Archiv štítku: rozvoj osobnosti

VÝCVIK MYSLI

Myšlenky jsou síly, kterými člověk působí nejen na sebe, ale i na své okolí. Většina lidí si ale není vědoma toho, že je za své myšlenky odpovědna. Ne za to, co nás napadne, ale za to, co se v mysli udrží … Celý příspěvek

Rubriky: ČLÁNKY | Štítky: , , | Napsat komentář

JAK TO MÁTE SE ZMĚNAMI?

Rodíme se s určitými dary, ale někdy je dost obtížně poznáváme. Kdybychom je znali, naše životy by byly jiné. Na své životní pouti se ale také setkáváme s lidmi, kteří nás nedocení, ba naopak podceňují a kritizují a my pak … Celý příspěvek

Rubriky: ČLÁNKY, Nezařazené | Štítky: , | Napsat komentář

VOICE DIALOG – ROZHOVOR S VNITŘNÍMI ČÁSTMI

Voice dialog je systemická metoda terapie a osobnostního rozvoje. „Lidská duše je jako labyrint, ve kterém člověk snadno zabloudí. Protichůdné nálady nás často ženou hned tím, hned oním směrem, a pak je zase jindy všechno v nejlepším pořádku. Proč tomu tak … Celý příspěvek

Rubriky: ČLÁNKY | Štítky: , | Napsat komentář

LZE SI VYBÍRAT NÁLADU?

Co myslíte, je v naší moci ovlivnit náladu nebo je to oblast naprosto nekontrolovatelná a my jsme ve vleku sil, které ovládat nelze? Je to téma, se kterým se určitě každý z vás setkal. Každý jsme prošli jak euforií, kterou bychom si … Celý příspěvek

Rubriky: ČLÁNKY | Štítky: , , | Napsat komentář

NEDOVEDNÉ EMOCE

Emoce jsou kořením života. Určitě budete souhlasit, že bez nich bychom byli ochuzení o to nejpoutavější z prožívání skutečnosti, kterou máme k dispozici. Emoce jsou z odborného hlediska formou odrazu skutečnosti. V emocionálních procesech a stavech se odráží vztah člověka k realitě, k vlastnímu životu, … Celý příspěvek

Rubriky: ČLÁNKY | Štítky: | Napsat komentář

ŽIVOT JAKO MISTROVSKÉ DÍLO

Co je smyslem života? Otázka, kterou řeší filozofové i celé filozofické či náboženské systémy exoterní i okultní snad od počátku civilizovaného věku. Já věřím tomu, že smyslem lidského života a jediným smysluplným cílem veškerého jeho snažení je návrat k Bohu – … Celý příspěvek

Rubriky: ČLÁNKY | Štítky: , , | Napsat komentář

POTŘEBUJETE TERAPII NEBO KOUČOVÁNÍ? 1. DÍL

Zkuste si odpovědět na pár následujících otázek, které Vám pomohou rozklíčovat to, co je v životě i po smrti důležité, kudy vede cesta ke zdraví, štěstí a spokojenosti… 1) JAK JSTE NA TOM SE SPOKOJENOSTÍ? a. Jak nakládáte s nadějí? … Celý příspěvek

Rubriky: ČLÁNKY | Štítky: , , , | Napsat komentář

SEDMERO HLAVNÍCH HŘÍCHŮ

Je tradiční název pro 7 nectností, který  však můžeme také popsat jinak: jako 7 nebezpečných sklonů, odvádějících od štěstí a životní spokojenosti. Jedná se o: pýchu, lakomství, smilstvo, nestřídmost, závist, hněv a lenost. PÝCHA ve vlastním slova smyslu je snahou … Celý příspěvek

Rubriky: ČLÁNKY | Štítky: , , | Napsat komentář

STRES A KINEZIOLOGIE ONE BRAIN

Stres lze také definovat jako odpověď organizmu na jakýkoli požadavek, který je na něj vznesen. Vše, co v našem životě vyžaduje změnu a přizpůsobení – méně či více obtížné, může být stresujícím faktorem – hluk, změny návyků, zaostávání za druhými, hádka, … Celý příspěvek

Rubriky: ČLÁNKY | Štítky: | Napsat komentář

METODY ODSTRAŇOVÁNÍ ZLOZVYKŮ

1. RADIKÁLNÍ ZRUŠENÍ Vychází teoreticky z Pavlovových koncepcí vyhasínání podmíněných reflexů a dynamických stereotypů. Zlozvyk z fyziologického hlediska nejsnáze zanikne, nebude-li se posilovat žádným opakováním, i kdyby nutkání k němu bylo sebevíc naléhavé. Síla nutkání (abstinenčních příznaků) přechodně stoupne (ihned … Celý příspěvek

Rubriky: ČLÁNKY | Štítky: , , | Napsat komentář