ČLÁNKY

NLP – NEUROLINGVISTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ

NLP nás učí tomu, jak dělat věci lépe než doposud. Zaměřuje na vzorce, neboli „programy“, vytvořené opakovanou interakcí mezi mozkem, jazykem a tělem. Myšlení a chování má strukturu, která může být naučena od toho, kdo má dobré výsledky. Neurolingvistické programování obsahuje velmi efektivní postupy k dosažení změny chování, myšlení či cítění, zvyšuje možnosti a flexibilitu člověka. Používá se u terapie i koučování.

NLP

Pomocí NLP můžeme opustit staré, nefunkční způsoby chování, které omezují náš růst. Můžeme nechat projevit naše vlohy a nadání. Rozvíjet nové způsoby myšlení, dovednosti a postoje, které nám umožní lépe se orientovat v dnešním, mnohdy stresujícím a chaotickém světě. Je to přístup založený na tom, co funguje a co se osvědčilo. Richard Bandler, jeden z tvůrců NLP řekl: „Vezmeme to nejlepší, co lidé dělají, spojíme to dohromady, učiníme osvojitelným a sdílíme to s ostatními.“

Jak NLP zlepší život

NLP obsahuje řadu technik, které pomáhají odstranit strach, fobie a úzkost, stres, zlozvyky, závislosti, negativní a neužitečné emoční stavy, zraňující zážitky z minulosti, a jiné.

Dále nabízí účinné způsoby stanovování cílů a dosahovaní výsledků v jakékoliv oblasti lidského života. Nasměřuje nás k potřebné a efektivní změně, k uvědomění si toho, co je pro nás v životě skutečně důležité, co od života chceme.

Techniky NLP umožňují zvýšení sebedůvěry a sebejistoty, odstranění bloků v komunikaci, ke zlepšení sebeovládání. Naučí pozitivnímu mentálnímu i emočnímu přístupu, podpoří nás v dovednosti řídit své myšlení i emoce ve směru, který vede nejen k vybraným cílům, ale také k většímu potěšení ze života.

Na základě poznatků toho, jak funguje mysl, můžete zlepšit jakoukoliv životní oblast – uvidíte brzy její výrazné zlepšení. Naučíte se jednat s obtížnými lidmi. Objevíte, jak používat svůj plný potenciál, jak dosáhnout lepších výsledků, jak se motivovat k výkonu.

Pokud máte v některé z těchto oblastí rezervy a chcete se posunout dál, ozvěte se – viz Kontakt