Nezařazené

Nakolik jsme svobodní?

Posted on

Co je svoboda Všichni toužíme po svobodě. Mít možnost vyjádřit svobodně co cítíme, vydat se tam, kam srdce touží, dělat si to co chceme a kdy chceme. Je to možné a reálné? A je právě toto svoboda? Svoboda je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat „podle své vůle,“ ať je jakákoli a nést za […]

ČLÁNKY

HYPERSENZITIVITA

Posted on

Stává se vám často, že vás krutě zabolí věc, které si druzí ani nevšimnou? Možná jste VYSOCE CITLIVÍ. Přebírám pro vás poznatky Teal Swan, které přesně vystihují i mé zkušenosti. Třeba vám článek spoustu věcí pomůže pochopit… HYPERSENZITIVNÍ LIDÉ mají zvýšené vnímání a nejsou schopni se distancovat od energií druhých lidí, jako většina. Ani nemohou, protože […]

ČLÁNKY

JSI V POŘÁDKU TAKOVÝ, JAKÝ JSI.

Posted on

Je pro Tebe připraven dobrý plán. Počítá se se všemi talenty, dary a schopnostmi, kterými jsi byl obdarován. Pokud jsi pohlcen tím, co nejsi, podívejte se do zrcadla své duše a uvědom si, co jsi. Na počátku Tvého života stojí Bůh, který Tě stvořil, abys byl Jeho obrazem a podle Jeho podoby. Když viděl všechno, […]

ČLÁNKY

CO JE PÁTÁ DIMENZE?

Posted on

Pátou dimenzí se především rozumí  určitý konkrétní stav vědomí jednotlivce. Pro srovnání si přečtěte převzatý výklad 3D, dimenze, ve které žilo lidstvo až na vyjímky doposud, 4D jako přechod a přípravu k dimenzi páté, tj. 5D. Ve vědomí 3D jsme vědomě připoutáni ke starým nevyřešeným záležitostem, jsme rezistentní a naše reakce nám zabraňuje, abychom byli v proudu […]

ČLÁNKY

NÁVYKY MYSLI A SEBEKÁZEŇ

Posted on

Jak to chodí s našimi návyky? Něco je nám zdrojem potěšení a my to uchopíme. Když potěšení pomine, pociťujeme nedostatek, natáhneme se po tom znovu nebo hledáme jiný zdroj okamžitého uspokojení. Natahujeme se po dalším zdroji potěšení. Pak po dalším a dalším, až jsme beze zbytku zapletení do uchopování, chtění a dalších podobných stavů mysli. Úplně […]

ČLÁNKY

BLOKY A CESTA K VLASTNÍMU NITRU

Posted on

„Ten, kdo se vydá na cestu, projde na své pouti mnoha místy, aby se nakonec vždy vrátil ke dveřím svého domu.“ Tagore (indický básník). Jakákoliv nauka o zdraví jak tělesném, tak psychickém není úplná, nebereme-li v úvahu energetický systém člověka a jeho zásadní vliv na zdraví, psychiku i vztahy člověka. Vynechání práce na tomto poli (ač […]

ČLÁNKY

SKUTEČNOST aneb TERAPIE REALITOU

Posted on

Míra vyrovnání se se skutečností rozhoduje o tom, nakolik dokážeme být šťastní a spokojení v jakékoliv situaci. Co to ale skutečnost je? A jak můžeme určit, zda se člověk konfrontuje se svým životem realisticky nebo ne? Určitě tu hraje velkou roli míra objektivity, se kterou člověk myslí, vnímá a jedná, míra realismu v souvislosti s našimi touhami, požadavky […]

ČLÁNKY

HRANICE JAKO ZDRAVÉ MEZE VE VZTAZÍCH – 4.

Posted on

Naše hranice nás vymezují ve vztahu k druhým. Určují, kde začínáme a končíme my a kde začíná ten druhý. V rámci zákonů hranic je také důležité považovat si toho, kdo jsme my místo, abychom se jenom ohlíželi po vkladech druhých; aktivně jít do akcí a druhým naplno sdělovat, kde vlastně jsou naše hranice. O tom a ještě […]

ČLÁNKY

HRANICE JAKO ZDRAVÉ MEZE VE VZTAZÍCH – 3.

Posted on

Vymezit hranice vyžaduje rozhodnutí a vůli postavit se i konfliktu. Ale konečný výsledek určitě stojí za to. Vymezení prostoru, který potřebuju ke spokojenosti a optimálnímu fungování v rodině i ve společnosti. Vymezení toho, kam až ten druhý může jít, a toho, kam už ho nepustím. 5)   Zákon motivace: Ideální motivace ve vztazích je motivace na základě […]

ČLÁNKY

HRANICE JAKO ZDRAVÉ MEZE VE VZTAZÍCH – 2.

Posted on

V pokračování článku o hranicích navazuji na zákon setby a žně a zákon zodpovědnosti dalšími zákony, které nás chrání před nezodpovědnými jedinci, kteří se snaží zneužívat naší benevolence a laskavosti ke svému prospěchu. Zákony hranic jdou i dále. Jejich respektováním se mohou posunout i sami lidé, kteří škodí. Základní podmínkou však je, že si svůj problém […]