ETIKOTERAPIE

Etikoterapie je léčebná metoda, která klade důraz na souvislost mezi mravním stavem člověka a jeho fyzickým a duševním zdravím, ale také štěstím. Cílem etikoterapie je zdraví těla, ducha i osudu.

Etikoterapie
Etikoterapie

Pojem etikoterapie zavedl v třicátých letech minulého století MUDr. Ctibor Bezděk https://cs.wikipedia.org/wiki/Ctibor_Bezd%C4%9Bk.

Mezi její základní principy patří:

  • Platí prostý zákon příčiny a následku – jak zaseješ, tak sklidíš
  • Příčina vzniku většiny nemocí je porušení harmonie mezi potřebami těla a potřebami ducha. Lidský duch nepotřebuje žádné školení – intuitivně vyciťuje, která cesta je dobrá – ovšem jen dokud se člověk přidržuje morálního Řádu
  • Hledejte pravdu a vesmírné zákony, protože jen jejich poznáním a uplatňováním v obecném životě můžete stoupat po své vývojové linii dál
  • Trvalé uzdravení může přijít jen tehdy, když se člověk zcela zásadně vnitřně změní – změní myšlení, slova i skutky

Jak působí:

Etiko terapie je základní z metod mé práce, která mění banální nebo dokonce tragický životní scénář na scénář vyhrávající, který klientovi dovoluje dosáhnout v životě vlastních cílů a prožít spokojený a smysluplný život. Životní scénář je nevědomý životní plán, vytvořený v raném dětství. Tady v minulosti si dítě vytvořilo myšlenkové postupy (mentální programy – životní scénáře), jak se vyvarovat vnitřním zraněním. Zranění vyvolalo vnímání vnějších událostí, které bylo pro dítě emočně bolestné. Vzpomínka se uložila do podvědomí jako bolestná. A může bohužel bolest vyvolat i v budoucnosti – při setkání se s podobnými okolnostmi. K vyvolání vzpomínky, bolesti a strachu z bolesti stačí například podobný smyslový vjem – zvuk, vůně, slovo…. Stejně jak bolestná vzpomínka, tak i postup, jak se bolesti vyhnout, sklouzl z vědomí do podvědomí  a zautomatizoval se.

Tento postup potom nevědomě člověk používá až do dospělosti. Přičemž platí, že to může být pro dospělého člověka životní scénář nedovedný, který se neslučuje s morálkou ani s  duchovními zákony a ve finále vede k nenaplněnému a k nespokojenému životu.

„Léčil jsem stovky pacientů a nebyl mezi nimi jediný, u něhož by konec problému nespočíval v nalezení religiózního (náboženského) aspektu v životě“
C. G. Jung

Pokud se nacházíte v nepříjemné zdravotní nebo životní situaci, která se nelepší, ozvěte se – viz Kontakt. Můžeme ji „vyčistit“ a nastartovat tak proces uzdravení a návrat k harmonii těla, osudu a ducha.