Bolí pokrytectví?

Pokrytec je člověk, který skrývá skutečnost a s úsměvem na rtech tě za zády poškozuje…když ne jinak, tak alespoň pomluvou…

maskaJe nepodstatné, jaký se snažíme vytvořit dojem. Podstatné je to, o co nám jde ve skutečnosti, jaké jsou naše skutečné záměry… Tak se potom nedivme, že náš život se odvíjí úplně jinak, než bychom si přáli a než si podle vlastního zkresleného názoru zasluhujeme…

Pro nás lidi je velmi snadné poukazovat na nedostatky druhých, a své vlastní nedostatky přehlížet. Takový sklon by však mohl vést k tomu, že bychom sami podlehli pokrytectví. „Pokrytče!“ řekl Ježíš. „Vytáhni nejprve trám ze svého vlastního oka a pak jasně uvidíš, jak vytáhnout stéblo slámy z oka svého bratra.“ Bude pro nás dobré, jestliže budeme dbát této dobré rady: „Přestaňte soudit, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni…Protože všechno co uděláme i neuděláme má svoje následky.

Ano, pokrytectví bolí – minimálně v tom, že co dáváš, to dostáváš – to se ti vrací. Možná později, možná odjinud, ale věz, že jakou mírou měříš jiným, takovou bude naměřeno tobě!