CO MI MŮŽE PŘINÉST POUHÁ ÚČAST NA KONSTELACÍCH?

V tomto článku Vám chci přiblížit, co si můžete z konstelací odnést, i když si nestavíte konstelaci vlastní. Vycházím jak z vlastních zkušeností vedoucí konstelací, tak z vědeckých studií, zkoumajících metodu systemických konstelací v letech 1996 až 2006. Výsledky mimo jiné zveřejnil Franz Ruppert ve své knize Trauma a rodinné konstelace.

konstelace1Dát se k dispozici jako zástupce jiného člověka v cizím systému je velkou službou ve prospěch vnitřního vhledu a uzdravování dotyčného. Možná by ochota vykonat pro někoho druhého tuto službu nebyla tak spontánní, kdyby přijetí role zástupce nepřinášela zároveň velký osobní zisk pro všechny účastníky semináře. Altruistické motivy se tak doplňují s motivem péče o sebe sama. V konstelaci jako zástupce dělám pro sebe hodně dobrého.

Konstelace jsou jednou z mála metod, kde mohu přirozenou cestou rozvíjet zároveň jak rozum, tak cit. Konstelace učí empatii, poskytují vhled do prožívání druhých. Náhle porozumíme něčemu, co by nám bylo jinak nedostupné. Podle vyjádření mnohých dotazovaných jsou konstelace nejlepším místem, kde se učí chápat, jak vypadá vnitřní život člověka, který je jiný, prochází zkušenostmi, které já v životě nepoznám, neprožiju. A tím ho mohu lépe chápat a rozumět mu. „Dělá mi dobře prožívat pocity, ať už jsou pozitivní, nebo negativní, na tom nezáleží. Můžu vklouznout do role a prožít, co cítím.“ Stojíte v roli Lásky a zaplaví vás nesmírné porozumění a přijetí, stojíte v roli depresivního člověka a můžete si skrze tuto roli ochutnat, co cítí člověk v depresi. A to je výborná zkušenost, protože z role vystoupíte a nemusíte v ní žít, tak jak člověk depresí zatížený.

Jeden dotazovaný muž – zástupce se vyslovil, že role zástupce mu nebývale přiblížily svět a člověka. „Po takovém dni s konstelacemi mi připadá, že jsem si sdělil zkušenosti s mnoha lidmi. Jako bych z každého systému, ve kterém jsem účinkoval, získal nějakou zkušenost a nějaké vědění. Po jediném semináři mám pocit, že jsem získal tolik zkušeností ve vztazích jak jindy za mnoho let. Pochopil jsem zde podstatu deprese. Pochopil jsem, že i smutek se může přenášet z jednoho člověka na druhého. To mi hodně přineslo. Emocionální prožití a pochopení této zkušenosti. Ne pouze rozumové, knižní uchopení. Navíc jsem se opravdu hodně naučil o mezilidských vztazích. Díky tomu si mohu daleko vyjasňovat i svůj vlastní duševní život. Vnímám teď procesy, které jsem dřív vůbec nechápal. Díky roli zástupce jsem mohl procesy známé z psychologie prožít. A to je velká zkušenost. Navíc jsem se díky konstelacím stal citlivějším v mezilidských vztazích. Méně odsuzuji a více ctím své bližní. Významně se mi zvýšila schopnost empatie. Změnil se zásadně i můj pohled na člověka. Vnímám víc souvislosti. Především pokud jde o mé děti. Ctím autentičnost, neudržuju v rodině tabu a tajnosti a vyhýbám se jejich zbytečné duševní zátěži.“

Role zástupce podle vyjádření dotazovaných umožňují přístup k těm vlastním duševním součástem, kterým sami dosud příliš nerozuměli. „Někdy jsem postaven jako zástupce do  rolí, kde se cítím, jako bych byl v některé ze svých odštěpených částí. Přitom člověku dojde –  takhle nějak asi reaguje tato moje část.“ Je to o cestě do vlastního nitra. Člověk si začíná lépe rozumět. Dokáže si lépe poskládat různé střípky. Má prostě více pochopení, více  porozumění, lepší vhled do věcí. Také lépe prohlédne věci a děje, a má tak možnost k uchopení a vyřešení vlastního problému.

Role zástupců mohou tímto zprostředkovat vědění, které vysoce přesahuje pouhé intelektuální porozumění. „Role zástupce mi poskytuje nové dimenze různých pocitů. Tím mi dává vědění s citem, které je mnohem hlubší. Poznal jsem, že vztek nemá jenom jednu tvář – má jich hodně. Totéž platí o lásce.“

V tomto procesu učení se se specifickým způsobem scházejí tělo, cit a rozum. „Jde mi o emoce, o to, abych je dokázal rozeznat a roztřídit, abych měl pro ně pojmenování a vědomí, abych věděl co se dělo a děje, co náleží k těm či oněm vývojovým stupňům. Kdybych o tom jenom někde četl nebo slyšel – neporozuměl bych tomu. Porozumění přichází teprve, kdy to či ono cítím v roli zástupce, nebo pokud to mohu prožívat jako pozorovatel – pouhý účastník semináře. Díky konstelacím jsem pochopil co je trauma, štěpení a obranné mechanizmy umožňující další život po traumatu.“

Tolik říkají dotazovaní účastníci výzkumu. Já dodávám sama za sebe, že většina konstelací, kterých jsem se účastnila ať už jako zástupce nebo pouhý účastník semináře pro mne měla nějaké poselství, které jsem následně ve svém životě zužitkovala.

Reference účastnice mého semináře

Konstelačního semináře jsem se zúčastnila poprvé, proto pro mne byla naprosto nečekaná až ohromující úžasná síla a hloubka této metody. Moje vlastní konstelační zakázka vynesla na světlo souvislosti k záležitostem, u kterých jsem vůbec netušila, že by mne mohly nějak ovlivňovat a působit v mém životě. Konstelační pohled mi přinesl uvědomění toho, co způsobuje nepohodu v mém životě. Pomocí provedené harmonizace rodinného systému se jako vedlejší efekt konstelace vytratil problém s emocí, kterou jsem dlouhodobě nezvládala. Ukázalo se, že byla převzatá z rodu. Tímto konstelace doporučuji všem, kteří si potřebují vyřešit nějaké problémy, anebo i těm, kteří se chtějí lépe poznat, aby se mohli v životě či v práci posunout dál.

Nejbližší seminář konstelací najdete v nabídce Kalendář akcí

Přijďte a zažijte s námi atmosféru a možnosti konstelací, na některém z mých seminářů.  Těšíme se na Vás 🙂

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..