VÝCVIK MYSLI

Myšlenky jsou síly, kterými člověk působí nejen na sebe, ale i na své okolí. Většina lidí si ale není vědoma toho, že je za své myšlenky odpovědna. Ne za to, co nás napadne, ale za to, co se v mysli udrží – skrze pozornost věnovanou tématu dané myšlenky.

výcvik mysli

Necvičená mysl má tendenci ulpět na jakémkoliv podnětu, který vyvstane – a nechat se odvést od toho, co si člověk vytyčil za cíl (předpokládám, že cíl je dovedný 🙂 ). Ovládají ji lákadla, pokušení a impulzy okamžiku, podněty z okolí, pomíjivé jevy.

Sledujte chvíli tok svých myšlenek. Mnohé vznikají na základě vnějších stimulů  – zvonek telefonu, televizní či rozhlasové vysílání nebo působení lidí v okolí. Chod naší mysli mohou spustit také myšlenky druhých nebo telepatické kontakty, které všichni máme.

Cílem výcviku mysli je obrátit se dovnitř a naučit se sami si řídit, o čem chceme přemýšlet, protože jinak vám bude vaše myšlenky a potažmo celý život diktovat vnější dění.

Netrénovaná mysl hýbe našimi emocemi – hned nahoru, hned dolů – podle toho, jaký myšlenkový impuls zrovna zachytila.

Zkoušejte si dávat do mysli různé druhy myšlenek. Prociťujte přitom, že nejste svými myšlenkami, že vaše myšlenky jsou často produktem vnitřního dialogu a navzájem se ovlivňují. Proto jsou pro výcvik mysli důležité i vnitřní rozhovory a značkování – posuzování sebe i okolí – které při nich nastává.

Naše mysl je jako jemný systém antén nasměrovaných do všech stran. Myšlenky do ní bleskurychle vstupují a zase odcházejí. Často pouze na základě vnějších podnětů – dokud se je nenaučíme řídit a směrovat tak, jak potřebujeme. Na jaké úrovni zvládneme řídit svoji mysl, natolik můžeme zvýšit kvalitu našeho života, či docílit pokroku v rozvoji osobnosti i duše. K tomu je především potřeba naučit se nereagovat na své myšlenky automaticky, ale s uvědoměním a schopností rozlišení toho, co se děje a s vědomím možnosti volby myšlenek, kterým budeme věnovat pozornost.

Je důležité si ale uvědomit, že zvýšením síly mysli vzrůstá také zodpovědnost člověka se všemi případnými karmickými důsledky! Posílením mysli může osoba nezralá v citových a morálních postojích napáchat mnoho zla a přivolat sobě i svému okolí zbytečné utrpení. Taková osobnost by měla především dozrát a ukáznit se, než bez nebezpečí a s nadějí na úspěch bude praktikovat pokročilejší mentální techniky. Bezprostředním úkolem každého není získání silné mysli, ale rozvinutí mravních kvalit. Jinak je pro ego snadné zahalit jej citovými přeludy vytvořenými z domnělé lásky, nenávisti, strachu, zášti, rozkoše…a tak zastavit pokrok duše nebo jej svést k činům, které bude muset následně vyrovnávat.

Nikdo nemůže toto mravní zušlechťování odpracovat za nás. My sami se musíme poctivou snahou – krok za krokem přiblížit duchovním cílům, které především mají z perspektivy věčnosti smysl.

Avšak mysl nám k tomu může být jedním z nejlepších pomocníků – bez kterého se vpravdě nelze obejít. Začněte třeba tím, že se vyladíte na vyšší roviny bytí, budete sledovat svůj vnitřní dialog a nahrazovat méně laskavé myšlenky myšlenkami jemnější a láskyplnější povahy.

Hodně zdaru! Pokud byste potřebovali pomoci – ozvěte se 🙂

Volně podle knihy Vnitřní svoboda: Marie Mihulová, Milan Svoboda.