u nich nedostavují podstatné výsledky v duchovním rozvoji, když přeci tolikrát „byli na lovu“ na své Zvířátko (materiální podstatu). Je až překvapivé, kolik takových záměn je. Mám takový dojem, že nejen člověk s poznáním roste, ale že ani to Zvířátko v něm nespí a neustále se zdokonaluje v tom, na co by ho mohlo nachytat.

 

Rigden: A tak to je. Nejsměšnější je, že Materiální podstata má standardní programy, stále téhož typu. Lidé si stoupají na stále ty samé hrábě a každý si myslí, že ránu do čela dostal jen on. Každý se domnívá, že to má v životě těžší než ostatní a že právě jeho životní těžkosti jsou ty nesložitější a že jsou nepřekonatelné. Ale je to všechno jen malomyslnost, jen další léčka Materiální podstaty, aby člověk soustředil svou pozornost na její mechanismy. Ale když člověk tyto lsti zná, může snadno předvídat a vyhnout se dalšímu útoku, obejít nastražené pasti. Nejrozšířenější programy Materiální podstaty jsou založeny na pýše, egocentrizmu a strachu. Tyto negativní pocity vedou ke vzniku závisti, žárlivosti, roztrpčení, křivdy, sebelítosti, lidé si pak přejí kontrolovat druhé, soudit, obviňovat někoho, bojí se změn, nemocí, ztráty (smrti) někoho z jeho blízkých, samoty, přibližujícího se stáří, smrti a tak dále. Přitom probíhají ty samé procesy omezení vědomí, o kterých jsem už mluvil.

 

Ale jak už dávno lidé říkali, kdo stoupá na vysokou horu, toho rozesměje jakákoli všední zbytečnost. Pokud se chce člověk opravdu věnovat vlastnímu duchovnímu rozvoji, musí dát v prvé řadě disciplínu svým myšlenkám. Musí co možná nejčastěji analyzovat jaké pociťuje emoce, jakým způsobem myslí, jaká je povaha myšlenek a emocí a mechanizmus jejich vzniku. Musí umět být nad věcí, nad každodenností. Musí umět chápat svět z pozice Pozorovatele Duchovní podstaty a ne z obvyklé pozice Pozorovatele Materiální podstaty.

 

Materiální podstata člověku neustále vykresluje velkou iluzi o tom, co představuje vnitřní svět člověka, přičemž dává důraz na ego Osobnosti, a také svým způsobem interpretuje vnější svět, který by měl jakoby sloužit tomuto Egu. Z pozice této iluze to u Osobnosti vyvolává chybné úsudky o světě, o ostatních lidech, a tím tedy oddaluje člověka od vnímání Pravdy. Ve skutečnosti je všechno jinak.

 

Anastasia: Máte pravdu, my všichni jsme v tomto světě iluze, dokud se nepustíme do duchovní práce na sobě samých. A když se začneme duchovně rozvíjet, tak chápeme, že iluzí je i tento svět. Mám už zkušenost s každodenní prácí na sobě a proto si už hlouběji uvědomuji, nakolik je ve skutečnosti důležité, kdo konkrétně v člověku dohlíží na tento svět a na základě čeho tento Pozorovatel dělá závěry.

 

Rigden: Všimni si, že Pozorovatel nikdy nebude daleko od pozorovaného, neboť on bude pozorované chápat skrze své zkušenosti, vlastně bude pozorovat aspekty sebe sama.  Když člověk přemýšlí o světě, tak ve skutečnosti bude vždy vyjadřovat názor pouze na svou interpretaci světa, jež se zakládá na obrazu jeho myšlení a prožité zkušenosti, ale nebude to názor  na plnohodnotný obraz skutečnosti, který můžeme pochopit pouze z pozice vyšších dimenzi.

 

Anastasia: Je zřejmé, že taková pozorování v obvyklém stavu vědomí bude člověk vést za pomoci porovnávání, posuzování shody nebo rozdílnosti objektů prvé řadě vůči sobě samému.

 

Rigden: Přesně tak. V lidské povaze jsou uloženy porovnávací mechanismy, aby se člověk mohl rychleji učit, získávat a osvojovat si zkušenosti, získávat zručnost, přebírat styl chování a tak dále skrze nápodobu a asociativní způsob myšlení. Díky tomu se člověk velmi rychle učí různým činnostem, modelům chování a poznává okolní svět.

