CESTY K LÁSCE – Respektovat

Respektovat je prvním způsobem, jak projevit lásku, a to tím základním. Bez něj nemůžeš vstoupit do lásky. Před tebou stojí někdo, kdo existuje nezávisle na tobě. Nemůžeš ho omezovat, je třeba přistoupit na to, že mu ponecháš vlastní prostor.  Bez jeho souhlasu vlastně ani nemůžeš vejít do jeho života a zabydlet se v něm.

Výsledek obrázku pro láska

Jeho existence má mnoho tváří: minulost, touhy, silné stránky, slabosti, osobní vlastnosti…Můžeš je svobodně přijmout, nebo odmítnout, ale nezapomeň, že to všechno je on a někdy stačí, když odmítneš jediný rys, aby se cítil odmítnutý celý.

Bez ohledu na to, jak se projevuje, má každý člověk absolutní důstojnost a nelze mu upřít velikost, danou tím, že je člověk. Nemůžeš s ním proto nikdy jednat jako s předmětem, věcí, svým poddaným, či osobním vlastnictvím.

Nemůžeš jej považovat jen za tělo nebo jen za duši a „používat je“ pro vlastní potřeby. On je obojím zároveň. Není tvým vlastnictvím, není objektem, který bys měl utvářet k obrazu svému – tak, aby tvé potřeby naplňoval lépe. Je to živý člověk, nositel žízně po věčnosti, který má odpor k jakémukoli omezování.

Respektuj proto jeho volby, protože právě ty jej utváří. On sám půjde kupředu tím, že bude nucen vyrovnávat důsledky svých činů. Ponech mu teda jeho právo a možnost mýlit se.

Volně podle Charlese Prince – Jak říci jinak mám tě rád.