KBT- KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

Kognitivně behaviorální terapie vznikla koncem 70. let dvacátého století sloučením behaviorální terapie a terapie kognitivní. Anglický výraz „behaviour“ znamená chování, jednání, konání; latinský výraz „cogito“ znamená myslet. Nejblíže je cizímu slovu „kognice“ výraz myšlení, věnování pozornosti.

ZÁKLADNÍ MODEL KBT

Behaviorální terapie pracuje s rozborem a změnou dosavadního chování, které klientovi způsobuje problémy, zatímco kognitivní terapie klade důraz  na analýzu a změnu myšlení, názorů a přesvědčení klienta.

Kognitivně behaviorální terapie sloučila osvědčené terapeutické postupy  obou směrů a zvýšila tak účinnost původních jednotlivých terapií. Vychází z předpokladu, že příčinou klientových potíží jsou nedovedné způsoby chování a myšlení, které jsou naučené. Úkolem terapeuta je tyto chybné  způsoby rozpoznat a klienta naučit novým, vhodnějším způsobům řešení životních situací.

KBT řeší konkrétní problémy a potíže, se kterými klient přichází.

Je potřeba, aby byl klient ochoten spolupracovat, a byl schopen popsat své myšlenky, emoce a situace, kdy se daný problém spouští.

Základním modelem, ze kterého KBT vychází je vzájemná provázanost mezi myšlením, pociťovanými emocemi, chováním a tělesnými reakcemi – psychosomatikou. Pro ilustraci: pokud u vás dojde i ke zdánlivě bezděčnému zhoršení nálady – zkoumejte, jaké myšlenky tomuto zhoršení předcházely…Tyto myšlenky mohly být nejasné nebo ne zcela uvědomované, ale rozhodně se v mysli objevily a ovlivnily tak nejen naše pocity, ale také tělo. Zhoršenou náladu například doprovází úzkost s bušením srdce, svíráním hrdla, tlakem v žaludku – případně dalšími tělesnými symptomy. Tento cyklus je často uzavřen chováním, kterého se potřebujete zbavit. Například jste si navykli toto zhoršení nálady řešit jídlem – a máte už značnou nadváhu, nebo se vyhýbáte kontaktům, protože doprovodná úzkost pro vás představuje stres, který nejste schopni zvládnout…

Příspěvek byl publikován v rubrice ČLÁNKY. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.