Moudřejší ustoupí

Jednoho dne se dvě kozy vracely domů z pastvy. Každá šla z jiného směru a setkaly se náhodou zrovna na úzké lávce nad potokem. Lávka byla tak úzká, že se ani vyhnout nemohly.

Zastavily se proti sobě a jedna koza si pomyslela: „Co bych já uhýbala. Počkám, až uhne ona.“Druhá koza ale byla stejně neústupná a povídá: „Uhni mi z cesty, ty kozo jedna.“„Ani mě nenapadne. Proč zrovna já? Ty koukej zmizet,“ křičela první a pevně se zapřela kopýtky.„To bych se na to podívala,“ odpověděla druhá, výhružně zadupala a bojovně pohodila hlavou.„Já ale neuhnu!“ mečela jedna, co jí síly stačily. „Ne, ne a ne. Já taky ne!“ kvičela druhá.

Tak se kozy chvíli dohadovaly, pak do sebe začaly strkat a nakonec obě trkaly hlava nehlava takovou silou, že ztratily rovnováhu a zřítily se obě do potoka.

Podobnost s tím co vidíte kolem sebe je čistě náhodná 🙂

Ezopovy bajky