ČLÁNKY

SEZNAMTE SE S ETIKOTERAPIÍ

Posted on

Etikoterapie je zjednodušeně řečeno léčení ctností. Pro zopakování uvádím i to, co na mém webu už publikováno je: „Je to léčebná metoda, která klade důraz na souvislost mezi mravním stavem člověka a jeho fyzickým a duševním zdravím. Pojem etikoterapie zavedl v třicátých letech minulého století MUDr. Ctibor Bezděk. Mezi její základní principy patří: Platí prostý zákon […]

ČLÁNKY

DUCHOVNÍ CESTA

Posted on

Co to vlastně je? Tolik lidí o ní mluví, žije ji, snaží se o ni. Je to skutečně cesta za světlem, které náš život prohřeje a rozjasní nebo jenom postoj založený na v podstatě neuchopitelné chiméře? V tomto článku mluvím z vlastní zkušenosti. A mohu svědčit o tom, že se o žádnou chiméru nejedná. Že můj život se […]