CO JE PÁTÁ DIMENZE?

Pátou dimenzí se především rozumí  určitý konkrétní stav vědomí jednotlivce. Pro srovnání si přečtěte převzatý výklad 3D, dimenze, ve které žilo lidstvo až na vyjímky doposud, 4D jako přechod a přípravu k dimenzi páté, tj. 5D.

5DVe vědomí 3D jsme vědomě připoutáni ke starým nevyřešeným záležitostem, jsme rezistentní a naše reakce nám zabraňuje, abychom byli v proudu toho, co se zrovna děje. Vytváříme bouřlivé a neklidné vlny, což se projevuje v tom, co vytváříme. Lidé pouze ve vědomí 3D jsou do sebe zaměření, nepodporují druhé, jsou lakomí, bojí se a o všem pochybují. Jejich myšlenky jsou negativní a vidí v druhých a situacích jen to nejhorší.

Příklad: Máte svůj pracovní plán a spolupracujete s osobou, která udělá něco nečestného, což zabrání, aby se váš plán zrealizoval. Ve vědomí 3D vztek na spolupracovníka vám znemožní, aby se váš plán zrealizoval. Pokud jste ve vědomí 5D, pokračujete v realizaci vašeho plánu a přejete svému spolupracovníkovi jen to nejlepší. To zmanená, že všechny nedořešené záležitosti vás brzdí v čase, zatímco když necháte věci plynout, umožňuje vám to vplout znovu do proudu. Pokud jste zaujatí a nevraživí, jak dlouho ještě chcete zabraňovat vstupu lásky a radosti do života? Den? Měsíc? Rok? 12 životů?

Ve 3D jsou naše buňky uzavřené, protože přijímáme věci „pouze pro sebe“, aura je smrštěná a barvy aury jsou šedé. Pokud jsme nemocní, jsme připoutaní k nějaké záležitosti z minulosti, nebo pomáháme uvolnit nižší energie někoho jiného (uvolnění energie předků nebo léčení kolektivního vědomí – je to volba duše), nebo naše duše se potřebuje z nemoci něčemu přiučit. Někteří lidé v sobě nesou spoustu světla, ale nejsou v souladu, což je často způsobené nerovnováhou mužské a ženské energie, emočního a mentálního těla.

Vědomí 3D je pole pevných přesvědčení, s více či méně soudržnými soubory pravidel a omezení. Většina z nás hraje tuto hru po mnoho životů a tak máme tendenci si myslet, že je to jediná hra k dispozici. Nic však není dále od pravdy. Jedna z omezujících myšlenek 3D je myšlenka, že naše životy se pohybují v přímce lineárního času. Stále více lidí si uvědomuje, že čas ve 3D je vlastně kruh. Všechno ve 3D vědomí je velmi podmíněné. Koncepce bezpodmínečné lásky ve 3D neexistuje. 3D taktéž nenabízí možnost volby a my nejsme ve stavu, kdy bychom si vybírali naše pocity, myšlenky a činy, namísto toho reagujeme v naší nevědomé víře a trénujeme se na lidech a situacích, které se objevují v našem prostoru.

Dualita poskytuje další složitou konstrukci našeho 3D zážitku. Stali jsme se velmi bojácnými a v tomto strachu jsme se naučili definovat dobro a zlo, co je správné a špatné. Co ve skutečnosti nabízí užívání plné kapacity mozku, je fungování ve vyšších dimenzích. Abychom zvýšili vědomí, potřebujeme se vymanit ze zvyků 3D přemýšlení a cítění. Každý se nyní přesouvá do 4D myšlení, chování, cítění a následně do 5D vědomí a zkušeností. Každý z Vás má tu schopnost rozvíjet své vědomí a pohybovat se směrem k těmto vyšším sférám ladně a radostně.

Ve vědomí 4D  jsme si vědomi situace, ve které se nacházíme, ale nejsme schopni podle toho jednat a nejsme ochotni převzít zodpovědnost. Víme, co se děje, ale nejednáme. Ve vědomí 4D se nám otevírá srdce a víme, že jsme tu od toho, abychom se rozvíjeli. Naše aura se rozšiřuje, protože je pro nás bezpečné nechat lidi k sobě přistoupit a sdílíme s lidmi více světla.

Pravidla 4D poskytují větší nabídku klidu, možností a schopností, než struktura 3D. Čas ve 4D je vždy současnost, důraz je vždy kladen pouze na tuto chvíli, která se právě odehrává – naše těla znají pouze přítomnost, nevědí nic o včerejšku, či zítřku. Jako vědomé bytosti v naší přirozenosti již fungujeme v „teď přítomnosti“. Pokud se vědomě zaměříme na přítomnost, stane se tato volba opět naší možností. Můžeme pozorovat veškeré události s nadhledem, jen jako informační zkušenost, abychom dokázali zvážit, kam směřovat.

