ČLÁNKY

Bolí pokrytectví?

Posted on

Pokrytec je člověk, který skrývá skutečnost a s úsměvem na rtech tě za zády poškozuje…když ne jinak, tak alespoň pomluvou… Je nepodstatné, jaký se snažíme vytvořit dojem. Podstatné je to, o co nám jde ve skutečnosti, jaké jsou naše skutečné záměry… Tak se potom nedivme, že náš život se odvíjí úplně jinak, než bychom si přáli […]

ČLÁNKY

MYSL A DUCHOVNÍ LÉČENÍ

Posted on

Když člověk touží léčit sebe nebo jiné, objeví se několik otázek, které se týkají energií s tím spojených: Má léčení něco společného s myslí? Nebo se srdcem? Co je tou silou, která léčí? Jsou léčivé síly obsaženy v člověku samotném nebo je to milost Boží?                 Tím, že si klademe spoustu […]

ČLÁNKY

CO NÁM VZKAZUJE NE-MOC

Posted on

Myšlenky, emoce, slova a jednání, které se dostávají do konfliktu s Vědomím (s Bohem, s Vesmírem, s Univerzem…) vyvolávají deformace v energetickém poli člověka, které po určitém čase přivodí problémy na poli zdraví, na poli vztahů, práce, financí či jinde – podle toho, kde jednáme nedovedně. Vzorce tohoto nedovedného s sebou můžeme nést i z předchozích inkarnací z minulosti. Nebo […]

ČLÁNKY

PROČ SE DOBRÝM LIDEM DĚJÍ ŠPATNÉ VĚCI

Posted on

Můžeme někoho říznout ostrým nožem, a jestliže je naším záměrem škodit, budeme vrahy. Vykonáme-li podobný čin, ale jsme chirurgem a naším záměrem je léčit a zachránit život, budeme tím, kdo pomáhá. Čin je stejný, ale záměr z něho dělá čin dovedný, či nedovedný. Klíčem k pochopení tohoto jevu je porozumění zákonu příčiny a následku neboli karmě. Zákon […]

ČLÁNKY

KAUZALITA – SKLÍZÍME, CO JSME ZASELI

Posted on

Říkám: nemyslete na sklizeň, jen na to, abyste náležitě zaseli. Mnoho lidí tráví svůj život dětinským a nezodpovědným způsobem. Mají-li pocit, že jim to projde, využívají a zraňují druhé či své okolí bez ohledu na utrpení, které jim tím působí. Často se navenek tváří jako spořádaní, zákonů dbalí občané a jsou spokojení, pokud jejich obraz […]

ČLÁNKY

Lazarev: Léčení pouze fyzického těla je jen odsouvání problému do budoucnosti

Posted on

Celá naše civilizace trpí vážnou nemocí, která může vést až ke smrti. Tato nemoc se může léčit, ale může se i zhoršit. Proto je otázka zdraví, která nyní stojí před celou naší civilizací, otázkou číslo jedna. Bohužel je pojem “zdraví” spojován především s tělem. Poslední století přemýšlíme pouze materialisticky a věříme, že nemoc je jen […]

ČLÁNKY

BLOKY A CESTA K VLASTNÍMU NITRU

Posted on

„Ten, kdo se vydá na cestu, projde na své pouti mnoha místy, aby se nakonec vždy vrátil ke dveřím svého domu.“ Tagore (indický básník). Jakákoliv nauka o zdraví jak tělesném, tak psychickém není úplná, nebereme-li v úvahu energetický systém člověka a jeho zásadní vliv na zdraví, psychiku i vztahy člověka. Vynechání práce na tomto poli (ač […]

ČLÁNKY

JAK ZASEJEŠ, TAK SKLIDÍŠ…

Posted on

Neboli učení o tom, proč je efektivnější – nehledě k morálce – zabývat se dobrem a dobro konat, na rozdíl od učení o tom – konej tak jak je ti libo, aneb po nás potopa. Jinými slovy se také jedná o zákon příčiny a následku. Jak už jsem v mnoha článcích psala, primární pro naše prožívání, […]

ČLÁNKY

OBTÍŽE A PŘEKÁŽKY NA DUCHOVNÍ CESTĚ – 1

Posted on

Zkoumáme-li vlastní mysl, dříve či později se střetneme s hluboko zakořeněnými zdroji chtivosti, úzkosti, předsudků, nenávisti a žádostivosti, které na světě způsobují spousty smutku a utrpení. Poctivý člověk na duchovní cestě může dopodrobna vyprávět o letech zápasení s nějakou z forem překážek, rozjitřením mysli, či zablokováním srdce, jež vznikají nejen během meditačního cvičení – pokud meditujete, ale hlavně […]