ČLÁNKY

Terapie hněvu

Posted on

Umět vyjádřit to, co cítíme je jednou ze základních podmínek udržování nejen sebeúcty, ale i zdraví. V dnešní době už je asi každému notoricky známo, že potlačené emoce plodí ne-moce. Vyjadřování negativních emocí ale v praxi naráží na nepsaná pravidla slušnosti. Hlavně co se týká hněvu a zlosti. Teorie Co nám o hněvu říká teorie? Je […]

ČLÁNKY

POTŘEBUJETE TERAPII NEBO KOUČOVÁNÍ? 1. DÍL

Posted on

Zkuste si odpovědět na pár následujících otázek, které Vám pomohou rozklíčovat to, co je v životě i po smrti důležité, kudy vede cesta ke zdraví, štěstí a spokojenosti… 1) JAK JSTE NA TOM SE SPOKOJENOSTÍ? a. Jak nakládáte s nadějí? Jste optimističtí nebo pesimisičtí? b. Umíte žít v přítomnosti? Řešit situace tam, kde máte tělo? […]

ČLÁNKY

ODKLÁDÁNÍ MASEK

Posted on

Znovu se tímto článkem vracím k duchovní cestě, k vývoji duše skrze práci se svými nezpracovanými charakterovými nedostatky, které nám mohou být známé nebo také mohou dřímat hluboko v podvědomí. Mnoho z nás se v životě vydává cestou zbabělosti. Vystavíme si pohodlnou ochrannou schránku, překryjeme ji maskou a donekonečna v ní přehráváme své zvykové vzorce. Ale pokud tak činíme […]

ČLÁNKY

CO JE DŮLEŽITÉ?

Posted on

Tak zní otázka, k níž může dospět každý člověk, když si potřebuje vyjasnit, kde přesně se na své cestě nachází. Je důležité opětovně si uvědomovat, co je v mém životě zásadní a co je podružné. Možná znáte následující experiment. Jeden profesor ho použil jako příklad při přednášce o hospodaření s časem. Do prázdné vázy naskládal až po okraj […]

ČLÁNKY

HRANICE JAKO ZDRAVÉ MEZE VE VZTAZÍCH – 4.

Posted on

Naše hranice nás vymezují ve vztahu k druhým. Určují, kde začínáme a končíme my a kde začíná ten druhý. V rámci zákonů hranic je také důležité považovat si toho, kdo jsme my místo, abychom se jenom ohlíželi po vkladech druhých; aktivně jít do akcí a druhým naplno sdělovat, kde vlastně jsou naše hranice. O tom a ještě […]

ČLÁNKY

HRANICE JAKO ZDRAVÉ MEZE VE VZTAZÍCH – 3.

Posted on

Vymezit hranice vyžaduje rozhodnutí a vůli postavit se i konfliktu. Ale konečný výsledek určitě stojí za to. Vymezení prostoru, který potřebuju ke spokojenosti a optimálnímu fungování v rodině i ve společnosti. Vymezení toho, kam až ten druhý může jít, a toho, kam už ho nepustím. 5)   Zákon motivace: Ideální motivace ve vztazích je motivace na základě […]

ČLÁNKY

HRANICE JAKO ZDRAVÉ MEZE VE VZTAZÍCH – 2.

Posted on

V pokračování článku o hranicích navazuji na zákon setby a žně a zákon zodpovědnosti dalšími zákony, které nás chrání před nezodpovědnými jedinci, kteří se snaží zneužívat naší benevolence a laskavosti ke svému prospěchu. Zákony hranic jdou i dále. Jejich respektováním se mohou posunout i sami lidé, kteří škodí. Základní podmínkou však je, že si svůj problém […]

ČLÁNKY

HRANICE JAKO ZDRAVÉ MEZE VE VZTAZÍCH – 1.

Posted on

Setkali jste se někdy s člověkem s poruchou chování, který se vám stal škůdcem? Který skrze vaše nasazení a dobrou vůli neustále podkopával všechno, co jste do vzájemného vztahu investovali, posléze se pustil do vaší sebeúcty a pokračoval až tam, kde jste to snesli, či lépe řečeno snášet přestali? A přesto se mu z jakéhokoli důvodu vyhnout […]

ČLÁNKY

OBTÍŽE A PŘEKÁŽKY NA DUCHOVNÍ CESTĚ – 1

Posted on

Zkoumáme-li vlastní mysl, dříve či později se střetneme s hluboko zakořeněnými zdroji chtivosti, úzkosti, předsudků, nenávisti a žádostivosti, které na světě způsobují spousty smutku a utrpení. Poctivý člověk na duchovní cestě může dopodrobna vyprávět o letech zápasení s nějakou z forem překážek, rozjitřením mysli, či zablokováním srdce, jež vznikají nejen během meditačního cvičení – pokud meditujete, ale hlavně […]

ČLÁNKY

JAK MYSLET, ABY MI MYSL POMÁHALA.

Posted on

Slyšeli jste už něco o síle myšlenky? Že lze prostřednictvím myšlení zajistit, abyste se cítili dobře a tím si také vytvářeli budoucnost, která jde ruku v ruce s vašimi touhami? O tom, že na způsobu našeho myšlení stojí a padá celý náš život? Že mysl vytváří zdraví či nemoc, úspěch či neúspěch, štěstí či neštěstí, pocity pohody […]