ČLÁNKY

JAK ZASEJEŠ, TAK SKLIDÍŠ…

Posted on

Neboli učení o tom, proč je efektivnější – nehledě k morálce – zabývat se dobrem a dobro konat, na rozdíl od učení o tom – konej tak jak je ti libo, aneb po nás potopa. Jinými slovy se také jedná o zákon příčiny a následku. Jak už jsem v mnoha článcích psala, primární pro naše prožívání, […]

ČLÁNKY

CO JE DŮLEŽITÉ?

Posted on

Tak zní otázka, k níž může dospět každý člověk, když si potřebuje vyjasnit, kde přesně se na své cestě nachází. Je důležité opětovně si uvědomovat, co je v mém životě zásadní a co je podružné. Možná znáte následující experiment. Jeden profesor ho použil jako příklad při přednášce o hospodaření s časem. Do prázdné vázy naskládal až po okraj […]

ČLÁNKY

SKUTEČNOST aneb TERAPIE REALITOU

Posted on

Míra vyrovnání se se skutečností rozhoduje o tom, nakolik dokážeme být šťastní a spokojení v jakékoliv situaci. Co to ale skutečnost je? A jak můžeme určit, zda se člověk konfrontuje se svým životem realisticky nebo ne? Určitě tu hraje velkou roli míra objektivity, se kterou člověk myslí, vnímá a jedná, míra realismu v souvislosti s našimi touhami, požadavky […]

ČLÁNKY

O ROZHODOVÁNÍ.

Posted on

Od chvíle, kdy se ráno vzbudíme, se musíme až do večera rozhodovat. Když to neděláme, rozhoduje za nás něco nebo někdo jiný.  Ale výsledek takového přístupu se nám ve finále nemusí vůbec líbit. Život je totiž o neustálém rozhodování. A záleží jenom na nás, co z toho uděláme. Každý je schopný udělat obrovský pokrok v […]

ČLÁNKY

JAK PŘEMĚNIT SNY VE SKUTEČNOST

Posted on

Každý z nás, kdo žije má určitě v koutku duše ještě pár snů, které by chtěl uskutečnit. A proč ne? Vězte, že sny, které se uskuteční, váš život prosvětlí, dají mu naplnění a pocit štěstí. Sny přeměněné ve skutečnost zvýší vaši sebedůvěru, ukáží, že jste schopni uspět, že máte schopnosti, které potřebujete. A co se rozumí […]

ČLÁNKY

HRANICE JAKO ZDRAVÉ MEZE VE VZTAZÍCH – 4.

Posted on

Naše hranice nás vymezují ve vztahu k druhým. Určují, kde začínáme a končíme my a kde začíná ten druhý. V rámci zákonů hranic je také důležité považovat si toho, kdo jsme my místo, abychom se jenom ohlíželi po vkladech druhých; aktivně jít do akcí a druhým naplno sdělovat, kde vlastně jsou naše hranice. O tom a ještě […]

ČLÁNKY

HRANICE JAKO ZDRAVÉ MEZE VE VZTAZÍCH – 3.

Posted on

Vymezit hranice vyžaduje rozhodnutí a vůli postavit se i konfliktu. Ale konečný výsledek určitě stojí za to. Vymezení prostoru, který potřebuju ke spokojenosti a optimálnímu fungování v rodině i ve společnosti. Vymezení toho, kam až ten druhý může jít, a toho, kam už ho nepustím. 5)   Zákon motivace: Ideální motivace ve vztazích je motivace na základě […]

ČLÁNKY

HRANICE JAKO ZDRAVÉ MEZE VE VZTAZÍCH – 2.

Posted on

V pokračování článku o hranicích navazuji na zákon setby a žně a zákon zodpovědnosti dalšími zákony, které nás chrání před nezodpovědnými jedinci, kteří se snaží zneužívat naší benevolence a laskavosti ke svému prospěchu. Zákony hranic jdou i dále. Jejich respektováním se mohou posunout i sami lidé, kteří škodí. Základní podmínkou však je, že si svůj problém […]

ČLÁNKY

HRANICE JAKO ZDRAVÉ MEZE VE VZTAZÍCH – 1.

Posted on

Setkali jste se někdy s člověkem s poruchou chování, který se vám stal škůdcem? Který skrze vaše nasazení a dobrou vůli neustále podkopával všechno, co jste do vzájemného vztahu investovali, posléze se pustil do vaší sebeúcty a pokračoval až tam, kde jste to snesli, či lépe řečeno snášet přestali? A přesto se mu z jakéhokoli důvodu vyhnout […]

ČLÁNKY

OBTÍŽE A PŘEKÁŽKY NA DUCHOVNÍ CESTĚ – 4

Posted on

Další z emočních energií, které nám komplikují duchovní cestu, štěstí i radostné bytí, jsou následující: 3)      STRNULOST A MALÁTNOST – lenost, otupělost, nedostatek vitality, zastřenost a ospalost. Staří mniši tyto stavy nazývali démonem acedie a byl považován za jednoho z nejnebezpečnějších, protože okupuje na rozdíl od ostatních překážek celou duši a člověk ztratí chuť naprosto ke všemu. […]