ČLÁNKY

Funguje Vám paměť dobře?

Posted on

Na úvod jedna důležitá skutečnost: neexistuje dobrá či špatná paměť; existuje pouze paměť trénovaná, či netrénovaná. Náš mozek je totiž samostatný orgán a připomíná sval. Ta podobnost je nejlépe vyjádřena potřebou, udržet obojí v kondici. Jak svaly, tak mozek. Pokud je nepoužíváme, tak zakrní. Mozek udržujeme v kondici opakovaně vynakládaným úsilím. Pokud jsme líní, příliš se spoléháme […]

ČLÁNKY

VÝCVIK MYSLI

Posted on

Myšlenky jsou síly, kterými člověk působí nejen na sebe, ale i na své okolí. Většina lidí si ale není vědoma toho, že je za své myšlenky odpovědna. Ne za to, co nás napadne, ale za to, co se v mysli udrží – skrze pozornost věnovanou tématu dané myšlenky. Necvičená mysl má tendenci ulpět na jakémkoliv podnětu, […]

ČLÁNKY

JAK TO MÁTE SE ZMĚNAMI?

Posted on

Rodíme se s určitými dary, ale někdy je dost obtížně poznáváme. Kdybychom je znali, naše životy by byly jiné. Na své životní pouti se ale také setkáváme s lidmi, kteří nás nedocení, ba naopak podceňují a kritizují a my pak sami o sobě pochybujeme. Často se druhým lidem podaří udělat z nás bytosti se všemi […]

ČLÁNKY

LZE SI VYBÍRAT NÁLADU?

Posted on

Co myslíte, je v naší moci ovlivnit náladu nebo je to oblast naprosto nekontrolovatelná a my jsme ve vleku sil, které ovládat nelze? Je to téma, se kterým se určitě každý z vás setkal. Každý jsme prošli jak euforií, kterou bychom si nejraději předplatili pro dobré pocity, které nám nese. Přes normál – střed, kdy je nám […]

ČLÁNKY

ŽIVOT JAKO MISTROVSKÉ DÍLO

Posted on

Co je smyslem života? Otázka, kterou řeší filozofové i celé filozofické či náboženské systémy exoterní i okultní snad od počátku civilizovaného věku. Já věřím tomu, že smyslem lidského života a jediným smysluplným cílem veškerého jeho snažení je návrat k Bohu – návrat do jednoty, celistvosti, jediné možné neiluzorní a trvalé blaženosti. Otázkou ovšem je jak toho […]

ČLÁNKY

CO JE PÁTÁ DIMENZE?

Posted on

Pátou dimenzí se především rozumí  určitý konkrétní stav vědomí jednotlivce. Pro srovnání si přečtěte převzatý výklad 3D, dimenze, ve které žilo lidstvo až na vyjímky doposud, 4D jako přechod a přípravu k dimenzi páté, tj. 5D. Ve vědomí 3D jsme vědomě připoutáni ke starým nevyřešeným záležitostem, jsme rezistentní a naše reakce nám zabraňuje, abychom byli v proudu […]

ČLÁNKY

POTŘEBUJETE TERAPII NEBO KOUČOVÁNÍ? 1. DÍL

Posted on

Zkuste si odpovědět na pár následujících otázek, které Vám pomohou rozklíčovat to, co je v životě i po smrti důležité, kudy vede cesta ke zdraví, štěstí a spokojenosti… 1) JAK JSTE NA TOM SE SPOKOJENOSTÍ? a. Jak nakládáte s nadějí? Jste optimističtí nebo pesimisičtí? b. Umíte žít v přítomnosti? Řešit situace tam, kde máte tělo? […]

ČLÁNKY

PRÁCE SE STRACHEM

Posted on

Strach je emoce veskrze nepříjemná a brzdící, je základní složkou stresu. Ovlivňuje naše rozhodnutí a to, nakolik jsme aktivní. Mnozí z nás trpí strachem, o kterém nevíme, odkud se bere a proč se objevuje. Neznáme příčiny svého strachu a nedokážeme si poradit s jeho tělesnými projevy – jako jsou: třes rukou, pocení, zvýšené svalové napětí, […]

ČLÁNKY

CESTA LÁSKY PRO POKROČILÉ – 2. ČÁST

Posted on

Mistrova moudrost se projevuje tím, že ví, kdy být přísný a neústupný, a kdy milující a velkorysý. Není vždycky moudré dávat lidem to, co si myslí, že potřebují. Někdy je důležitější ukázat druhým vyšší vizi a pomoci jim uvidět ji, než jim dát hned vše, co chtějí. Možná máte dost peněz, abyste mohli rozdávat, ale […]

ČLÁNKY

CO JE KOUČOVÁNÍ A CO TERAPIE

Posted on

Koučování je provázení klienta k vybranému cíli, hledání efektivních cest vedoucích k tomuto cíli. Je kombinací individuálního poradenství, osobní zpětné vazby a praktického tréninku. Účelem koučování je dosahování profesního či osobnostního rozvoje. Psychoterapie pracuje na zvýšení duševního zdraví klienta, či na zlepšení vztahů uvnitř skupiny, např. rodiny. Definovat duševní zdraví je obtížné, neboť je problémem přesně stanovit hranici […]