ČLÁNKY

Soulcraft

POJĎ, PŮJDEME SPOLU HLEDAT DUŠI, 
KTERÁ SE ZTRATILA VE VÝMOLECH ŽIVOTA.
PO CESTĚ SPĚCHU ZA ÚSPĚCHEM, ZA ŠTĚSTÍM
KLOPÝTÁNÍM SKRZE NEŠTĚSTÍ.

PONOŘÍME SE DO HLUBIN TVÉHO NITRA,
VE ŠLÉPĚJÍCH ČASU.
PROJDEME KRAJINOU BOHATOU I NEHOSTINNOU,
RADOSTÍ I BOLESTÍ UKRYTOU UVNITŘ.

UCTÍME TVÉ PŘEDKY, KOŘENY TVÉHO BYTÍ.
BUDEME PROSIT DUCHA O PODPORU A POŽEHNÁNÍ.
NAJDEME PRAMEN ŽIVÉ VODY, TVOJI PODSTATU,
KTERÁ TI POMŮŽE ROZPOMENOUT SE.

PUSTÍME PO PROUDU VŠECHNA STARÁ ZRANĚNÍ A BOLESTI.
UDĚLÁME MÍSTO. 
ZÁŘIVÝM HVĚZDÁM ZIMNÍ NOCI, CHLADIVÉ ROSE LETNÍCH RÁN.
ODPUSTÍME VŠEM A HLAVNĚ SOBĚ.

NAHLÉDNEM POD MASKU 
KDE SE SKRÝVÁ PRAVÝ POKLAD TOHO, 
ČÍM JSI PŘIŠEL OBOHATIT TENTO SVĚT.
OBOHATIT SEBOU,  
SKRZE SVOJI ZNOVUNALEZENOU DUŠI.