Velikonoce

Velikonoce – slavnost smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož […]

MILUJ TŘIKRÁT

Rozhovor Kláry Olexové s Janem Regnerem S jezuitským knězem Janem Regnerem si povídáme o tom, že křesťanská láska není věc citu, ale vůle. Máme […]