ČLÁNKY

Sebedůvěra

Posted on

Sebedůvěra je téma, které se rozhodně týká každého z nás. Ať už jí teď máme málo nebo na rozdávání. Každý zdravý člověk určitě zažil nepříjemný osten poznatku, že si na něco netroufá, že si  v něčem nevěří, i když pro spoustu lidí je to záležitost na „levou zadní“. Ale právě přiznat si a dát najevo, […]

ČLÁNKY

Terapie hněvu

Posted on

Umět vyjádřit to, co cítíme je jednou ze základních podmínek udržování nejen sebeúcty, ale i zdraví. V dnešní době už je asi každému notoricky známo, že potlačené emoce plodí ne-moce. Vyjadřování negativních emocí ale v praxi naráží na nepsaná pravidla slušnosti. Hlavně co se týká hněvu a zlosti. Teorie Co nám o hněvu říká teorie? Je […]

ČLÁNKY

VOICE DIALOG – ROZHOVOR S VNITŘNÍMI ČÁSTMI

Posted on

Voice dialog je systemická metoda terapie a osobnostního rozvoje. „Lidská duše je jako labyrint, ve kterém člověk snadno zabloudí. Protichůdné nálady nás často ženou hned tím, hned oním směrem, a pak je zase jindy všechno v nejlepším pořádku. Proč tomu tak je, pro nás ale většinou zůstává záhadou.“ Říká jeden z hlavních evropských představitelů metody: Artho S. […]

ČLÁNKY

MYSL A DUCHOVNÍ LÉČENÍ

Posted on

Když člověk touží léčit sebe nebo jiné, objeví se několik otázek, které se týkají energií s tím spojených: Má léčení něco společného s myslí? Nebo se srdcem? Co je tou silou, která léčí? Jsou léčivé síly obsaženy v člověku samotném nebo je to milost Boží?                 Tím, že si klademe spoustu […]

ČLÁNKY

KVANTOVÁ TERAPIE

Posted on

Je velmi rychlá a efektivní metoda, která zmírňuje bolest a podporuje hojení, léčí vztahy, práci, finance v podstatě jakoukoli oblast bytí. Vytváří okamžité změny, které lze vidět a vnímat v těle, či ve Vašem okolí. Kvantová terapie poskytuje nové nástroje v komplexní transformaci života. Lze ji aplikovat na cokoliv, čeho chcete dosáhnout. Limity této metody jsou vašimi limity. Svůj […]

ČLÁNKY

PRÁCE SE STRACHEM

Posted on

Strach je emoce veskrze nepříjemná a brzdící, je základní složkou stresu. Ovlivňuje naše rozhodnutí a to, nakolik jsme aktivní. Mnozí z nás trpí strachem, o kterém nevíme, odkud se bere a proč se objevuje. Neznáme příčiny svého strachu a nedokážeme si poradit s jeho tělesnými projevy – jako jsou: třes rukou, pocení, zvýšené svalové napětí, […]

ČLÁNKY

CO JE KOUČOVÁNÍ A CO TERAPIE

Posted on

Koučování je provázení klienta k vybranému cíli, hledání efektivních cest vedoucích k tomuto cíli. Je kombinací individuálního poradenství, osobní zpětné vazby a praktického tréninku. Účelem koučování je dosahování profesního či osobnostního rozvoje. Psychoterapie pracuje na zvýšení duševního zdraví klienta, či na zlepšení vztahů uvnitř skupiny, např. rodiny. Definovat duševní zdraví je obtížné, neboť je problémem přesně stanovit hranici […]

ČLÁNKY

CO JE DOBRÉ VĚDĚT O STRESU

Posted on

V dnešní uspěchané době je stres denně skloňovaným slovem. Někdy je skutečný, někdy je jenom zástěrkou jiných problémů, protože se stalo laciným zvykem použít stres jako výmluvu, když něco nefunguje. Špatné řízení času, neřešené problémy v manželství či v zaměstnání, nevhodná strava, nedostatek pohybu, poruchy nálady či depresivní stavy, úzkosti, strachy až fobie, bolesti zad a spoustu […]

ČLÁNKY

SÍLA JE VE VÁS

Posted on

Nezáleží na tom, čím jste a co děláte. Není důležité, jestli řídíte velkou firmu, jste ženou v domácnosti, nebo soukromým zemědělcem. Důležité je to, zda si jste této síly vědomi a dokážete ji správným způsobem používat a nenecháte se o ni připravit. A o jaké síle tady vlastně píšu? Píšu o vnitřní síle. Je to síla […]

ČLÁNKY

PÝCHA.

Posted on

Thomas Stearns Eliot jeden z významných básníků a tvůrců dvacátého století řekl: „Většina problémů ve světě vzniká proto, že lidé chtějí být důležití.“ Jsme pyšní a hrdí na svoji práci, na své děti, partnery, na dosažené úspěchy. Záměrně apelujeme u dětí na jejich pocit hrdosti, abychom je motivovali ke kýženému chování. Proč teda křesťanští učitelé řadí […]