Nicméně toto všechno je spojeno se ztotožněním se, konfrontací, tedy s porovnáváním. Vždyť aby bylo možné něco posoudit, je třeba to porovnat s něčím jiným. A tady mnohé závisí na tom, co v Osobnosti jako Pozorovateli převládá: Duchovní podstata nebo Materiální podstata.

 

Když převládá Duchovní podstata, hraje porovnávání druhořadou roli. Je nutné pouze k tomu, aby bylo možné předat svou duchovní zkušenost skrze známé asociace. Je to tehdy když sám proces poznání v  duchovní praxi probíhá na úrovni intuitivního pocitu, rozšířeného vědomí a zcela pro člověka nového vnitřního chápání, kde není potřeba nic porovnávat, kde prostě existuje jasné porozumění všem procesům, které nelze objasnit za pomoci logiky. Člověk se cítí být součástí duchovního světa, částí velkého celku, opravdové reality.

 

Když převládá Materiální podstata, Osobnost se zcela ponořuje do hry iluzí materiálního světa. Neustále se s někým porovnává v libovolných rysech (intelektuálních, profesionálních, vzhledových, porovnává typ člověka) a tak dále. Pro lepší pochopení se podívejme na typickou situaci. Když se člověk nachází v takovém stavu, tak co si obvykle myslí o svém sousedovi nebo kolegovi z práce, který má výplatu o něco vyšší a má o něco lepší pozici? Obvykle ho porovnává se sebou, „vždyť je přeci stejný jako já, v čem jsem horší…“ a tak dále. Pýcha vycházející z Materiální podstaty také spouští mechanismy závisti, která vyvolává výbuchy agrese, hněvu. Člověk viní ze svých vnitřních omylů okolní lidi nebo se cítí být nespokojen sám se sebou. Materiální podstatě je vlastní vyvolávat u člověka myšlenky potlačení sebe sama, utiskování se, že on opět v porovnání s druhými lidmi dělá něco špatně a že je v něčem horší než ostatní. V tomto případě je ale potřeba mít na paměti, že Materiální podstata není kritik, ale že Svědomí je nejlepším pomocníkem každého člověka…

 

A co konkrétně ponouká člověka k tomu, aby někoho odsuzoval? 

 

Rigden: Za prvé jsou to ty převažující vlastnosti vycházející z Materiální podstaty, které jsou v něm samém. Na to je potřeba se soustředit, když se objevují podobné myšlenky na odsuzování někoho jiného.

 

Za druhé za to mohou mnohé egoistické iluze – stereotypní programy a práce Materiální podstaty, které vyvolávají emocionální výbuchy, jež člověka ponoukají k tomu, aby někoho odsoudil. Tyto programy mají charakter typu: „mohu to udělat lépe, než někdo jiný“, „můj názor je jediný správný“ a tak dále. To znamená, že jsou založeny na egoizmu, na přání tajně vládnout, velet sobě podobným, vybudovat si své iluzorní „impérium moci“ –  toto všechno jsou v podstatě nástroje, s jejichž pomocí Materiální podstata člověka řídí a manipuluje s ním.

 

Za třetí ponoukají člověka k odsouzení někoho jiného pokusy Materiální podstaty nalézt nebo vymyslet si problémy, které ve skutečnosti neexistují, ale když na ně bude člověk myslet, bude možné ho tak donutit, aby se v jeho vědomí dlouhou dobu udržely negativní obrazy. A to napomáhá tomu, aby se vytvořil návyk negativního myšlení Osobnosti, tedy ať už by člověk mluvil nebo přemýšlel o čemkoli, bude u něho vždycky všechno špatně, bude to negativní, a především to bude nekonečně dlouho odsuzovat.

 

Co to může mít za následek? Tento proces soustředí a na dlouhou dobu udržuje pozornost člověka u těchto myšlenek. A pozornost to je síla, začátek procesu tvoření. Prostřednictvím koncentrace pozornosti je možné soustředit a nashromáždit určité druhy energií, jejichž exploze vede ke vzniku aktu jednání, tvoření něčeho (emocí, myšlenek, skutků, událostí) ve viditelném i neviditelném světě. To ve svém důsledku formuje osud člověka jak během života, tak i po smrti fyzického těla. Zda bude výsledek tohoto tvoření pozitivní nebo negativní závisí na volbě člověka, na jeho prioritách, na tom jakým způsobem je zvyklý každodenně přemýšlet, nakolik se umí kontrolovat a nakolik umí dát disciplínu svým myšlenkám a emocím.

