PŘEVZATO

Modlitba se začátkem adventu…

Přijď ke mně, Pane, a přetvoř moje srdce.

Je zahlceno mnoha tužbami:

touhou být v centru pozornosti,

touhou obklopit se mnoha věcmi;

touhou užívat si vážnosti a respektu.

Osvoboď mě ode všech tužeb, Pane.

Přijď ke mně, Pane, a přetvoř moje slova:

slova pesimistická a bez naděje;

slova lehkovážná, která bez uvážení zraňují;

slova vyslovená proto, abych ukázal svou sílu,

slova, která usilovala obhájit má privilegia.

Osvoboď mě od všech slov,

která mě v životě tíží jako břímě.

Osvoboď mě, Pane, ode všech slov,

která jsem v tichu nestrávil.

Přijď ke mně, Pane, a přetvoř můj pohled.

Je to pohled, který nelítostně soudí.

Je to pohled, kerý hledá chybu a odsuzuje,

který nepramení z průzračného srdce.

Je to pohled, ve kterém není žádný soucit.

Osvoboď mě, Pane, ode všech roztržitých a nelítostných pohledů,

které jsem vrhal po druhých.

Přijď ke mně, Pane, a přetvoř moje ruce.

Ruce zavřené, aby udržely to, co jim patří.

Ruce připravené uhodit.

Ruce příliš čisté, které se neodvažují se zamazat.

Otevři moje ruce, Pane, k odvážnému a smělému gestu,

dej, aby skrze ně proudila účinná solidarita.

Amen.