ČLÁNKY

SEZNAMTE SE S ETIKOTERAPIÍ

Etikoterapie je zjednodušeně řečeno léčení ctností. Pro zopakování uvádím i to, co na mém webu už publikováno je: „Je to léčebná metoda, která klade důraz na souvislost mezi mravním stavem člověka a jeho fyzickým a duševním zdravím. Pojem etikoterapie zavedl v třicátých letech minulého století MUDr. Ctibor Bezděk. Mezi její základní principy patří:

  • Platí prostý zákon příčiny a následku – jak zaseješ, tak sklidíš
  • Příčina vzniku většiny nemocí je porušení harmonie mezi potřebami těla a potřebami ducha. Lidský duch nepotřebuje žádné školení – intuitivně vyciťuje, která cesta je dobrá – ovšem jen dokud se lidé přidržují Řáduetikoterapie
  • Hledejte pravdu a vesmírné zákony, protože jen jejich poznáním a uplatňováním v obecném životě můžeme stoupat po své vývojové linii dál
  • Trvalé uzdravení může přijít jen tehdy, když se člověk zcela zásadně vnitřně změní – změní myšlení, slova i skutky“

Duchovními příčinami nemocí se na celém světě zabývá hodně autorů – například Luise L. Hay, Rüdiger Dahlke, Kurt Tepperwein, Valerij Sinelnikov a také náš MUDr. Jan Hnízdil (jeho přednášku najdete u mne na webu v rubrice videa) nebo léčitel ze Zlínska pan Miroslav Hrabica. A to jsou jenom náhodně vybraní zástupci z dlouhé řady autorů či praktiků dalších.

Jak to teda je? Už jsem předeslala, že etikoterapie je svázána s ctnostmi, jakožto předpokladem zdravého a spokojeného života a s nectnostmi se kterými ve finále souvisí duchovní příčiny nemocí.

A co se rozumí ctností? Vezmu si na pomoc Katechismus katolické církve. „Ctnost je trvalá a pevná dispozice konat dobro. Dovoluje člověku nejen konat dobré skutky, nýbrž i vydávat ze sebe to nejlepší. Ctnostná osoba všemi svými smyslovými i duchovními silami směřuje k dobru, hledá je a volí v konkrétním jednání. Lidské ctnosti jsou pevné postoje, ustálené sklony, trvale nabyté vlastnosti rozumu a vůle, které řídí naše skutky, vnášejí řád do našich vášní a usměrňují naše chování podle rozumu a víry. Jejich plodem je snadnost sebeovládání a radost při úsilí o mravně dobrý život. Ctnostný člověk je ten, který svobodně koná dobro. Mravních ctností se dosahuje lidským úsilím. Jsou to plody i zárodky mravně dobrých skutků…“ Tolik Katechismus.

A naopak nectnosti? Ty jsou definovány jako provinění proti lásce, pravdě, rozumu a svědomí, které nám napovídá co je dobré a co ne. Prakticky je to provinění proti morálnímu kodexu, který je definovaný například v křesťanském desateru, či šířeji v duchovních zákonech.

Můžete se také třeba podívat na následující zrcadlo možných lidských nectností a sami zvážit, nakolik se vás týkají. Ale nepropadejte panice. Nikdo nejsme dokonalý. Ale můžeme být lepší. A od toho je tu právě etikoterapie.

ZRCADLO LIDSKÝCH NECTNOSTÍ:

1. lhaní2. podvádění3. pýcha

4. urážlivost

5. podezíravost

6. prchlivost

7. posměvačnost

8. drzost

9. neústupnost

10.nesmiřitelnost

11. závist

12. žárlivost

13. nevěra

14. netaktnost

15. bezuzdnost

16. nezřízená smyslnost

17.  nestydatost

18. pomstychtivost

19. poživačnost

20. kritičnost

 

21. pochybovačnost22. hašteřivost23. pomlouvačnost

24. nevděčnost

25. nenasytnost

26. zaujatost

27. nedůvěřivost

28. lenost

29. arogance

30. neschopnost sebeovládání

31. pokrytectví

32. zlomyslnost

33. nedostatek pokory

34. předstíraná skromnost

35. pověrčivost

36. tlachavost

37. nerozhodnost

38. malomyslnost

39. beznadějnost

40. náladovost

 

41. nespolehlivost42. nepořádnost43. přemrštěnost

44. ješitnost

45. zbabělost

46. neupřímnost

47. zrazování

48. indiskrétnost

49. využívaní ostatních

50. chytráctví

51. nečestnost

52. egoismus

53. nevrlost

54. lichocení

55. nedbalost

56. škarohlídství

57. malichernost

58. umíněnost

59. netrpělivost

60. kolísavost

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..