ČLÁNKY

VNITŘNÍ ROZHOVORY

Posted on

V hlavě nám neustále běží myšlenky, vnitřní rozhovory. Vzpomínky, plány, hodnocení, diskuze se sebou, s druhýma…Co jsme zvládli, co jsme nezvládli, jak jsme měli, či neměli reagovat. Jací jsme pašáci, či naopak – jak jsme nedocenění, ublížení, jak je s námi druhými, či osudem pěkně nebo nespravedlivě nakládáno… Tyto zdánlivě nedůležité „vnitřní rozhovory“  mají obrovský dopad na naši […]

ČLÁNKY

LZE SE PROSADIT ZDRAVĚ?

Posted on

Umíte být přímí a otevření při prosazování svých práv nebo vyjadřování svých názorů? Nebo spíše ustupujete ostatním a vadí vám, že málokdy dosáhnete svého? Či jste naopak v jednání manipulativní nebo útoční až agresivní, a druzí vás za to odsuzují? Jestli jste se našli někde v nedovedném způsobu jednání – nezoufejte! Existuje způsob, jak prosadit své oprávněné […]

ČLÁNKY

PROČ ASERTIVITA?

Posted on

Asertivita je komunikační dovednost prosadit vlastní názor, stanovisko nebo zájem.  Člověk, který se chová asertivně, si váží jak sám sebe, tak druhých. Umí projevit to, jak se cítí a co si přeje, ale současně se vžívá i do pocitů ostatních. Hněv má pod kontrolou a nenechá se sebou manipulovat. Asertivní jednání vede k dosažení vytyčených cílů, […]

ČLÁNKY

ŘÍKAJÍ VÁM, ŽE JSTE DIVNÝ? MOŽNÁ JSTE JEN INTROVERT

Posted on

Téma a částečně i obsah dnešního článku jsem si „vypůjčila“ na netu. Zaujalo mne a tak jsem si řekla, že se chci s vámi o tyto poznatky podělit v podstatě nezměněné formě, protože mi toto téma připadá pro spoustu introvertů užitečné. Autorka  Marcela Svobodová článek zveřejnila 17. 9. 2013 na  iDNES.cz. Extroverze a introverze patří k základních […]

ČLÁNKY

DOKÁŽETE PROSADIT SVŮJ NÁZOR?

Posted on

Dobrou pomůckou pro slušné, ale důrazné prosazení svých názorů či požadavků je asertivita, s níž jsem vás již na svém webu seznámila. Jak ji teda aplikovat v praxi? Jednou ze základních asertivních technik je tzv. „Gramofonová deska“. Jejím smyslem je dosáhnout svého cíle nenásilným způsobem. Je velice jednoduchá. Tak jak škrábnutí na gramofonové desce zajistí neustálé opakování […]

ČLÁNKY

KOMUNIKOVAT NEZNAMENÁ JEN MLUVIT

Posted on

Dennodenně potkáváme lidi. Mluvíme s nimi. Nasloucháme jim. Jednáme s nimi. Máme s nimi přátelské setkání, ale také spory a konflikty. Každý den se snažíme porozumět významu toho, co nám ostatní sdělují, jaký je za pronesenými slovy skutečný obsah komunikace. Co se mi protějšek vlastně doopravdy snaží sdělit. Abychom porozumění skutečně dosáhli, je třeba mít určité znalosti a […]

ČLÁNKY

KOUZLO EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Posted on

Hodně problémů lidem nese do života nízká schopnost komunikovat. Mnoho lidí se díky blokům získaným povětšinou v dětství, setkává s neúspěchem v sociálních situacích, a posléze už dopředu vzdává své nároky a neřekne si o to, co by chtěli nebo potřebovali. Umění komunikovat patří mezi tzv. soft skills, neboli měkké dovednosti spolu s dalšími z oblasti sociálních kompetencí (spolupráce, […]

ČLÁNKY

NEVÍTE JAK SE PROSADIT?

Posted on

Znáte ten pocit, že na vás zase nevyšla řada? Nebo že vás opět převálcovala naprosto nelogickými a neadekvátními argumenty sousedka, oplývající notnou dávkou trhoveckého šarmu? Či jste jenom chtěli přispět svým střípkem do diskuze a nikdo vás neslyšel, protože hlučný známý vyprávěl už podesáté svou historku… Pokud je vám toto důvěrně známé – nerozumíte si […]