KBT- KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

Kognitivně behaviorální terapie – KBT vznikla koncem 70. let dvacátého století sloučením behaviorální terapie a terapie kognitivní. Anglický výraz „behaviour“ znamená chování, jednání, konání; latinský výraz „cogito“ znamená myslet. Nejblíže je cizímu slovu „kognice“ výraz myšlení, věnování pozornosti.

ZÁKLADNÍ MODEL KBT

Behaviorální terapie pracuje s rozborem a změnou dosavadního chování, které klientovi způsobuje problémy, zatímco kognitivní terapie klade důraz  na analýzu a změnu myšlení, názorů a přesvědčení klienta.

Kognitivně behaviorální terapie sloučila osvědčené terapeutické postupy  obou směrů a zvýšila tak účinnost původních jednotlivých terapií.

Základní principy

KBT vychází z předpokladu, že příčinou klientových potíží jsou nedovedné způsoby chování a myšlení, které jsou naučené. Úkolem terapeuta je tyto chybné  způsoby rozpoznat a klienta naučit novým, vhodnějším způsobům řešení životních situací.

Řeší konkrétní problémy a potíže, se kterými klient přichází.

Je potřeba, aby byl klient ochoten spolupracovat, a byl schopen popsat své myšlenky, emoce a situace, kdy se daný problém spouští.

Základním modelem, ze kterého KBT vychází je vzájemná provázanost mezi myšlením, pociťovanými emocemi, chováním a tělesnými reakcemi – psychosomatikou. Pro ilustraci: pokud u vás dojde i ke zdánlivě bezděčnému zhoršení nálady – zkoumejte, jaké myšlenky tomuto zhoršení předcházely…Tyto myšlenky mohly být nejasné nebo ne zcela uvědomované, ale rozhodně se v mysli objevily a ovlivnily tak nejen naše pocity, ale také tělo. Zhoršenou náladu například doprovází úzkost s bušením srdce, svíráním hrdla, tlakem v žaludku – případně dalšími tělesnými symptomy. Tento cyklus je často uzavřen chováním, kterého se potřebujete zbavit. Například jste si navykli toto zhoršení nálady řešit jídlem – a máte už značnou nadváhu, nebo se vyhýbáte kontaktům, protože doprovodná úzkost pro vás představuje stres, který nejste schopni zvládnout…

S čím vám KBT pomůže

Pomocí KBT lze dosáhnout výrazného zlepšení kvality života. KBT terapeut vám pomůže naučit se řešit problémy, dosáhnout vyšší sebedůvěry, zvládat hněv, strach, úzkost, odstranit deprese, sociální fobie. Je možno také zbavit se zlozvyků nebo naopak získat potřebné návyky v jakékoliv oblasti.

Chcete-li odstranit výše jmenované problémy nebo navýšit kvalitu života v jakékoliv oblasti – kontaktujte mne: Kontakt