Úroveň vědomí a Fyziologické procesy v mozku

Lidské vědomí se může nacházet na různě vysokých úrovních.  Každá úroveň je specifická a nese s sebou konkrétní kvalitu bytí danou postoji a chováním, které  vyplývají z dosažené charakterové úrovně jedince.

Také fungování mozku se odvíjí od úrovně vědomí daného jedince.

Ve fyziologických dějích mozku a jeho vzorcích (modelech) zpracování informací dochází u člověka po dosažení přelomové úrovně vědomí  200  (od nižšího já řízeného egem k vyššímu Já, řídícímu se duchovními principy) k zásadním a hlubokým změnám.

Můžeme je shrnou následovně:

Pod úrovní vědomí 200:

Procesy v levé hemisféře se podobají fungování mozku zvířat, neboť se ubírají především směrem k osobnímu přežití, takže jsou u člověka podřízené egu.

Z tohoto pohledu jsou ostatní lidé, včetně rodiny a přátel (členů tlupy), vnímáni především jako prostředek pro přežití.

Intelekt se stává hlavně nástrojem živočišných pudů a slouží sebestředným cílům. Následné reakce jsou tudíž primitivní, zaměřené na přežití, a probíhají ve smyslu uteč nebo bojuj.

Projevují se i neurohormonálně – například vyplavením kortizolu a adrenalinu, což vyvolává stres v imunitním systému a v systému akupunkturních bodů.

Dominance levé části mozku je rovněž vidět na omezeném nebo dokonce neexistujícím uvědomění, protože mozek je naprogramován pouze na živočišné přežívání.

Vzpomínky na sled událostí jsou ukládány v oblasti hipokampu, takže v budoucnu mohou být opět vyvolány a posílí představu události vnímané v určitých souvislostech podle toho, jak jej ego svými technikami a snahou přežít v minulosti vysvětlilo.

Vzpomínky jsou tedy na nižší úrovni vědomí pod úrovní 200 nabíjeny negativními emocemi a ukládány společně se strachem, úzkostí, hněvem, záští nebo potěšením ze zisku.

Nad úrovní vědomí 200:

Začíná převládat pravá (nedominantní) hemisféra. Vnímání je inteligencí upravováno a celkový význam událostí je vnímán v souvislostech, které odpovídají úrovni vědomí.

Vzpomínky jsou klidnější, než jaké by byly v případě uložení levou hemisférou.

Pravá hemisféra má fyziologické procesy a zpracování informací produchovnělé a tak neurohormonální reakce uvolňuje endorfiny a vyrovnává akupunkturní systém.

Současně se do amygdaly (centra emocí) uvolňuje vazopresin a oxytocin, které prostřednictvím „sociálního mozku savců“ souvisejí s mateřskými instinkty, rodičovským chováním, životem v páru a schopností navazovat vztahy.

Sklon zpracovávat informace zdravějšími způsoby je v raném věku ovlivněn vzděláváním, klasickou hudbou, estetikou a náboženstvím, a to vše má vliv na tvorbu nervových spojení v mozku.

Výzkumy mozku ukazují, že nedominantní hemisféru lze stimulovat uměním, pobytem v přírodě, hudbou, spiritualitou a estetikou – což vede ke zvýšenému altruismu, vnitřnímu klidu a vyšším úrovním vědomí.

Další výzkumy prokázaly, že mozek je „neuroplastický“, že reaguje na meditační techniky a jeho fyziologické procesy se po nich mění.

Význam:

Duchovním úsilím a záměrem měníme fungování našeho mozku a fyziologické procesy v těle a zakládáme zvláštní prostor pro duchovní informace v pravé části prefrontální kůry.

David R. Hawkins – Vzestup po úrovních vědomí