 

 A jakým způsobem Materiální podstata vyprovokuje v člověku tak zvaný stav „bezdůvodné“ agrese?

 

Rigden: Stavy „bezdůvodné“ agrese jsou u člověka časté zvláště tehdy, když se jeho myšlenky stále dokola točí okolo pýchy, když věnuje velkou pozornost boji za převahu svého „autoritářského názoru“ mezi svými blízkými a známými lidmi. V takovém člověku samozřejmě převažuje Materiální podstata, která ho činí závislým na jejich programech a mechanismech. V takovém případě se člověk stává lehko ovladatelným materiálním Rozumem skrze systém konzumních hodnot, kde se největší důraz klade na uspokojení nekonečných potřeb Materiální podstaty.

 

A proč člověka tolik znepokojuje a trápí, co si o něm myslí někdo jiný? 

 

Rigden: To, jak sebe i ostatní lidi hodnotíme a následně to porovnáváme, ve skutečnosti vychází z materiální části člověka. Jde o pradávný instinkt být „alfa samcem“ nebo „alfa samicí“. Zvíře se vždy snaží, aby v očích soka vypadalo větší a hezčí. Proto to člověka tolik znepokojuje a trápí, co si o něm jiní myslí. Obvykle se to omezuje na přání, aby vypadal jiným, než ve skutečnosti je. Člověka trápí otázka: „A co na to řeknou lidi?“ Ale ani se nezamýšlí nad tím, kdo konkrétně by ho měl soudit? Z pýchy a přehnaného sebevědomí pramení strach člověka z názoru Materiální podstaty jiných lidí. Proč? Protože cizí kritika se v tomto případě chápe jako snížení významu vlastního ega. Nicméně toto všechno spadá do jednoho procesu: jde o boj o dominanci, o moc nad sobě podobnými. Odtud pramení křivda, stav sklíčenosti, agrese.

 

Co je třeba udělat, abychom se všem těmto situacím vyhnuli? 

 

Rigden: Člověk (Osobnost) se nachází v těle a tělo je doménou Materiální podstaty. Pokud víme o možných útocích, je vždy možné podniknout protiúder. Je to jako u výzvědné služby. Pokud očekáváme, že budeme čelit protivníkovi, který je mnohem silnější než my, musíme znát množství a kvalitu jeho sil, jejich rozmístění, jeho taktiku a postupy, abychom mohli vytvořit operativní protiútok. To potom zvyšuje naše šance na vítězství.

 

Je třeba, abys kontroloval procesy porovnávání ve tvé mysli. Je zapotřebí si co možná nejčastěji klást otázky jako například tyto: „Odkud se bere závist?“, „Co a koho porovnávám?“, „Je takové porovnávání adekvátní?“.  

Lidé nebývají „stejní“, každý je individuum, liší se zvláštnostmi své struktury, své genetické výbavy, svým charakterem, talentem, pílí a tak dále. Každý má své individuální zvláštnosti nejen ve své viditelné ale i v neviditelné struktuře.

 

Zjednodušeně řečeno každý mé svoje, své trápení, svůj osud. Při projevech Materiální podstaty je samozřejmě lepší řídit se heslem: „Nesrovnávat, nechlubit se, nezávidět!“ Chovat se k jakékoli situaci z pozice Pozorovatele Duchovní podstaty, tedy abstrahovat se od myšlenek a emocí Materiální podstaty.  

 

Je třeba brát situace a lidi takové, jací jsou, vždyť jakákoli situace a každý člověk v ní je dobrým učitelem. Snažit se brát z jakýchkoli skutečností, dokonce i negativních, pozitivní ponaučení. Umět být spokojen s tím, co máš. Kořen pocitu uspokojení není ve vnějším světě, ale ve vnitřním světě člověka, v jeho hlubokém přání, které že vychází z duše. Pokud se člověk chce stát Duchovní Osobností, tak se o jeho duchovno starají i všechna jeho přání.

 

Člověk musí mít na paměti, že úsilí někým se zdát, ještě neznamená ve skutečnosti jím být.

Hlavní je spoléhat se na to, co je uvnitř, na to, co vychází z Duše. Nežít kvůli názorům jiných „zvířátek“. Nejlepším soudcem je Svědomí. Když se pevně rozhodnete kontrolovat svoje myšlenky, je velmi obtížné si dovolit melouchařit.

 

V člověku je důležitá čistota vnitřní upřímnosti před sebou samým. Vždyť člověk nikdy nebývá sám, vždy je s ním Bůh.

