KINEZIOLOGIE ONE BRAIN

Kineziologie One Brain je metodou, která posiluje nebo obnovuje zdraví a vitalitu člověka na všech úrovních. Jejím hlavním cílem je léčba zraněné duše. Je-li poraněná duše, má to dopad na tělo, mysl, psychiku, emoce i vztahy. Používá se u terapie i koučování. Považuje člověka za celek skládající se z různých rovin, které na sebe vzájemně působí:

–          Jsme hmotné tělo z masa a krve

–          Působí na nás nehmotné síly, jejichž vliv lze považovat za řídící

Kineziologie One Brain
One Brain – harmonizace hemisfér
 • Myšlenky: přesvědčení, úmysly, plány a vzpomínky. Podstatně ovlivňují emoce, jednání a reakce fyzického těla.
 • Emoce: jsou odrazem subjektivního prožívání skutečnosti. Zásadním způsobem ovlivňují kvalitu našeho života. Zda se cítíme dobře nebo špatně.
 • Životní (elektromagnetická) energie: proudí v meridiánech. Komunikuje s vnějškem prostřednictvím čaker. Byla zmapovaná už před tisíciletími čínskou a indickou medicínou. V současnosti je měřitelná moderním přístrojovým vybavením.

Co kineziologie One Brain nabízí?

Kineziologie nabízí multidisciplinární strukturu, která odpovídá komplexnosti člověka. Je holistickou terapií. Léčí člověka jako celek, neléčí pouze příznaky nemoci. Pracuje s myslí, emocemi a duší stejně jako s tělem a jemně povzbuzuje tělo i ducha k návratu ke zdraví a harmonii.

Tělo je živým barometrem, ukazatelem stavu člověka v daném okamžiku. Díky zprávám, které nám posílá, můžeme analyzovat svůj vnitřní stav. Informuje nás o tom pohodou či nepohodou, zdravím či churavěním, různými symptomy a bolestí. Prostřednictvím těla lze poznat i minulost testované osoby. Kdy a co způsobilo současné problémy.

Metoda je schopná dostat vztažné informace z podvědomí do vědomí a tak lze pochopit i původ řešených potíží. Posléze může klient i lépe definovat své skutečné potřeby v dané oblasti a zaměřit se na ně.

Testujeme prostřednictvím svalu a to nejčastěji svalu deltového – skrze pohyb rukou klienta. One Brain používá pro znovunastolení rovnováhy například integrační cviky, neurovaskulární body, masáž bodů neurolymfatických. Pracuje i s výživou. Testuje co ve stravě chybí, či naopak, co konkrétnímu danému tělu škodí a je potřeba dočasně nebo trvale ze stravy vyloučit. Jednoduše řečeno – volí praxí prověřené techniky, které fungují na odstranění potíží.

Co lze kineziologií řešit?

 • Stres a strachy.
 • Dyslexie, dysgrafie, poruchy soustředění, hyperaktivitu, logopedické potíže nebo poruchy učení
 • Závislosti, fobie.
 • Úzkosti a deprese.
 • Zlepšení komunikace.
 • Partnerské problémy.
 • Alergie
 • Koktání
 • Enurézu
 • Zvýšení své vlastní hodnoty, nalezení seberealizace, znovunalezení sebedůvěry, větší kreativity apod.

Základní cílem práce kineziologa je vrátit klientovi moc nad sebou samým, důvěru ve vlastní schopnosti, což je základní podmínkou toho, aby se mu dařilo po všech stránkách lépe. Máte-li problémy v jakékoliv oblasti života ozvěte se, spolu je odstraníme – viz Kontakt. Staňte se pomocí kineziologie tvořivějšími, úspěšnějšími, radostnějšími. Dosáhněte souladu těla a ducha touto jemnou, ale účinnou metodou.