PŘEVZATO

Vedle dětí je nutné léčit i rodiče: JAN HNÍZDIL

Posted on

Malé děti bývají často nemocné. Obvykle se tvrdí, že je to proto, aby získaly imunitu. Lékař Jan Hnízdil zabývající se celostní medicínou má ale jiný názor. Děti bývají nemocné hlavně proto, že nejsou zdravé vztahy rodině. Rozhovor vyšel v Marianne Family 2014. Takže viníkem nemocí našich dětí může být třeba naše nervozita, smutek nebo hádky? […]

ČLÁNKY

DIAGNOSTIKA KARMY

Posted on

Sergej Nikolajevič Lazarev během své třicetileté práce i výzkumů vypracoval systém, který propojuje náboženství a vědu v jeden celek. Popsal mechanizmus karmy – hlubinné struktury duše, určující osud i zdraví. Jeho „diagnostika karmy“ pomohla tisícům lidí po celém světě vyléčit mnohá závažná onemocnění, která současná medicína považuje za nevyléčitelná. Poznatky ze svých výzkumů a praxe shrnul […]

PŘEVZATO

PŘÍČINY NEPOKOJE V DUŠI

Posted on

Základní příčinou je nepřijetí – lidí, situací…Poslechněte si výklad toho, kdo pracuje i na „těžších“ úrovních. „Exorcista o pričinách nepokoja v dusi“ www.gloria.tv/media/nT6Uq88gCNq

ČLÁNKY

JSI V POŘÁDKU TAKOVÝ, JAKÝ JSI.

Posted on

Je pro Tebe připraven dobrý plán. Počítá se se všemi talenty, dary a schopnostmi, kterými jsi byl obdarován. Pokud jsi pohlcen tím, co nejsi, podívejte se do zrcadla své duše a uvědom si, co jsi. Na počátku Tvého života stojí Bůh, který Tě stvořil, abys byl Jeho obrazem a podle Jeho podoby. Když viděl všechno, […]

ČLÁNKY

CO JE PÁTÁ DIMENZE?

Posted on

Pátou dimenzí se především rozumí  určitý konkrétní stav vědomí jednotlivce. Pro srovnání si přečtěte převzatý výklad 3D, dimenze, ve které žilo lidstvo až na vyjímky doposud, 4D jako přechod a přípravu k dimenzi páté, tj. 5D. Ve vědomí 3D jsme vědomě připoutáni ke starým nevyřešeným záležitostem, jsme rezistentní a naše reakce nám zabraňuje, abychom byli v proudu […]

ČLÁNKY

Lazarev: Léčení pouze fyzického těla je jen odsouvání problému do budoucnosti

Posted on

Celá naše civilizace trpí vážnou nemocí, která může vést až ke smrti. Tato nemoc se může léčit, ale může se i zhoršit. Proto je otázka zdraví, která nyní stojí před celou naší civilizací, otázkou číslo jedna. Bohužel je pojem “zdraví” spojován především s tělem. Poslední století přemýšlíme pouze materialisticky a věříme, že nemoc je jen […]