ČLÁNKYPŘEVZATO

Požehnané Vánoce!

Maria, jsi šťastná, protože jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Boha! (Lk 1,45)

Rozbalené dárky, sklizeno po večeři… Pak přijde ticho. Prázdné nebo pokojné? Záleží na nás. Musím nebo chci druhým darovat kus sebe? To první přináší často frustraci, to druhé, i přes námahu, pokoj. Ať už ale tak nebo tak, do každého domu, do každého srdce je v tu chvíli zvěstováno vánoční poselství o Boží lásce ke KAŽDÉMU člověku.

Věřit znamená

– zříkat se myšlenek, že Bůh je daleko a že je třeba vystačit si jen sám,
– že zlo je silnější, že neexistuje žádné řešení,
– že cesta odpuštění je pro slabé, že sám mám málo…

Věřit znamená důvěřovat,
– že Bůh, který je s námi, doplní naše snahy svou láskou,
– že skrze naši lítost přetaví naše selhání
– a že svým dotekem může uzdravovat naše srdce.

Věřit znamená, mít naději, že z bláta našich životů
může díky Němu každý den vytrysknout pramen.

Šťastní ti, kteří uvěří, že Bůh je s námi.

Šťastné Vánoce!

 

https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/stastne-vanoce