 

Lidé se často neobtěžují udělat si analýzu vlastního jednání, kontrolovat své myšlenky, dát jim disciplínu, začínají se vměšovat ostatním do života svými radami a poučováním. Je třeba mít na paměti, že lidé neprobírají to, co znepokojuje jejich partnera, ale to, s čím by se chtěli vypořádat sami. Jeden mudrc kdysi řekl: „Když někoho učíš, uč se zároveň sám, pak jednoho dne pochopíš, čemu vlastně učíš.“

 

Není vždy nutné zasahovat do života druhých. Vždy je ale třeba dopřát právo osobní volby každému člověku. Každý si vybírá ten život, za který se pak bude zodpovídat.

Být příkladem a nést zodpovědnost za své myšlenky, slova a činy je hodné jména Člověk.

Radit, když se tě neptají, a poučovat, když to nikdo nechce, znamená konat akt násilí, i když by šlo o línou a mýlící se, přesto ale Osobnost. 

 

Život bere od každého podle jeho schopností a dává každému podle jeho zásluh, přičemž nikoliv podle vnějších, ale vnitřních. Čím více měníš svůj vnitřní svět, pracuješ na sobě, zlepšuješ svoje kvality, tím více se tyto změny promítají do vnějšího světa.

 

Pokud se člověk nachází ve stavu dominující Duchovní podstaty, pak se v sobě vyzná, analyzuje svoje myšlenky a činy v klidném a jasném stavu vědomí. Jakákoli vnější situace, provokace negativ ze strany jiných lidí, jsou pro něj signálem k osobní práci na sobě samém a získává tak určitou zkušenost v sebezdokonalování. Vždyť k provokaci obvykle dochází na základě odpovídajícího impulzu, který vychází ze samotného člověka, a proto je třeba mít myšlenky, slova i činy pod kontrolou. Vnitřní pochyby vytvářejí vnější chaos. Pevné znalosti – klid a pořádek. Když se člověk naučí sám sebe kontrolovat, nebude čekat na vnější podnět, aby se pohnul z místa, půjde samostatně po cestě sebezdokonalování. Je třeba si pamatovat, že moudrý se učí dokonce i od nepřátel. 

 

Cílem a úkolem Materiální podstaty je odvrátit člověka jakýmkoli způsobem od toho hlavního, tedy od duchovního rozvoje, přenést pozornost na jeho „slabůstky“. Způsoby útoku Materiální podstaty jsou různé. Ale mají něco společného. Tyto nástrahy jsou vždy založeny na egoizmu v té či oné podobě: buď jde o masochismus v podobě pomyslného sebemrskačství, sebelítost, nebo jde naopak o narcismus, tedy vyhrocenou sebelásku. To jsou dva základní extrémy Materiální podstaty. Při útocích Materiální podstaty vždy mizí proudění zevnitř ven a vzniká tlak zvenku dovnitř, což lze zřetelně pozorovat na smyslové úrovni. Pokud ty jako Osobnost usiluješ o duchovní osvobození, tak jednoduše zabraňuješ takovým provokacím. A právě to je velmi důležité, protože když pozoruješ nebo cítíš začátek útoku, tak už máš v boji s Materiální podstatou napůl vyhráno. Vždyť síla Materiální podstaty je v tajnosti a skrytosti. Pokud o tom ale víš, můžeš vždy přijmout protiopatření.

 

Obrazně řečeno je to jako ve východních bojových uměních. Pokud jsi psychologicky a fyzicky lépe připraven než tvůj protivník, pokud znáš jeho způsob boje, zvyky, pokud včas předvídáš i ty nejmenší projevy útoku a správně reaguješ na jeho „trumfové údery“, pak máš čas na provedení protiútoku a tím tedy i větší šanci zvítězit. Je třeba předvídat ránu a včas ustoupit stranou. A pokud dokonce nemáš ani podezření, že Materiální podstata je tvůj protivník, a myslíš si, že je to tvůj partner, pak samozřejmě nemá ani cenu mluvit o tvých šancích na vítězství. Vždyť pak budeš vnímat její výpady a agresivní útoky jako svůj přirozený stav a nebudeš chápat, proč a kvůli čemu tě život tak ubíjí, proč se vždy připleteš do cesty i těm jejím nejmenším provokacím a nedokážeš ani rozlišit, co je opravdu tvoje a co už je falešné.

