SYSTEMICKÉ KONSTELACE

Systemické konstelace jsou prožitkovou metodou používanou především v oblasti terapie, sebepoznání  a v oblasti osobnostního růstu. Opírají se o fenomenologický přístup. To […]