SYSTEMICKÉ KONSTELACE

Systemické konstelace jsou prožitkovou metodou používanou především v oblasti terapie, sebepoznání  a v oblasti osobnostního růstu. Opírají se o fenomenologický přístup. To znamená, že pozoruji to, co se děje a přijímám to tak, jak to je.

Základním efektem systemických konstelací je to, že podají obraz o stavu systému v daném okamžiku. Přičemž systémem může být například klientova rodina, jeho vnitřní části (vnitřní dítě, vnitřní kritik, vnitřní sabotér…) nebo i jeho firma…Tento efekt je prvořadý. Protože o čem nevíme, co nevnímáme. Co máme ukryto v podvědomí – s tím nemůžeme pracovat. Nemůžeme to poléčit, odstranit anebo naopak rozvíjet.

rodinne_konstelaceDalším a to tím hlavním přínosem je harmonizace systému, jeho přiblížení se k přirozenému, optimálnímu řádu. Jedná-li se o rodinný systém, konstelace posílí zdravé fungování rodiny; posílí lásku, pohodu a pocit štěstí všech jejích členů.

Nemalým přínosem je i možnost zažít a uvědomit si emoce, které souvisí se vztahem k ostatním členům nebo prvkům systému; navnímat události a pohyb, který v systému probíhá.

Vznik a vývoj konstelací

Systemické konstelace rodinné zavedl Bert Hellinger  který tuto metodu vyvinul v osmdesátých letech dvacátého století v Německu. Hellingerův fenomenologický přístup se částečně opírá o psychodrama, vyvinuté rakouským lékařem Jacobem Levy Moreno, o rodinné rekonstrukce a skulptury Virginie Satirové a hypnoterapii Miltona Ericsona. Původně se využíval jen v oblasti rodinné terapie, ale metoda se rozšířila i do dalších oblastí, jako jsou partnerské vztahy, osobnostní rozvoj, psychosomatika, pracovní vztahy, firmy, organizace… Je nadále rozvíjena.                                        

Průběh konstelací 

Konstelace začíná úvodním rozhovorem, ve kterém lektor, který konstelaci vede, probere téma, na kterém chce klient pracovat. Klient zformuluje svoji zakázku – to, čeho chce postavením konstelace dosáhnout. Potom vybere z ostatních účastníků zástupce pro členy svého systému, včetně zástupce za sebe. Tyto zástupce rozestaví v místnosti podle toho, jak to sám vnímá.

Po postavení konstelace si klient sedne tak, aby na konstelaci a na to, co se zde bude odehrávat dobře viděl. Nadále potom se zástupci pracuje lektor. Ten podle prožívání zástupců – emoce, tělesné či myšlenkové vjemy, zástupce přemisťuje nebo jim přenechá možnost samovolného pohybu. Přitom zkoumá, co systém potřebuje k většímu uvolnění a harmonizaci. Může zástupce nechat pronést jisté rituální – uvolňující věty. Když lektor nalezne nejlepší možné uspořádání v souladu s klientovou zakázkou, vybídne klienta, aby se postavil do systému místo svého zástupce a vnímal výsledný obraz systému.

Co lze konstelacemi řešit?

Problémy v rodině, ve vztahu, na pracovišti, se zdravím, s financemi, osobnostní rozvoj…

Druhy konstelací

  • Rodinné konstelace
  • Partnerské konstelace
  • Experimentální formy (šamanské konstelace, konstelace problému, voice dialogue – konstelace vnitřních hlasů, konstelace zdravotních symptomů, konstelace vnitřního dítěte, vnitřního přesvědčení atd.)
  • Podnikové a organizační konstelace
  • Politické konstelace
  • Konstelace pro muže, konstelace pro ženy

Co mi může přinést role pouhého účastníka konstelací?

Co si můžete z konstelací odnést, i když si nestavíte konstelaci vlastní? Vycházím jak z vlastních zkušeností vedoucí konstelací, tak z vědeckých studií, zkoumajících metodu systemických konstelací v letech 1996 až 2006. Výsledky mimo jiné zveřejnil Franz Ruppert ve své knize Trauma a rodinné konstelace.

Dát se k dispozici jako zástupce jiného člověka v cizím systému je velkou službou ve prospěch vnitřního vhledu a uzdravování dotyčného. Možná by ale ochota vykonat pro někoho druhého tuto službu nebyla tak spontánní, kdyby přijetí role zástupce nepřinášela zároveň velký osobní zisk pro všechny pouhé účastníky semináře. Altruistické motivy se tak doplňují s motivem péče o sebe sama. V konstelaci i jako pouhý zástupce dělám pro sebe hodně dobrého.

Rozvoj empatie i citlivosti

Konstelace jsou jednou z mála metod, kde mohu přirozenou cestou rozvíjet zároveň jak rozum, tak cit. Konstelace učí empatii, poskytují vhled do prožívání druhých. Náhle porozumíme něčemu, co by nám bylo jinak nedostupné. Podle vyjádření mnohých dotazovaných jsou konstelace nejlepším místem, kde se učí chápat, jak vypadá vnitřní život člověka, který je jiný, prochází zkušenostmi, které já v životě nepoznám, neprožiju. A tím ho mohu lépe chápat a rozumět mu. „Dělá mi dobře prožívat pocity, ať už jsou pozitivní, nebo negativní, na tom nezáleží. Můžu vklouznout do role a prožít, co cítím.“ Stojíte v roli Lásky a zaplaví vás nesmírné porozumění a přijetí, stojíte v roli depresivního člověka a můžete si skrze tuto roli ochutnat, co cítí člověk v depresi. A to je výborná zkušenost, protože z role vystoupíte a nemusíte v ní žít, tak jak člověk depresí zatížený.

