PŘEVZATO

PŘÍČINY NEPOKOJE V DUŠI

Posted on

Základní příčinou je nepřijetí – lidí, situací…Poslechněte si výklad toho, kdo pracuje i na „těžších“ úrovních. „Exorcista o pričinách nepokoja v dusi“ www.gloria.tv/media/nT6Uq88gCNq

ČLÁNKY

ZUBY – DUCHOVNÍ PŘÍČINY PROBLÉMŮ

Posted on

Máte problémy se zuby? Nahlédněte do následujících řádků a porovnejte je se svým životem. Psychosomatika a zuby je oblast poznání, která vám pomůže  zbavit se těchto bolestivých problémů. Pozn. : pokud si nevíte s odstraněním příčiny problému rady, nebo ho neznáte  – ozvěte se. Výsledkem odstranění příčiny vašeho problému, budou zuby zdravé a bez bolesti […]

ČLÁNKY

JSI V POŘÁDKU TAKOVÝ, JAKÝ JSI.

Posted on

Je pro Tebe připraven dobrý plán. Počítá se se všemi talenty, dary a schopnostmi, kterými jsi byl obdarován. Pokud jsi pohlcen tím, co nejsi, podívejte se do zrcadla své duše a uvědom si, co jsi. Na počátku Tvého života stojí Bůh, který Tě stvořil, abys byl Jeho obrazem a podle Jeho podoby. Když viděl všechno, […]

ČLÁNKY

SEDMERO HLAVNÍCH HŘÍCHŮ

Posted on

Je tradiční název pro 7 nectností, který  však můžeme také popsat jinak: jako 7 nebezpečných sklonů, odvádějících od štěstí a životní spokojenosti. Jedná se o: pýchu, lakomství, smilstvo, nestřídmost, závist, hněv a lenost. PÝCHA ve vlastním slova smyslu je snahou o vlastní vyniknutí, ale patří pod ni také marná sláva, což je touha po pozemských […]

ČLÁNKY

DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ

Posted on

V tomto článku najdete výčet některých nemocí a možné postoje z vašeho života, které způsobily, že se nemoc v této podobě projevila na fyzickém těle. Cílem článku není, abyste se trápili a něco si vyčítali, ale abyste skrze poznání problému, zkusili najít cestu ze svých trápení ven. Pozn. : pokud si nevíte s odstraněním příčiny […]

ČLÁNKY

CESTA LÁSKY PRO POKROČILÉ – 1. ČÁST

Posted on

Když si všimnete, že odpovídáte na jednání druhých spíš ve strachu než v lásce, když se před nimi stahujete, bojíte se, že vás odmítnou, odsoudí nebo že po vás budou chtít příliš, poděkujte si, že jste si uvědomili, že máte strach. Milujte tu svou část, která se bojí, a pošlete jí lásku. Jak máte poslat lásku? […]

ČLÁNKY

METODY ODSTRAŇOVÁNÍ ZLOZVYKŮ

Posted on

1. RADIKÁLNÍ ZRUŠENÍ Vychází teoreticky z Pavlovových koncepcí vyhasínání podmíněných reflexů a dynamických stereotypů. Zlozvyk z fyziologického hlediska nejsnáze zanikne, nebude-li se posilovat žádným opakováním, i kdyby nutkání k němu bylo sebevíc naléhavé. Síla nutkání (abstinenčních příznaků) přechodně stoupne (ihned po rozhodnutí), ale pak postupně nezadržitelně klesá, a neposílí-li se návyk novým opakováním, pak tyto […]

ČLÁNKY

ODSTRAŇOVÁNÍ ZLOZVYKŮ

Posted on

Dobrý zvyk je mravním kapitálem, který člověk ukládá do svého nervového systému. Tento kapitál neustále roste a jeho procenta využívá člověk pro svůj život. Špatný návyk je naopak mravní neproplacený dluh, který stále moří člověka procenty, až ho dovede k bankrotu. Kolik slibných začátků a kolik skvělých lidí padlo pod břemenem špatných zvyků. Pro zachování […]

ČLÁNKY

NEČINNOST NENÍ ROZUMNÁ.

Posted on

Tento článek bude o pohybu. Pohybu fyzickém i mentálním, protože pohyb duševní i pohyb tělesný je nejdůležitějším prvkem pro zachování tělesného i duševního zdraví. Nečinnost totiž urychluje příchod stáří a konec života, i když vám je třeba dvacet. Protože ve své poradně se specializuji na regeneraci především skrze myšlení a emoce, je prvním poznámkou to, […]

ČLÁNKY

HRANICE JAKO ZDRAVÉ MEZE VE VZTAZÍCH – 4.

Posted on

Naše hranice nás vymezují ve vztahu k druhým. Určují, kde začínáme a končíme my a kde začíná ten druhý. V rámci zákonů hranic je také důležité považovat si toho, kdo jsme my místo, abychom se jenom ohlíželi po vkladech druhých; aktivně jít do akcí a druhým naplno sdělovat, kde vlastně jsou naše hranice. O tom a ještě […]