ČLÁNKY

Funguje Vám paměť dobře?

Posted on

Na úvod jedna důležitá skutečnost: neexistuje dobrá či špatná paměť; existuje pouze paměť trénovaná, či netrénovaná. Náš mozek je totiž samostatný orgán a připomíná sval. Ta podobnost je nejlépe vyjádřena potřebou, udržet obojí v kondici. Jak svaly, tak mozek. Pokud je nepoužíváme, tak zakrní. Mozek udržujeme v kondici opakovaně vynakládaným úsilím. Pokud jsme líní, příliš se spoléháme […]

ČLÁNKY

Terapie hněvu

Posted on

Umět vyjádřit to, co cítíme je jednou ze základních podmínek udržování nejen sebeúcty, ale i zdraví. V dnešní době už je asi každému notoricky známo, že potlačené emoce plodí ne-moce. Vyjadřování negativních emocí ale v praxi naráží na nepsaná pravidla slušnosti. Hlavně co se týká hněvu a zlosti. Teorie Co nám o hněvu říká teorie? Je […]

ČLÁNKY

VNITŘNÍ ROZHOVORY

Posted on

V hlavě nám neustále běží myšlenky, vnitřní rozhovory. Vzpomínky, plány, hodnocení, diskuze se sebou, s druhýma…Co jsme zvládli, co jsme nezvládli, jak jsme měli, či neměli reagovat. Jací jsme pašáci, či naopak – jak jsme nedocenění, ublížení, jak je s námi druhými, či osudem pěkně nebo nespravedlivě nakládáno… Tyto zdánlivě nedůležité „vnitřní rozhovory“  mají obrovský dopad na naši […]

ČLÁNKY

ZÁKLADNÍ TECHNIKY ZVLÁDÁNÍ HNĚVU

Posted on

Lidé, kteří nedokáží vyjádřit svoje pocity a potřeby jiným lidem, ztrácejí v životě potěšení. Dusí svoje příjemné i nepříjemné emoce. Ovšem k vyjadřování emocí typu hněvu je potřeba určitých dovedností. Hněv se může projevovat celou škálou agresivního chování, od lehké podrážděnosti s odsekáváním, kritizováním druhých osob, kaboněním se a urážlivostí, přes úporné výčitky a nadávky […]

ČLÁNKY

LZE SI VYBÍRAT NÁLADU?

Posted on

Co myslíte, je v naší moci ovlivnit náladu nebo je to oblast naprosto nekontrolovatelná a my jsme ve vleku sil, které ovládat nelze? Je to téma, se kterým se určitě každý z vás setkal. Každý jsme prošli jak euforií, kterou bychom si nejraději předplatili pro dobré pocity, které nám nese. Přes normál – střed, kdy je nám […]

ČLÁNKY

PRÁCE SE STRACHEM

Posted on

Strach je emoce veskrze nepříjemná a brzdící, je základní složkou stresu. Ovlivňuje naše rozhodnutí a to, nakolik jsme aktivní. Mnozí z nás trpí strachem, o kterém nevíme, odkud se bere a proč se objevuje. Neznáme příčiny svého strachu a nedokážeme si poradit s jeho tělesnými projevy – jako jsou: třes rukou, pocení, zvýšené svalové napětí, […]

ČLÁNKY

NÁVYKY MYSLI A SEBEKÁZEŇ

Posted on

Jak to chodí s našimi návyky? Něco je nám zdrojem potěšení a my to uchopíme. Když potěšení pomine, pociťujeme nedostatek, natáhneme se po tom znovu nebo hledáme jiný zdroj okamžitého uspokojení. Natahujeme se po dalším zdroji potěšení. Pak po dalším a dalším, až jsme beze zbytku zapletení do uchopování, chtění a dalších podobných stavů mysli. Úplně […]

ČLÁNKY

METODY ODSTRAŇOVÁNÍ ZLOZVYKŮ

Posted on

1. RADIKÁLNÍ ZRUŠENÍ Vychází teoreticky z Pavlovových koncepcí vyhasínání podmíněných reflexů a dynamických stereotypů. Zlozvyk z fyziologického hlediska nejsnáze zanikne, nebude-li se posilovat žádným opakováním, i kdyby nutkání k němu bylo sebevíc naléhavé. Síla nutkání (abstinenčních příznaků) přechodně stoupne (ihned po rozhodnutí), ale pak postupně nezadržitelně klesá, a neposílí-li se návyk novým opakováním, pak tyto […]

ČLÁNKY

NEČINNOST NENÍ ROZUMNÁ.

Posted on

Tento článek bude o pohybu. Pohybu fyzickém i mentálním, protože pohyb duševní i pohyb tělesný je nejdůležitějším prvkem pro zachování tělesného i duševního zdraví. Nečinnost totiž urychluje příchod stáří a konec života, i když vám je třeba dvacet. Protože ve své poradně se specializuji na regeneraci především skrze myšlení a emoce, je prvním poznámkou to, […]

ČLÁNKY

CO JE DŮLEŽITÉ?

Posted on

Tak zní otázka, k níž může dospět každý člověk, když si potřebuje vyjasnit, kde přesně se na své cestě nachází. Je důležité opětovně si uvědomovat, co je v mém životě zásadní a co je podružné. Možná znáte následující experiment. Jeden profesor ho použil jako příklad při přednášce o hospodaření s časem. Do prázdné vázy naskládal až po okraj […]