ČLÁNKY

Úroveň vědomí a Fyziologické procesy v mozku

Posted on

Lidské vědomí se může nacházet na různě vysokých úrovních.  Každá úroveň je specifická a nese s sebou konkrétní kvalitu bytí danou postoji a chováním, které  vyplývají z dosažené charakterové úrovně jedince. Také fungování mozku se odvíjí od úrovně vědomí daného jedince. Ve fyziologických dějích mozku a jeho vzorcích (modelech) zpracování informací dochází u člověka po dosažení přelomové […]

ČLÁNKY

Jak na tom jste?

Posted on

Kvality  každého člověka v určitém okamžiku odpovídají dosaženému  stupni jeho vývoje. Pokud k tomu chce něco přidat, musí vynaložit určité úsilí a snahu v příslušném směru tak,aby kvalitu zvýšil. Toto zlepšení ale nenastane v případě, že se nám podaří takový dojem vytvořit před většinou svého okolí. Řada lidí místo poctivé práce  utrácí čas a energii předstíráním něčeho, co nemá […]

ČLÁNKY

Na čem nás dostává Ego…pro pokročilé…

Posted on

Lidé se často ptají, jak se bránit před útoky Materiální podstaty a jak zabránit jejím projevům, jak je rozpoznat a nedovolit, aby se v nich rozvíjely negativní situace.  Rigden: Je třeba prostě znát mechanizmus, jakým Materiální podstata útočí, povahu těchto útoků, a také se musí naučit ovládat sami sebe. Všimni si, že když je člověk […]

ČLÁNKY

Kde a jak se rodí myšlenky a přání – Allatra3

Posted on

…Ale tady je asi na místě podívat se poněkud hlouběji na lidskou podstatu, na původ hlubokých lidských tužeb a na jejich projekci ve světě hmoty. V životě člověka je velmi důležité, jaké konkrétní pocity svou volbou vyvolává a následně během života shromažďuje. Proč? Protože s tímto balíkem pocitů, s touto informací, nebo obrazně řečeno s […]

ČLÁNKY

DUCHOVNÍ INTELIGENCE

Posted on

Druhy inteligence Velmi dlouho byla používaná pouze inteligence rozumová – kognitivní, nebo-li obecně známé IQ, coby způsob, jak uchopit život a prorazit v něm na základě rozumových funkcí. Poté, vcelku nedávno – v polovině 90. let minulého století představil Daniel Goleman inteligenci emoční EQ a pomohl nám zamyslet se nad tím, jak zvládat emoce a pracovat sfektivněji […]

ČLÁNKY

VÝCVIK MYSLI

Posted on

Myšlenky jsou síly, kterými člověk působí nejen na sebe, ale i na své okolí. Většina lidí si ale není vědoma toho, že je za své myšlenky odpovědna. Ne za to, co nás napadne, ale za to, co se v mysli udrží – skrze pozornost věnovanou tématu dané myšlenky. Necvičená mysl má tendenci ulpět na jakémkoliv podnětu, […]

ČLÁNKY

HLEDÁNÍ VNITŘNÍ ROVNOVÁHY

Posted on

AKTIVITA – PASIVITA Člověk se nemá vracet do vývojových etap, kterými už prošel. Evoluce probíhá po spirále, a tak se pouze na jiné úrovni přibližujeme k zapomenutým či opuštěným hodnotám. Západní kultura může nabídnout prostředky pro snazší život v tomto světě. Pokud budou využívány opravdu rozumně a nestanou se sami o sobě smyslem lidského snažení, mohou vytvářet […]

ČLÁNKY

DÉMONI V NAŠEM ŽIVOTĚ

Posted on

Pojmenovat to, čeho se bojíme, představuje praktický způsob, jak nad tím získat moc. Máme slova a rituály pro mnohé významné vnější události, jako jsou narození, smrt, válka, mír, svatba, dobrodružství či nemoc, ale často neznáme názvy vnitřních sil, které tak mocně působí v našich srdcích a životech. Pojmenovat a rozpoznat tyto síly je přesný způsob jak […]

ČLÁNKY

CO NÁM VZKAZUJE NE-MOC

Posted on

Myšlenky, emoce, slova a jednání, které se dostávají do konfliktu s Vědomím (s Bohem, s Vesmírem, s Univerzem…) vyvolávají deformace v energetickém poli člověka, které po určitém čase přivodí problémy na poli zdraví, na poli vztahů, práce, financí či jinde – podle toho, kde jednáme nedovedně. Vzorce tohoto nedovedného s sebou můžeme nést i z předchozích inkarnací z minulosti. Nebo […]

ČLÁNKY

KAUZALITA – SKLÍZÍME, CO JSME ZASELI

Posted on

Říkám: nemyslete na sklizeň, jen na to, abyste náležitě zaseli. Mnoho lidí tráví svůj život dětinským a nezodpovědným způsobem. Mají-li pocit, že jim to projde, využívají a zraňují druhé či své okolí bez ohledu na utrpení, které jim tím působí. Často se navenek tváří jako spořádaní, zákonů dbalí občané a jsou spokojení, pokud jejich obraz […]