Vědomí 4D znamená, že co platilo před chvílí, nemusí být pravda v tuto chvíli. A to, co bylo před chvíli falešné, nemusí být teď nesprávné. Namísto aplikování pevných, již existujících definicí k jakékoliv zkušenosti, si vybíráme naši upřednostňovanou verzi a vibraci v každém okamžiku a do 4D vědomí se pohybuje s možností výběru a odpovědností, se schopností měnit pravidla hry, se štěstím a pohodou.

Ve vědomí 5D jdeme s proudem, nejsme netrpěliví nebo ve spěchu, protože víme, že přijdeme v tom nejlepším momentě. Pokud nás událost brzdí, jsme si přirozeně vědomi, že semáme něčemu naučit a že se všechno odvíjí tak, jak má. Důvěřujeme, že vše slouží nejvyššímu dobru, a děláme vše pro nejvyšší dobro všech a planety. Máme otevřené srdce a není tu žádné tajemství, a proto se nemusíme uzavírat druhým a sobě. Máme velmi rozšířenou auru, která přijímá a začleňuje druhé a vědomě rozšiřujeme své světlo a rádi světlo druhých přijímáme.

Vědomí 5D je stav, kdy vše do sebe zapadne, kdy nemusíme ve svém životě užívat žádné úsilí. Je to vědomé spojení s celkem, je to propojení mužského a ženského principu, hmoty a spirituality a žití běžného života ne stereotypně, ale tak, že vnímáme jeho životní impulzy. Čas ve vědomí 5D je okamžitý, což znamená, že vše (všechny možnosti) se vyskytují na stejném místě, ve stejném okamžiku. V praxi to znamená, že vše, na co se v danou chvíli soustředíme, se před námi okamžitě objeví a stejně tak dostaneme okamžité odpovědi na své otázky. V 5D „nemusíme nikam chodit“ pro odpovědi ani zkušenosti a vše k nám přichází snadno a bez námahy, na základě zaměření se na určitou věc a vibraci. V takto pozvednutém vědomí hraje racionální mysl minimální roli (je pouze jednou součástí z mnoha). Nicméně předtím, než se můžeme přesunout do našich 5D domovů, musíme nejprve ovládnout naše energie a myšlenky ve 4D.

Ve vědomí 5D žijeme v souladu s naším srdcem, díky čemuž se nám zvyšují vibrace a v tomto důsledku jsme si schopni déle udržet vysokovibrační myšlenky. Každý z nás je již v přeměnném procesu a všichni se postupně slaďujeme se svým srdcem. Toto sladění probíhá tím nejpřirozenějším způsobem, který je vhodný pro každého z nás. Ve vědomí 5D přehlížíme veškerá omezení a měníme svoje vzorce myšlení a sami si vybíráme, jak se budeme cítit. Nevidíme již žádné důvody, proč se cítit špatně a víme, že příroda nejlépe ví, jak nám pomoct a tak se postupně necháváme vést jejími energiemi. Víme, že volba, v jakém stavu vědomí budeme, je na nás.

Ve 3D jsme se naučili rozlišovat situace na dobré a špatné, věci na hezké a ošklivé a co je z morálního hlediska správné a co je nesprávné. Poznali jsme protiklady, zaujali stanovisko a přiklonili jsme se na jednu stranu. Ve vědomí 5D uznáváme jiný úhel pohledu. Ve vědomí 3D je člověk s jinými hodnotami označen za divného, ve vědomí 5D je odlišný. Ve vědomí 3D se snažíme druhé lidi měnit, ve vědomí 5D respektujeme volbu každého člověka žít způsobem, který mu vyhovuje. Ve vědomí 3D je pro nás pouze důležité přežít, ve vědomí 5D je stejně důležité vědomí jednoty. Ve vědomí 3D pevně rozlišujeme hranici mezi minulostí, přítomností a budoucností, ve vědomí 5D si jsme vědomi životních cyklů a stavu být  tady a teď. Ve vědomí 3D je důležité tvrdě pracovat, ve vědomí 5D pracujeme s vášní a radostí, děláme, co nás opravdu baví a pro co máme talent. Sledujeme, kam nás to vede. Děláme věci s lehkostí. Víme, co je třeba udělat, a jdeme s proudem. Ve vědomí 3D hodnotíme sebe a okolí, ve vědomí 5D se věnujeme tomu, co je pro nás důležité.