 

Čím více se nutíš k disciplíně, tím více jsi v rozporu s myšlenkami Materiální podstaty, tím více nad ní získáváš moc. Je to jako ve válce: buď ty zabiješ nepřítele, nebo on tebe. Tvůj úkol je vyhrát za každou cenu tady a teď! Čas plyne rychle, je třeba spěchat a být rychlým na cestě dobra a pevným ve svém záměru zachránit Duši.

 

Když bojovník přebývá v táboře nepřítele, nemyslí na pochoutky, rozkoš a zábavu. Je soustředěn na vítězství. Bojovník bude třikrát více ostražitým, protože je v nepřátelském táboře. Bude přemýšlet o tom, jak vyhrát tuhle válku. Pravý bojovník své hluboké pocity schovává před hříchy viditelného světa. Nedívá se se závistí, vášní a žárlivostí na cizí věci. Jeho vůle nepodléhá fantazii a zkreslené iluzi tohoto světa. Protože iluze světa je nepřátelský tábor a bída pochází z jeho pokušení. Bojovník se nehněvá, když prohrává aktuální bitvu. Protože ať jej nepřítel v době konfrontace jakkoliv sežehne, všechno bude ku prospěchu bojovníka, neboť jeho duch bude silnější, rozvážnější a jeho další skutky budou moudřejší. 

 

A jak je možné odblokovat v sobě stav omezeného vědomí, který vnutila Materiální podstata? 

 

Rigden: Když rozpoznáš, že na tebe právě útočí Materiální podstata, je vždy možné a potřebné odblokovat tento stav, tedy podniknout následující kroky. Materiální podstata má ve skutečnosti také svá zranitelná místa. Bojí se dvou věcí: rychlé pomíjivosti času a smrtelnosti těla. Proto první, co je během útoku třeba udělat, je myšlenkově se vzdálit od připoutanosti ke svému tělu, dívat se na něj z pozice Pozorovatele Duchovní podstaty, z pozice rozšířeného vědomí, jako by se člověk díval z vesmíru na Zem. Je třeba si uvědomit, že čas plyne rychle, že tvé fyzické tělo je smrtelné stejně jako všechna tvá přání a potřeby.

 

Dále je zapotřebí rozšířit obraz vnímání světa, zanalyzovat situaci z různých stran z pozice Pozorovatele Duchovní podstaty. Je třeba sebekriticky přistupovat k otázce svého  vnitřního světa a využívat přitom dosažené znalosti o člověku, o světě, a také přijít na kloub tajným přáním své Materiální podstaty. Základ mnoha jejích přání zpravidla spočívá v touze vládnout někomu nebo něčemu. Pouze toto přání skrývá pod různými, uměle vytvořenými záminkami.

 

No a poté je samozřejmě zapotřebí také zbrzdit neurony, které tato agrese popudila. Zjednodušeně řečeno, je třeba věnovat se některé duchovní praktice, například „Lotosovému květu“, což jsi popsala v knize „Sensei-1“. Díky této praktice se obnovuje komplexní vnímání světa, je odstraněna omezenost vědomí, projevuje se hloubka citů vycházejících z Duše. Dochází tedy k přívalu hlubokých citů zevnitř ven.  Je přirozené, že po takové změně stavu vědomí se člověk zaměřuje na pozitivní vnímání světa. Když mozek dešifruje tuto informaci, vydává asociativní řadu, jež je zabarvena pozitivními emocemi.

 

Takže dostání se ze stavu omezeného vědomí je spojeno s aktivní protiargumentací, s pochopením pomíjivosti a smrtelnosti hmoty, s volbou životního kurzu směrem k duchovnímu cíli a s využitím odpovídajících nástrojů nutných k naladění se na nezbytnou pozitivní vlnu. Lidem se často nedostává právě základní argumentace, slov, aby přesvědčili sami sebe, aby se dostali z omezeného vědomí a aby viděli celkový obraz světa. A to je důvod, proč je důležité na sobě každý den pracovat, chápat celou zodpovědnost před sebou samým. Je třeba chápat, že dokud vědomí, přesněji Osobnost, není ve své převažující volbě pevná, tak je člověk vrtkavý a žije v pochybnostech. Aby byl na své duchovní cestě pevný, musí přesně vědět, čeho chce ve svém životě dosáhnout, jaký je jeho hlavní cíl. Pokud není cíl, není ani život, neboť život je cílevědomý pohyb.

Zdroj: Allatra

Rubriky: ČLÁNKY, PŘEVZATO | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na čem nás dostává Ego…pro pokročilé…