Terapeutická regrese

Úvod Terapeutická regrese se v psychoterapii používá jako technika, která umožňuje u klienta prozkoumat a zpracovat dřívější zážitky, způsobující problémy v současnosti. […]

ETIKOTERAPIE

Etikoterapie je léčebná metoda, která klade důraz na souvislost mezi mravním stavem člověka a jeho fyzickým a duševním zdravím, ale také štěstím. […]