ČLÁNKY

HOJNOST A PROSPERITA

Posted on

Co vlastně máte pod těmito dnes tak často skloňovanými slovy? Slovníky nám dávají tento výklad: Hojnost = blahobyt, nadbytek (všeho možného). Prosperita = zdar, úspěch, výnosnost. Po hojnosti čeho toužíte? Peněz, majetku, zdraví, lásky, přátel, moudrosti…? A na čem všem může být blahobyt závislý? Pojďme si spolu načrtnout, jak se také lze na tuto oblast […]

ČLÁNKY

SÍLA JE VE VÁS

Posted on

Nezáleží na tom, čím jste a co děláte. Není důležité, jestli řídíte velkou firmu, jste ženou v domácnosti, nebo soukromým zemědělcem. Důležité je to, zda si jste této síly vědomi a dokážete ji správným způsobem používat a nenecháte se o ni připravit. A o jaké síle tady vlastně píšu? Píšu o vnitřní síle. Je to síla […]

ČLÁNKY

CO JE DŮLEŽITÉ?

Posted on

Tak zní otázka, k níž může dospět každý člověk, když si potřebuje vyjasnit, kde přesně se na své cestě nachází. Je důležité opětovně si uvědomovat, co je v mém životě zásadní a co je podružné. Možná znáte následující experiment. Jeden profesor ho použil jako příklad při přednášce o hospodaření s časem. Do prázdné vázy naskládal až po okraj […]

ČLÁNKY

JAK PŘEMĚNIT SNY VE SKUTEČNOST

Posted on

Každý z nás, kdo žije má určitě v koutku duše ještě pár snů, které by chtěl uskutečnit. A proč ne? Vězte, že sny, které se uskuteční, váš život prosvětlí, dají mu naplnění a pocit štěstí. Sny přeměněné ve skutečnost zvýší vaši sebedůvěru, ukáží, že jste schopni uspět, že máte schopnosti, které potřebujete. A co se rozumí […]

ČLÁNKY

CÍLE

Posted on

Žít bez cílů je jako pohádkové jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co… Pokud nevíš, kam jdeš, pravděpodobně nikam nedojdeš a ani nebude záležet na tom, kterou cestou tam půjdeš. Spousty lidí skončí právě tam – nikde. A zdá se, že si ani neuvědomují, že se to stalo a proč se to stalo. Můžete […]

ČLÁNKY

JAK JE NA TOM VAŠE SEBEVĚDOMÍ?

Posted on

To, jak se nám daří ve všech našich aktivitách, souvisí s tím, jak vidíme sami sebe. Pokud se vidíme jako schopní, dobří, nadaní, láskyhodní, oblíbení – vnímá nás tak i naše okolí. Pokud je tomu ale naopak a hluboko v duši se máme za neschopné, slabé, hloupé, nepěkné – prostě jakkoli nedostatečné – posíláme světu […]