NEČINNOST NENÍ ROZUMNÁ.

Tento článek bude o pohybu. Pohybu fyzickém i mentálním, protože pohyb duševní i pohyb tělesný je nejdůležitějším prvkem pro zachování tělesného i duševního zdraví. Nečinnost totiž urychluje příchod stáří a konec života, i když vám je třeba dvacet.

lenostProtože ve své poradně se specializuji na regeneraci především skrze myšlení a emoce, je prvním poznámkou to, že nedostatek přiměřené pohybové aktivity výrazně zvyšuje emoční napětí.  Emoční stresy neboli emoční bloky zase přispívají k vytváření podmínek pro vznik řady psychosomatických onemocnění, jako jsou například chronické bolesti hlavy, zad, chronická únava, nespavost, potíže se srdcem a spousty jiných.

Podobně důležitý pro zdraví je taktéž pohyb mentální – duševní. Experimentálně i pozorováním lidí bylo zjištěno, že stálé, pravidelné zaměstnávání mozku je právě tak důležité jako svalová aktivita. Při trvalejším přerušení duševní činnosti se narušuje látková výměna nervových buněk, které pak začínají chřadnout.

Co se stane s našimi orgány, zůstanou-li delší dobu v nečinnosti?

Odpočinek a klidový stav působ na naše orgány příznivě jen po určitou hranici. Překročíme-li tuto hranici, pozitivní účinek (doplnění spotřebovaných látek – doplnění protoplazmy spotřebované nervovou činností…) se mění v opak. Trvalá nečinnost uvolňuje síly, které urychlují odumírání.

Bez práce – bez dobrovolně přijaté cílevědomé činnosti by život nejen ztratil smysl, ale také by se zkrátil.

U lidí v oblasti intelektové práce, jejíž výkon nezaručuje rovnoměrnou zátěž všech orgánů, je nezbytnou protiváhou sport a různé druhy tělesných cvičení. Škodlivý vliv tělesné nečinnosti je nezvratitelný. Náhrada atrofovaných buněk a tkání je ve většině případů nemožná a dodatečná aktivita je méně účinná.

V praxi to tedy znamená především to, že si na každý den naplánujeme přiměřené množství činností, které zabezpečí vyváženou aktivitu našich orgánů, ochrání je před chřadnutím, zakrňováním a postupným odumíráním příslušných buněk. A jak na to? Začněte třeba ranní 15 minutovou rozcvičkou celého těla a pro zdraví a trénink mozkových synapsí se začněte učit nový cizí jazyk. Když mu budete věnovat 15 minut denně – za rok je to asi 90 hodin, za které se lze naučit hodně. Co říkáte?