ČLÁNKY

CO NÁM VZKAZUJE NE-MOC

Posted on

Myšlenky, emoce, slova a jednání, které se dostávají do konfliktu s Vědomím (s Bohem, s Vesmírem, s Univerzem…) vyvolávají deformace v energetickém poli člověka, které po určitém čase přivodí problémy na poli zdraví, na poli vztahů, práce, financí či jinde – podle toho, kde jednáme nedovedně. Vzorce tohoto nedovedného s sebou můžeme nést i z předchozích inkarnací z minulosti. Nebo […]

ČLÁNKY

KAUZALITA – SKLÍZÍME, CO JSME ZASELI

Posted on

Říkám: nemyslete na sklizeň, jen na to, abyste náležitě zaseli. Mnoho lidí tráví svůj život dětinským a nezodpovědným způsobem. Mají-li pocit, že jim to projde, využívají a zraňují druhé či své okolí bez ohledu na utrpení, které jim tím působí. Často se navenek tváří jako spořádaní, zákonů dbalí občané a jsou spokojení, pokud jejich obraz […]

ČLÁNKY

ŽIVOT JAKO MISTROVSKÉ DÍLO

Posted on

Co je smyslem života? Otázka, kterou řeší filozofové i celé filozofické či náboženské systémy exoterní i okultní snad od počátku civilizovaného věku. Já věřím tomu, že smyslem lidského života a jediným smysluplným cílem veškerého jeho snažení je návrat k Bohu – návrat do jednoty, celistvosti, jediné možné neiluzorní a trvalé blaženosti. Otázkou ovšem je jak toho […]

ČLÁNKY

CO JE PÁTÁ DIMENZE?

Posted on

Pátou dimenzí se především rozumí  určitý konkrétní stav vědomí jednotlivce. Pro srovnání si přečtěte převzatý výklad 3D, dimenze, ve které žilo lidstvo až na vyjímky doposud, 4D jako přechod a přípravu k dimenzi páté, tj. 5D. Ve vědomí 3D jsme vědomě připoutáni ke starým nevyřešeným záležitostem, jsme rezistentní a naše reakce nám zabraňuje, abychom byli v proudu […]

ČLÁNKY

Lazarev: Léčení pouze fyzického těla je jen odsouvání problému do budoucnosti

Posted on

Celá naše civilizace trpí vážnou nemocí, která může vést až ke smrti. Tato nemoc se může léčit, ale může se i zhoršit. Proto je otázka zdraví, která nyní stojí před celou naší civilizací, otázkou číslo jedna. Bohužel je pojem “zdraví” spojován především s tělem. Poslední století přemýšlíme pouze materialisticky a věříme, že nemoc je jen […]

ČLÁNKY

POTŘEBUJETE TERAPII NEBO KOUČOVÁNÍ? 1. DÍL

Posted on

Zkuste si odpovědět na pár následujících otázek, které Vám pomohou rozklíčovat to, co je v životě i po smrti důležité, kudy vede cesta ke zdraví, štěstí a spokojenosti… 1) JAK JSTE NA TOM SE SPOKOJENOSTÍ? a. Jak nakládáte s nadějí? Jste optimističtí nebo pesimisičtí? b. Umíte žít v přítomnosti? Řešit situace tam, kde máte tělo? […]

ČLÁNKY

SEDMERO HLAVNÍCH HŘÍCHŮ

Posted on

Je tradiční název pro 7 nectností, který  však můžeme také popsat jinak: jako 7 nebezpečných sklonů, odvádějících od štěstí a životní spokojenosti. Jedná se o: pýchu, lakomství, smilstvo, nestřídmost, závist, hněv a lenost. PÝCHA ve vlastním slova smyslu je snahou o vlastní vyniknutí, ale patří pod ni také marná sláva, což je touha po pozemských […]

ČLÁNKY

PŘÍČINY NEMOCÍ PODLE LUISE L. HAY

Posted on

Pozn. : pokud si nevíte s odstraněním příčiny problému rady – ozvěte se. pracuji i přes SKYPE či telefon 🙂 – viz nabídka Kontakt a cena ABSCES Hlodavé myšlenky na křivdy,Urážky, pomstu. Dovoluji svýmmyšlenkám, aby se osvobodily. Jsem usmířený. ADDISONOVA NEMOC Citová podvýživa. Vztek na sebe sama. S láskou pečuji o své tělo, o svou […]

ČLÁNKY

CESTA LÁSKY PRO POKROČILÉ – 2. ČÁST

Posted on

Mistrova moudrost se projevuje tím, že ví, kdy být přísný a neústupný, a kdy milující a velkorysý. Není vždycky moudré dávat lidem to, co si myslí, že potřebují. Někdy je důležitější ukázat druhým vyšší vizi a pomoci jim uvidět ji, než jim dát hned vše, co chtějí. Možná máte dost peněz, abyste mohli rozdávat, ale […]

ČLÁNKY

CESTA LÁSKY PRO POKROČILÉ – 1. ČÁST

Posted on

Když si všimnete, že odpovídáte na jednání druhých spíš ve strachu než v lásce, když se před nimi stahujete, bojíte se, že vás odmítnou, odsoudí nebo že po vás budou chtít příliš, poděkujte si, že jste si uvědomili, že máte strach. Milujte tu svou část, která se bojí, a pošlete jí lásku. Jak máte poslat lásku? […]