Ve vědomí 3D je důležité mít neměnný názor a mít svou pravdu, ve vědomí 5D sledujeme, jak se pravda vyvíjí. Ve vědomí 3D následujeme toho, kdo má charisma, komu předáváme svou sílu a odpovědnost, ve vědomí 5D si uvědomujeme své vedení, sílu a odpovědnost, ceníme si své cesty i cesty ostatních. Ve vědomí 3D se upínáme k jednomu člověku a bezmezně mu věříme, ve vědomí 5D nasloucháme lidem a integrujeme to, co s námi rezonuje. Ve vědomí 3D je komunikace s vyšším Já nevědomá a necháváme se vést podvědomím, což často vede k tomu, že se cítíme jako oběť vnějších událostí (věci nedopadnou tak, jak jsme si je naplánovali), ve vědomí 5D jdeme s proudem, jsme připraveni kdykoli změnit směr a přijímat to, co se zrovna děje. Ve vědomí 3D potřebujeme mít ve společnosti vytvořenou organizovanou hierarchii náboženství, ve vědomí  5D zažíváme vědomé spojení s vyšším Já. Ve vědomí 3D máme pocit viny a stěžujeme si, viníme druhé za to, co nemáme, a často se pro něco obětujeme, ve vědomí 5D žijeme v hojnosti. Pokud vidíme, že druzí lidé trpí, ve vědomí 3D jim přispěcháme na pomoc, zachraňujeme je nebo je ignorujeme, ve vědomí 5D nebereme druhému sílu, aby zvládnul svou životní lekci, soucítíme s ním a uděláme, co je potřeba.

Vědomí 5D je naše vrozená laskavost a moudrost. Jsou to obecná pravidla, která na Zemi odjakživa platily. Máme šanci změnit svůj úhel pohledu. Otevření se vědomí 5D vede k životu ve svém středu, respektu, schopnosti jasně myslet, jednoduchosti a spolupráci. Vhledy, které tímto získáváme, nám jasně ukazují, jaká je naše vnitřní pravda.

Transformace vědomí. Naše duše si přeje uvědomit si vztah s každým aspektem ve vnějším světě. Přeje si znát sebe ve vztahu ke všemu, co nás obklopuje. Je možné, že jste se v dětství naučili vnímat vztah ke všemu, co bylo kolem vás, na základě toho, co si o vás mysleli ostatní lidé. Například z vás vyrostl člověk, který nechtěl nosit červené tričko, ale všichni kolem vás ho nosili. Možná jste se naučili upustit od vlastního úsudku, a tak popřít soulad se svou vnitřní pravdou, abyste zapadli, abyste byli přijati lidmi kolem vás, kteří podle vás vyjadřují, co je správné a co špatné, co by každý měl a neměl dělat, a „navlékli jste si“ červené tričko.

Tím jste sebe začali definovat a měřit tím jediným – podle toho, jak vás vidí ostatní. Byli jste k tomu vedeni rodiči a nepsaným zákonem společnosti. Tento postoj ale omezuje porozumění vztahu k sobě. V dětství jste se naučili, že je důležitější, co si druzí myslí o vás, než to, co si myslíte o sobě, jak se mají věci dělat, co je přijatelné a co není. I v dospělosti se můžete dostávat do situací, kdy hledáte přijetí u druhých ještě předtím, než jednáte. Naučili jsme se testovat druhé a hned jim nesdělit, co chcete. Naučili jste se číst řeč těla druhého, jestli je bezpečné vyjádřit své emoce a myšlenky. Bez toho, abyste si toho povšimli, se ptáte druhých: „Jsem v pořádku? Přijímáš mě? Jsem přijatelný v očích společnosti?“

Transformace je uvědomění si starých vzpomínkových vzorců a systémů přesvědčení nepsaného zákonu společnosti, které nepodporují zdraví a duševní pohodu člověka, a postupné uvolnění všeho, co není v souladu s interními vzorci duševní pohody a vztahu k vlastní pravdě člověka. Je to uvědomění, kým už nejste. Poté máte příležitost vstoupit do jistoty, osobní síly, vedení a rovnováhy, kdy máte volbu a příležitost žít ve společnosti a tvořit bez posuzování a názorů, co je správné, dobré a co byste měli dělat. Je třeba se naladit na to, co je uvnitř, bez závislosti na pravdě ostatních, objevit svůj kompas a nastavit ho na vaši vlastní pravdu. Transformace přináší uvědomění, kým jste a dává vám příležitost znovu „naplnit svůj pohár“. Umožní vám myslet od srdce a jednat z moudrosti duše, skutečně se poznat a sladit se s láskou, kterou cítíte ve svém srdci.

Inspirace – Steve Rother – www.lightworker.com, Jim Self – www.masteringalchemy.com, Světlo Atlantidy – svetloatlantidy.cz a The keys to the universe – Diana Cooper.

Zdroj: http://www.lightworker.cz/Article.aspx?id=10098

Převzato z: http://inner-light.ning.com

2 thoughts on “CO JE PÁTÁ DIMENZE?

  1. Děkuji za výstižně vysvětlení přechodu 3d,4d na 5d.Věnuji se Reiki po 3.st.,proto také vnímám tyto přechody jako nutné a velmi příjemné, však mé okolí většinou na některé výzvy neslyší,i když se jim cesta k vyšším úrovním myšlení otevírá.Kdo nechce šťastně, úspěšně a zdravě žít?!

  2. Vy jste už, Vladimíre, odvedl velký kus práce na sobě. Možná právě toto chybí těm z Vašeho okolí, kteří zatím nejsou připraveni vnímat potřebu posunu vědomí pozitivně. Nicméně „příklady táhnou“, proto Vám držím pěsti a věřím, že i čas pracuje ve prospěch rozvoje 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..