ČLÁNKY

SÍLA JE VE VÁS

Posted on

Nezáleží na tom, čím jste a co děláte. Není důležité, jestli řídíte velkou firmu, jste ženou v domácnosti, nebo soukromým zemědělcem. Důležité je to, zda si jste této síly vědomi a dokážete ji správným způsobem používat a nenecháte se o ni připravit. A o jaké síle tady vlastně píšu? Píšu o vnitřní síle. Je to síla […]

ČLÁNKY

ODKLÁDÁNÍ MASEK

Posted on

Znovu se tímto článkem vracím k duchovní cestě, k vývoji duše skrze práci se svými nezpracovanými charakterovými nedostatky, které nám mohou být známé nebo také mohou dřímat hluboko v podvědomí. Mnoho z nás se v životě vydává cestou zbabělosti. Vystavíme si pohodlnou ochrannou schránku, překryjeme ji maskou a donekonečna v ní přehráváme své zvykové vzorce. Ale pokud tak činíme […]

ČLÁNKY

PÝCHA.

Posted on

Thomas Stearns Eliot jeden z významných básníků a tvůrců dvacátého století řekl: „Většina problémů ve světě vzniká proto, že lidé chtějí být důležití.“ Jsme pyšní a hrdí na svoji práci, na své děti, partnery, na dosažené úspěchy. Záměrně apelujeme u dětí na jejich pocit hrdosti, abychom je motivovali ke kýženému chování. Proč teda křesťanští učitelé řadí […]

ČLÁNKY

JAK ZASEJEŠ, TAK SKLIDÍŠ…

Posted on

Neboli učení o tom, proč je efektivnější – nehledě k morálce – zabývat se dobrem a dobro konat, na rozdíl od učení o tom – konej tak jak je ti libo, aneb po nás potopa. Jinými slovy se také jedná o zákon příčiny a následku. Jak už jsem v mnoha článcích psala, primární pro naše prožívání, […]

ČLÁNKY

OBTÍŽE A PŘEKÁŽKY NA DUCHOVNÍ CESTĚ – 4

Posted on

Další z emočních energií, které nám komplikují duchovní cestu, štěstí i radostné bytí, jsou následující: 3)      STRNULOST A MALÁTNOST – lenost, otupělost, nedostatek vitality, zastřenost a ospalost. Staří mniši tyto stavy nazývali démonem acedie a byl považován za jednoho z nejnebezpečnějších, protože okupuje na rozdíl od ostatních překážek celou duši a člověk ztratí chuť naprosto ke všemu. […]

ČLÁNKY

OBTÍŽE A PŘEKÁŽKY NA DUCHOVNÍ CESTĚ – 3

Posted on

1)      TOUHA PO SMYSLOVÝCH ROZKOŠÍCH – příjemné zrakové podněty, zvuky, vůně, chutě, tělesné vjemy, mentální stavy. Těšit se z obohacujících zážitků není nic špatného. Je hezké je mít vedle obtíží, se kterými se v životě setkáváme. Požitky nás však ohlupují a obelstívají. Vedou nás ke způsobu myšlení v intencích „kdyby tak“: „Kdybych tak měl dobrou práci“, „Kdybych tak […]

ČLÁNKY

OBTÍŽE A PŘEKÁŽKY NA DUCHOVNÍ CESTĚ – 2

Posted on

Pokušení přichází v mnoha podobách. V první řadě se může objevit jako fantazie, vyhledávání slasti a pohodlí;  je to všechno to, co nám našeptává: „Dělej raději tohle.“ Jestliže toto pokušení nezabere a my jsme stále odhodláni pokračovat, dostaví se v hrozivějším převleku. Zaútočí na nás jako vztek, podrážděnost nebo pochyby. A jestliže s námi nehne ani jako svůdce, ani […]

ČLÁNKY

OBTÍŽE A PŘEKÁŽKY NA DUCHOVNÍ CESTĚ – 1

Posted on

Zkoumáme-li vlastní mysl, dříve či později se střetneme s hluboko zakořeněnými zdroji chtivosti, úzkosti, předsudků, nenávisti a žádostivosti, které na světě způsobují spousty smutku a utrpení. Poctivý člověk na duchovní cestě může dopodrobna vyprávět o letech zápasení s nějakou z forem překážek, rozjitřením mysli, či zablokováním srdce, jež vznikají nejen během meditačního cvičení – pokud meditujete, ale hlavně […]