JAK TO MÁTE SE ZMĚNAMI?

Rodíme se s určitými dary, ale někdy je dost obtížně poznáváme. Kdybychom je znali, naše životy by byly jiné. Na své životní pouti se ale také setkáváme s lidmi, kteří nás nedocení, ba naopak podceňují a kritizují a my pak sami o sobě pochybujeme. Často se druhým lidem podaří udělat z nás bytosti se všemi možnými zábranami. A my se pak ze strachu a obav neodvážíme něco pořádného udělat, abychom si nezadali… Je tolik skrytých darů a tolik životů, kde bylo něco zmeškáno: životů, v nichž se hlavní dar nemohl uplatnit.

změnaMožná máme tendenci si myslet, že ve chvíli, kdy jsme vstoupili do dospělého věku, jsme už zformováni. Avšak i v osmdesáti je změna možná. Jsme utvořeni ze světla a stínu, z kladů i nedostatků a výstřelků našeho charakteru a temperamentu, z našich přesvědčení a z toho, čemu věříme, čemu přikládáme význam…Ale abychom se skutečně posunuli směrem k tomu, co stojí za to žít je potřeba zahodit ty všemožné zábrany, nasbírané na životní cestě, změnit je, zaměřit se na obdarování, kterých se nám dostalo…

Je možné se změnit? Co myslíte?
Mou osobní i profesní zkušeností je, že to lze, že změna je možná v každém věku i za všech okolností. A že když se podaří, tak nás vynese do rovin, které stojí za to žít…

V každém věku je možné zvýšit sebevědomí, zbavit se strachu, úzkostí, naučit se lépe komunikovat, stavět se k životu pozitivně a s optimismem, zlepšit vztahy, asertivně se postavit k podceňování a kritice, naučit se myslet tak, aby nás mysl nedemolovala, ale podporovala…

Především to chce rozhodnutí, že nezůstanete tam, kde se nacházíte, ale že půjdete do toho. A jak? Přece postupně. Krok za krokem. Vždyť i cesta dlouhá tisíce mil začíná prvním krokem…

Pokud chcete se změnou pomoci – ozvěte se. Vím jak na to 🙂