Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste účastníkem mnou pořádaných akcí nebo klientem mé poradny, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.
Seznamte se, prosím, s mými zásadami pro ochranu osobních údajů a se svými právy, která máte v souvislosti s GDPR (nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

Základní pojmy

Osobním údajem mohou být kromě kontaktních údajů fyzické osoby také další informace, např. o využívání určitých služeb nebo technické údaje jako je IP adresa.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace s osobními údaji ze strany správce nebo zpracovatele.

Správcem Vašich osobních údajů je Ing. Jana Pražanová, IČO: 44958641, se sídlem Bánov 155, 687 54 Bánov. Jako správce určuju, jak budou osobní údaje zpracovávány, a pověřujeme případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat, např. dodavatele marketingových služeb pro web www.terapie-po-netu.cz, který provozuji

Kontaktní informace

Pokud se na mne budete chtít obrátit stran zpracování Vašich osobních údajů, můžete mne kontaktovat e-mailem na adrese: jprazanova@gmail.com, nebo telefonicky na telefonu +420 608 120 042.

Shromažďování osobních údajů

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 • informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
 • informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;
 • informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na mých webových stránkách;
 • informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k mým e-mailovým službám nebo newsletterům;
 • informace, které zadáváte při používání služeb na mých webových stránkách;
 • informace vygenerované při používání mých webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;
 • informace, které odešlete na mé webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku;
 • informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou mi pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;
 • jakékoliv další osobní údaje, které mi pošlete.

Než mi sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

Použití vašich osobních údajů

Osobní údaje, které mi byly poskytnuty prostřednictvím mých webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje mohu využít pro následující účely:

 • správu webových stránek a podnikání;
 • přizpůsobení webových stránek právě vám;
 • umožnění využívání služeb dostupných na webových stránkách;
 • poskytování služeb zakoupených prostřednictvím webových stránek;
 • zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;
 • zasílání nekomerčních obchodních sdělení;
 • zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;
 • zasílání marketingových sdělení týkajících se mého podnikání e-mailem nebo podobnou technologií (můžete mne kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete);
 • vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s mým webem;
 • udržování bezpečnosti mých webových stránek a předcházení podvodům;
 • ověření souladu s podmínkami používání mých webových stránek; a
 • další použití.

Účely zpracování a rozsah zpracovávaných údajů

 • Zákonná povinnost – vedení účetnictví

Jste-li platícími účastníky na mých akcích, nebo mi platíte za konzultace, či masáže, vystavuji Vám fakturu nebo jiný účetní doklad. Tyto doklady obsahující Vaše osobní a fakturační údaje ze zákona archivuji po dobu 10 let.

 • Oprávněný zájem – pro můj marketing

Zasílání marketingových sdělení týkajících se mého podnikání a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií. Jste-li účastníky na mých akcích, nebo pokud z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že máte o témata webu zájem, zpracovávám Vaše osobní údaje pro potřeby zasílání novinek a pozvánek na akce, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefon. Tyto údaje zpracovávám po dobu 5 let od poslední aktivní účasti na akci či od získání těchto údajů z veřejně dostupných zdrojů. Z odběru novinek se můžete kdykoli odhlásit pomocí odkazu na konci hromadného mailu nebo přímo na adrese jprazanova@gmail.com

 • Na základě souhlasu – pro můj marketing

K obdobnému účelu a stejném rozsahu jako v předchozím případě zpracovávám Vaše údaje též tehdy, pokud jste se přihlásili k odběru novinek nebo jinak explicitně vyjádřili svůj souhlas se zasíláním novinek a pozvánek na akce. I v tomto případě se můžete z odběru novinek kdykoli odhlásit pomocí odkazu na konci hromadného mailu nebo přímo na adrese jprazanova@gmail.com

 • Oprávněný zájem – foto a video dokumentace

Při akcích pořádaných poradnou (např. systemické konstelace a semináře) používám záznamové přístroje jako fotoaparát, videokameru, smartphony apod. pro zachycení důležitých momentů. Veřejné sdílení těchto záznamů, pokud na nich můžete být identifikováni nebo jejich šíření ve spojení s Vaším jménem, proběhne pouze na základě Vašeho souhlasu.

 • Oprávněný zájem – Cookies, GoogleAnalytics

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout lepší služby. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Na webové stránce používám i Google Analytics a Adwords ke sledování pohybu uživatele na mých webových stránkách pro zlepšení použitelnosti webových stránek, k analýze použití webových stránek, ke správě webových stránek, k zabránění podvodům a zlepšení bezpečnosti webových stránek, k přizpůsobení webových stránek pro každého uživatele a k cílené reklamě, dle individuálních zájmů konkrétních uživatelů, z důvodů přizpůsobení se vaší poptávce po mých službách.

Tyto dočasné soubory uchovávám po dobu 30 dnů. Poté se automaticky mažou.

Zabezpečení a ochrana Vašich osobních údajů

Pro zpracování osobních údajů využívám běžně používané služby a aplikace zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují, např. Google a Wedos.

K vašim osobním údajům mají přístup smluvní partneři, kteří jsou pověřeni plněním konkrétního úkolu a vázáni mlčenlivostí.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu:  jprazanova@gmail.com

 • Právo na přístup

Můžete kdykoli vyzvat, abychom Vám doložili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

 • Právo na upřesnění

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 • Právo na omezení zpracování

Toto právo můžete využít, pokud chcete omezit rozsah zpracování nebo pokud se domníváte, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat. Příkladem takového omezení je Vaše odhlášení z odběru novinek.

 • Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. Smažu všechny Vaše osobní údaje, k jejichž uchování nejsem vázána zákonnou povinností jako je např. povinnost evidovat vystavené účetní doklady po lhůtu stanovenou zákonem.

 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte podezření, že s Vašimi údaji zacházím v rozporu se zákonem, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uvítám ovšem, když budete komunikovat nejprve se mnou.