ČLÁNKY

NLP – NEUROLINGVISTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ

Posted on

NLP nás učí tomu, jak dělat věci lépe než doposud. Zaměřuje na vzorce, neboli „programy“, vytvořené opakovanou interakcí mezi mozkem, jazykem a tělem. Myšlení a chování má strukturu, která může být naučena od toho, kdo má dobré výsledky. Neurolingvistické programování obsahuje velmi efektivní postupy k dosažení změny chování, myšlení či cítění, zvyšuje možnosti a flexibilitu […]

ČLÁNKY

VÝCVIK MYSLI

Posted on

Myšlenky jsou síly, kterými člověk působí nejen na sebe, ale i na své okolí. Většina lidí si ale není vědoma toho, že je za své myšlenky odpovědna. Ne za to, co nás napadne, ale za to, co se v mysli udrží – skrze pozornost věnovanou tématu dané myšlenky. Necvičená mysl má tendenci ulpět na jakémkoliv podnětu, […]

ČLÁNKY

JAK TO MÁTE SE ZMĚNAMI?

Posted on

Rodíme se s určitými dary, ale někdy je dost obtížně poznáváme. Kdybychom je znali, naše životy by byly jiné. Na své životní pouti se ale také setkáváme s lidmi, kteří nás nedocení, ba naopak podceňují a kritizují a my pak sami o sobě pochybujeme. Často se druhým lidem podaří udělat z nás bytosti se všemi […]

ČLÁNKY

VOICE DIALOG – ROZHOVOR S VNITŘNÍMI ČÁSTMI

Posted on

Voice dialog je systemická metoda terapie a osobnostního rozvoje. „Lidská duše je jako labyrint, ve kterém člověk snadno zabloudí. Protichůdné nálady nás často ženou hned tím, hned oním směrem, a pak je zase jindy všechno v nejlepším pořádku. Proč tomu tak je, pro nás ale většinou zůstává záhadou.“ Říká jeden z hlavních evropských představitelů metody: Artho S. […]

ČLÁNKY

LZE SI VYBÍRAT NÁLADU?

Posted on

Co myslíte, je v naší moci ovlivnit náladu nebo je to oblast naprosto nekontrolovatelná a my jsme ve vleku sil, které ovládat nelze? Je to téma, se kterým se určitě každý z vás setkal. Každý jsme prošli jak euforií, kterou bychom si nejraději předplatili pro dobré pocity, které nám nese. Přes normál – střed, kdy je nám […]

ČLÁNKY

NEDOVEDNÉ EMOCE

Posted on

Emoce jsou kořením života. Určitě budete souhlasit, že bez nich bychom byli ochuzení o to nejpoutavější z prožívání skutečnosti, kterou máme k dispozici. Emoce jsou z odborného hlediska formou odrazu skutečnosti. V emocionálních procesech a stavech se odráží vztah člověka k realitě, k vlastnímu životu, ke druhým lidem. Vedou k určitému vnitřnímu prožívání a v návaznosti na něm i ke konkrétnímu […]

ČLÁNKY

ŽIVOT JAKO MISTROVSKÉ DÍLO

Posted on

Co je smyslem života? Otázka, kterou řeší filozofové i celé filozofické či náboženské systémy exoterní i okultní snad od počátku civilizovaného věku. Já věřím tomu, že smyslem lidského života a jediným smysluplným cílem veškerého jeho snažení je návrat k Bohu – návrat do jednoty, celistvosti, jediné možné neiluzorní a trvalé blaženosti. Otázkou ovšem je jak toho […]

ČLÁNKY

POTŘEBUJETE TERAPII NEBO KOUČOVÁNÍ? 1. DÍL

Posted on

Zkuste si odpovědět na pár následujících otázek, které Vám pomohou rozklíčovat to, co je v životě i po smrti důležité, kudy vede cesta ke zdraví, štěstí a spokojenosti… 1) JAK JSTE NA TOM SE SPOKOJENOSTÍ? a. Jak nakládáte s nadějí? Jste optimističtí nebo pesimisičtí? b. Umíte žít v přítomnosti? Řešit situace tam, kde máte tělo? […]

ČLÁNKY

SEDMERO HLAVNÍCH HŘÍCHŮ

Posted on

Je tradiční název pro 7 nectností, který  však můžeme také popsat jinak: jako 7 nebezpečných sklonů, odvádějících od štěstí a životní spokojenosti. Jedná se o: pýchu, lakomství, smilstvo, nestřídmost, závist, hněv a lenost. PÝCHA ve vlastním slova smyslu je snahou o vlastní vyniknutí, ale patří pod ni také marná sláva, což je touha po pozemských […]

ČLÁNKY

STRES A KINEZIOLOGIE ONE BRAIN

Posted on

Stres lze také definovat jako odpověď organizmu na jakýkoli požadavek, který je na něj vznesen. Vše, co v našem životě vyžaduje změnu a přizpůsobení – méně či více obtížné, může být stresujícím faktorem – hluk, změny návyků, zaostávání za druhými, hádka, obchodní jednání…V případě negativního distresu ve skutečnosti hovoříme o úzkosti. Stres je individuální odpovědí na situaci, […]