MUŽ A ŽENA Z DUCHOVNÍHO HLEDISKA

Co je pohybem lásky z hlediska duchovních rodinných konstelací? V rámci základního mezilidského vztahu, vztahu mezi mužem a ženou z duchovního pohledu…

Muž a žena

Partnerský vztah začíná zcela obyčejně. Muž potřebuje ženu a žena muže, aby se cítili úplní. Tradiční muž je nositelem kvality jang, tradiční žena kvality jin.

Kvalita jang a jin

Kvalita jang je ve vztahu a v rodině reprezentována především akcí – angažováním se ve světě, silou, bojem (lovem), vzruchem, zabezpečuje – ochraňuje zvenčí, direktivností – vyžadováním řádu a pravidel.

Kvalita jin je jemná, křehká, citlivá, přizpůsobivá – nechává plynout a stát se. Pečuje, je empatická – umí se vcítit, zabezpečuje intimitu a teplo rodinného krbu.  

Přitakání

Nezadaný muž potřebuje ženu minimálně ve svém srdci, kterou ctí především ve vlastní matce a ženství jako takovém. Stejně tak žena, která žije sama je úplnou pouze v případě, pokud ctí muže a mužství.

Jedním z největších problémů dneška je, že ženy se často zdráhají dát mužům úctu. Má to dalekosáhlé dopady na děti. Z věrnosti ke svému otci totiž děti uskuteční to, čím matka na otci pohrdá. To je za to kompenzací a to je trestem. Není možné vyčlenit nebo pohrdat něčím, co patří k celku.

V partnerském vztahu je jasné, že se podaří vztahu přitakat jen tehdy, když muž ctí ženu takovou, jaká je, a když žena ctí muže takového, jaký je, přesně jak je. Toto přitakání je duchovním pohybem.

Mnoho lidí vstupuje do partnerského vztahu s představou, jaký musí partner být. Když takový není, chtějí ho odpovídajícím způsobem změnit. Tím už je naprogramován rozchod. Kdo není respektován takový, jaký je, ten nemůže zůstat – z věrnosti sám k sobě.

Přitakání: „Miluji tě takového, jaký jsi, přesně tak jak jsi“ dá partnerovi jistotu. Cítí se ve své lásce k partnerovi jistý.

Toto přitakání v sobě obsahuje ještě mnoho dalších věcí.  Obsahuje to, že muž ženě říká: „Taková jaká jsi, jsi pro mě správná, z takové jaká jsi, se raduji.“ Radost je nejkrásnějším přitakáním. Pak přidá ještě něco: „Raduji se z tvé matky, jaká je, a raduji se z tvého otce, jaký je.“ Cítíte najednou ten rozdíl? O kolik jistěji se partner u druhého cítí, když jsou jeho rodiče milováni a uznáni přesně takoví, jací jsou?

Jde to ještě dále: „Říkám ano tvému údělu a osudu, tak jak jsou. Říkám ano tvému údělu a osudu, ať už mě to stojí cokoli.“

Láska ducha

Takto se dostáváme do souznění s pohybem ducha. Taková je láska ducha – je každému nakloněna tak, jak tento člověk je. Takže v souznění s pohybem ducha se dostanu do lásky, která pár na vyšší úrovni a v hloubi spojí a sjednotí v jedno tak, jak to běžné představy o lásce mezi mužem a ženou neumožní. Co pochází z ducha, je prapůvodním pohybem života. Touha muže po ženě a touha ženy po muži je prazákladním pohybem života a prazákladním pohybem lásky.

Shovívavost

Po dokončení mého studia v Německu jsem se pustil do dalšího studia, jako přípravu na další práci. Na konci semestru a na konci roku byly zkoušky. Člověk dostal papír se spoustou otázek, které musel písemně odpovědět. Aby zkoušku udělal, musel správně odpovědět na 40% otázek. 40% stačilo, abyste udělal zkoušku.

To platí i pro naše partnery: 40% je dostatečně dobrých…

Musíme se rozloučit s představou dokonalé lásky. Je nelidská. 40% je dobrých. U toho zbytku se cvičíme ve shovívavosti. Shovívavost je láska, úžasná láska.

Hodně jsem přemýšlel o řádech lásky. K řádům lásky mezi mužem a ženou patří také to, že každý tomu druhému dovolí alespoň 10 hříchů.

To je řád lásky. Cítíte, jak je krásný? Hřešíte pak  méně nebo více? Nepotřebujete to. Otvírá se tu pro vás prostor svobody pro lásku.

Bert Hellinger : Láska ducha