Ochutnávka a pochopení emocí

Jeden dotazovaný muž – zástupce se vyslovil, že role zástupce mu nebývale přiblížily svět a člověka. „Po takovém dni s konstelacemi mi připadá, že jsem si sdělil zkušenosti s mnoha lidmi. Jako bych z každého systému, ve kterém jsem účinkoval, získal nějakou zkušenost a nějaké vědění. Po jediném semináři mám pocit, že jsem získal tolik zkušeností ve vztazích jak jindy za mnoho let. Pochopil jsem zde podstatu deprese. Pochopil jsem, že i smutek se může přenášet z jednoho člověka na druhého. To mi hodně přineslo. Emocionální prožití a pochopení této zkušenosti. Ne pouze rozumové, knižní uchopení. Navíc jsem se opravdu hodně naučil o mezilidských vztazích. Díky tomu si mohu daleko vyjasňovat i svůj vlastní duševní život. Vnímám teď procesy, které jsem dřív vůbec nechápal. Díky roli zástupce jsem mohl procesy známé z psychologie prožít. A to je velká zkušenost. Navíc jsem se díky konstelacím stal citlivějším v mezilidských vztazích. Méně odsuzuji a více ctím své bližní. Významně se mi zvýšila schopnost empatie. Změnil se zásadně i můj pohled na člověka. Vnímám víc souvislosti. Především pokud jde o mé děti. Ctím autentičnost, neudržuju v rodině tabu a tajnosti a vyhýbám se jejich zbytečné duševní zátěži.“

Lepší porozumění sobě i druhým

Role zástupce podle vyjádření dotazovaných umožňují přístup k těm vlastním duševním součástem, kterým sami dosud příliš nerozuměli. „Někdy jsem postaven jako zástupce do  rolí, kde se cítím, jako bych byl v některé ze svých odštěpených částí. Přitom člověku dojde –  takhle nějak asi reaguje tato moje část.“ Je to o cestě do vlastního nitra. Člověk si začíná lépe rozumět. Dokáže si lépe poskládat různé střípky. Má prostě více pochopení, více  porozumění, lepší vhled do věcí. Také lépe prohlédne věci a děje, a má tak možnost k uchopení a vyřešení vlastního problému.

Role zástupců mohou tímto zprostředkovat vědění, které vysoce přesahuje pouhé intelektuální porozumění. „Role zástupce mi poskytuje nové dimenze různých pocitů. Tím mi dává vědění s citem, které je mnohem hlubší. Poznal jsem, že vztek nemá jenom jednu tvář – má jich hodně. Totéž platí o lásce.“

V tomto procesu učení se se specifickým způsobem scházejí tělo, cit a rozum. „Jde mi o emoce, o to, abych je dokázal rozeznat a roztřídit, abych měl pro ně pojmenování a vědomí, abych věděl co se dělo a děje, co náleží k těm či oněm vývojovým stupňům. Kdybych o tom jenom někde četl nebo slyšel – neporozuměl bych tomu. Porozumění přichází teprve, kdy to či ono cítím v roli zástupce, nebo pokud to mohu prožívat jako pozorovatel – pouhý účastník semináře. Díky konstelacím jsem pochopil co je trauma, štěpení a obranné mechanizmy umožňující další život po traumatu.“

Tolik říkají dotazovaní účastníci výzkumu. Já dodávám sama za sebe, že většina konstelací, kterých jsem se účastnila ať už jako zástupce nebo pouhý účastník semináře pro mne měla nějaké poselství, které jsem následně ve svém životě zužitkovala.

Reference účastnice mého semináře

Konstelačního semináře jsem se zúčastnila poprvé, proto pro mne byla naprosto nečekaná až ohromující úžasná síla a hloubka této metody. Moje vlastní konstelační zakázka vynesla na světlo souvislosti k záležitostem, u kterých jsem vůbec netušila, že by mne mohly nějak ovlivňovat a působit v mém životě. Konstelační pohled mi přinesl uvědomění toho, co způsobuje nepohodu v mém životě. Pomocí provedené harmonizace rodinného systému se jako vedlejší efekt konstelace vytratil problém s emocí, kterou jsem dlouhodobě nezvládala. Ukázalo se, že byla převzatá z rodu. Tímto konstelace doporučuji všem, kteří si potřebují vyřešit nějaké problémy, anebo i těm, kteří se chtějí lépe poznat, aby se mohli v životě či v práci posunout dál.

Přijďte a zažijte s námi atmosféru a možnosti konstelací, na některém z mých seminářů :-). Pokud byste chtěli postavit konstelaci vlastní, ozvěte se:  viz Kontakt Seminář lze zorganizovat, i když není vypsaný, případně za vámi mohu přijet.

Nejbližší seminář konstelací najdete v nabídce Kalendář akcí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..