TICHÁ NOC

Tichá noc, svatá noc, jala lid v blahý klid. Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí, hvězdy při svitu u jeslí dlí, […]

PSYCHOLOGICKÉ HRY 2

TRANSAKČNÍ ANALÝZA-ZÁKLADNÍ POJMY Pro pochopení psychologických her nejdříve trochu teorie z  oboru transakční analýza. Berne vycházel ze životních zážitků, především z raného dětství, na […]

PSYCHOSOMATIKA

Psychosomatika je představitelem holistického – celostního přístupu ke zdraví. Je založena na poznatku, že když není v pořádku duše, tak bolí tělo. […]

Ctnost

Ctnost je vypěstovaný a navyklý sklon k dobrému jednání. Je to trvalá a pevná dispozice konat dobro. Vede člověka k tomu, aby […]

Funguje Vám paměť dobře?

Na úvod jedna důležitá skutečnost: neexistuje dobrá či špatná paměť; existuje pouze paměť trénovaná, či netrénovaná. Náš mozek je totiž samostatný orgán […]