INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE

U mnoha problémů, které řešíme, je zapojeno více vlivů, prvků či osob, protože jsme součástí různých skupin – tzv. systémů. Systémem může být rodina, firma, pracoviště, vnitřní části, orgány těla, náš finanční systém, prvky vcházející do potřebného rozhodnutí apod. Konstelace vám umožní náhled na to, co se v systému odehrává a má také nástroje k tomu, daný systém ozdravit skrze jeho harmonizaci. Individuální konstelace je typem konstelace systemické, kde jednotlivé vybrané prvky systému nezobrazují lidé, ale zástupné předměty.  Skrze tyto předměty se prostřednictvím nacítění a zrcadlových neuronů klienta, aktivují energie energoinformačního pole daného systému.

indiv. konst.1Vychází z principů systemických konstelací a využívají vnitřního obrazu řešeného systému v nitru klienta a jeho ztvárnění do konstelačních pozic pomocí neživých zástupců (figurky označené jménem postavy a směrem pohledu, kameny, fotky, papíry…).

Systemické konstelace, včetně individuálních obecně nabízí:

  • Nový (jiný) pohled na celek (rodinu, vztah, sebe sama…)
  • Přijetí toho, co je a vybudování nového
  • Cestu k harmonii
  • Pochopení sounáležitosti se vším co je
  • Zbavit se omezujících modelů chování

Člověk, který se přišel podívat na svůj „problém“, si jím projde situacemi sám bez zastoupení a interpretací skupiny.

Konstelace poskytuje šanci zviditelnit, pochopit a zpracovat vše bolestné co v životě člověku nevyhovuje. A to také srdcem – ne pouze hlavou.

Individuální konstelace jsou vhodné především pro ty z vás, kteří chtějí svá témata řešit diskrétně v soukromí, nebo se nemohou z časových důvodů zúčastnit semináře.              Jsou vhodné i pro páry v krizi.

Každá konstelace je jedinečná a velmi při ní záleží na záměru a připravenosti klienta.

1 konstelace trvá asi 2 hodiny – podle náročnosti daného tématu a je proto nutné vymezit si dostatek času pro vstřebání informací, emocí a prožitků, které přicházejí. Dle hloubky a složitosti tématu je možné i postavení vícero konstelací na jedno téma – za dobu potřebnou ke vstřebání toho, co proběhlo v konstelaci stávající.

Konstelace pracují s fakty, proto je důležité zjistit si předem co nejvíce informací o své rodině (ideálně o posledních třech generacích). V případě, že již máte svou vlastní rodinu, zjistěte si informace i o rodině Vašeho manžela nebo manželky.

Důležité jsou informace o tragických úmrtích v rodině, sebevraždách, duševních chorobách a jiných těžkých onemocněních, vydědění, zločiny, věznění, politické perzekuce, první osudové lásky, porody spojené s úmrtím matky nebo dítěte, potraty apod.

Individuální konstelace jsou nástrojem pro orientaci ve vašem životě; odpovědí na otázku, jak adekvátně zareagovat na výzvy, které jsou před vás postaveny; komunikačním kanálem spojujícím vás s moudrostí svého energoinformačního bio pole bez interpretací skupiny – prostřednictvím vlastního vhledu. Výsledkem konstelace je harmonizace a poléčení celého systému, sjednocení a integrace celku i každé jednotlivé části.

Pokud se chcete podívat na libovolnou záležitost ze svého života z hlediska všech prvků, které ji ovlivňují – a posunout ji dovedně správným směrem – ozvěte se 🙂